Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Visų Lietuvos partijų sąrašas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Pipedijos nelegaliai pavogtas visų Lietuvos partijų sąrašas - tai toksai sąrašas, išgautas, išnagrinėjus visus slaptus ir neslaptus dokumentus, kurie nutekėjo iš teisingumo ministerijos archyvinio PDF[1], katrą netyčia suradome kažkokiuose internetuose. Tai pasirodo gi, kad šituose sąrašuose nemažai galima atrasti gero apie Lietuvos politinę situaciją ir praeitį, o taip pat ir apie ateitį paspėlioti.

Kadangi mes labai mėgstame visokius sąrašus, o taip pat ir įvairią politiką, nes šioje atsiskleidžia visos išvirkščiosios žmogiškosios vertybės, kaipo melas, vogimas, veidmainiavimas ir begalė kitų, tai šitą sąrašą mes čia laikome labai svarbiu, nes netgi istoriškai galime labai daug ką jame įdomaus atrasti.

Visų Lietuvos partijų sąrašas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje:

Visos Lietuvos politinės partijos
Partijos pavadinimas arba pavadinimai Partijos būklė Registravimo data Uždarymo data Partijos vadovai
Lietuvos demokratų partija susijungė su Tėvynės liaudies partija, Nepriklausomybės partija ir Lietuvos laisvės lyga, taip gavosi Lietuvos dešiniųjų sąjunga 1989 gruodžio 29 2002 kovo 4 Saulius Pečeliūnas
Tėvynės liaudies partija susijungė su Lietuvos demokratų partija, Nepriklausomybės partija ir Lietuvos laisvės lyga, taip gavosi Lietuvos dešiniųjų sąjunga 1999 gruodžio 27 2002 kovo 4 Laima Andrikienė
Nepriklausomybės partija susijungė su Tėvynės liaudies partija, Lietuvos demokratų partija ir Lietuvos laisvės lyga, taip gavosi Lietuvos dešiniųjų sąjunga 1990 lapkričio 19 2002 kovo 4 Valentinas Šapalas
Lietuvos laisvės lyga susijungė su Tėvynės liaudies partija, Nepriklausomybės partija ir Lietuvos demokratų partija, taip gavosi Lietuvos dešiniųjų sąjunga 1995 lapkričio 8 2002 kovo 4 Antanas Terleckas
Lietuvos dešiniųjų sąjunga prijungta prie partijos Tėvynės sąjunga (konservatoriai, krikščioniškieji demokratai, laisvės kovotojai) 2002 kovo 4 2004 vasario 13 Arūnas Žebriūnas, Vidmantas Žiemelis
Lietuvos krikščionių demokratų partija, vėliau - Lietuvos krikščionys demokratai susijungė su Krikščionių demokratų sąjunga, gavosi Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 1990 kovo 22 2008 birželio 25 Algirdas Saudargas, Kazys Bobelis, Valentinas Stundys
Lietuvos valstiečių sąjunga, paskui Lietuvos valstiečių partija susijungė su Naujosios demokratijos partija, gavosi Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 1990 spalio 10 2002 kovo 15 Albinas Vaižmužis
Moterų partija, paskui Naujoji demokratija - Moterų partija, dar paskui Naujosios demokratijos partija susijungė su Lietuvos valstiečių partija, gavosi Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 1995 balandžio 20 2002 kovo 15 Kazimira Danutė Prunskienė
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga, paskui Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, dar paskui Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nebuvo reorganizuota 2002 kovo 15 deja, vis dar veikianti Kazimira Danutė Prunskienė, Ramūnas Karbauskis
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga susijungė su partija Tėvynės sąjunga (konservatoriai, krikščioniškieji demokratai, laisvės kovotojai) ir gavosi partija Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 1994 rugpjūčio 19 2004 balandžio 8 Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis
Tėvynės sąjunga (konservatoriai), vėliau pakeitė pavadinimą į Tėvynės sąjunga (konservatoriai, krikščioniškieji demokratai, laisvės kovotojai) susijungė su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga į kitą partiją - Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 1993 gegužės 26 2004 balandžio 8 Gediminas Vagnorius, Andrius Kubilius
Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) sujungta su partija Krikščionys demokratai, gavosi nauja partija - Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2004 balandžio 8 2008 birželio 26 Andrius Kubilius
Lietuvos protėvių atgimimo partija su niekuo nesijungė ir nesireorganizavo, likvidavosi pati save 1993 birželio 1 2011 rugsėjo 7 Juozas Ramanauskas
Lietuvos demokratinė darbo partija atseit prijungta, atseit pagrindine tapo Lietuvos socialdemokratų partija 1990 gruodžio 19 2001 birželio 19 Algirdas Mykolas Brazauskas, Česlovas Juršėnas
Lietuvos teisingumo partija prijungta prie partijos Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1995 rugsėjo 11 2007 vasario 21 Bronius Simanavičius
Lietuvių tautininkų sąjunga prijungta prie partijos Tėvynės sąjunga ((konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ) 1990 vasario 23 2008 balandžio 22 Rimantas Smetona, Vaidotas Antanaitis, Rapolas Gediminas Sakalnikas, Klemas Inta, Gintaras Songaila
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga susijungė kartu su Lietuvos centro sąjunga ir Lietuvos liberalų sąjunga, taip gavosi Liberalų ir centro sąjunga 2000 birželio 2 2003 birželio 26 Vytautas Bogušis
Lietuvos centro sąjunga susijungė kartu su Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga ir Lietuvos liberalų sąjunga, taip gavosi Liberalų ir centro sąjunga 1993 spalio 27 2003 birželio 26 Romualdas Ozolas, Kęstutis Glaveckas
Lietuvos liberalų sąjunga susijungė kartu su Lietuvos centro sąjunga ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga, taip gavosi Liberalų ir centro sąjunga 1991 kovo 11 2003 birželio 26 Vytautas Radžvilas, Eugenijus Gentvilas
Krikščionių demokratų sąjunga susijungė su partija Lietuvos krikščionys demokratai, taip gavosi Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 1996 rugpjūčio 14 2004 gegužės 21 Kazys Bobelis
Lietuvos socialdemokratų partija nebuvo reorganizuota, tik prie jos prisijungė Lietuvos demokratinė darbo partija 1990 sausio 17 deja, vis dar veikianti Aloyzas Sakalas, Vytenis Povilas Andriukaitis, Algirdas Mykolas Brazauskas, Gediminas Kirkilas, Algirdas Butkevičius, Gintautas Paluckas
Lietuvos humanistų partija su niekuo nesusijungė, kadangi nustojo pateikinėti duomenis į Registrų centrą, ilgainiui panaikinta, kaip neegzistuojanti 1990 birželio 1 2017 gegužės 31 Vytautas Kazlauskas
Lietuvos žalioji partija su niekuo nesusijungė, Registrų centro buvo bandyta likviduoti 2008 kaip neegzistuojanti, bet tada atsibudo, bet paskui vėl pradėta naikinti 2016, nes po partijos vadovės mirties jokių veiklos požymių neparodė ir iki šiol neatsibudo, tai jau matyt bus panaikinta visiškai 1990 rugpjūčio 1 dar nepanaikinta kol kas Rūta Gajauskaitė
Respublikonų partija partiją prisijungė Tautininkų sąjunga 1991 vasario 6 2017 birželio 20 Kazimieras Petraitis, Valerijus Pečiulevičius, Valdemaras Valkiūnas
Tautos pažangos partija kadangi nevykdo veiklos, Registrų centras jau inicijavo partijos panaikinimą 1994 birželio 21 dar nepanaikinta kol kas Egidijus Klumbys
Partija "Jaunoji Lietuva", o pirmiausiai vadinosi Lietuvių nacionalinė partija "Jaunoji Lietuva", paskui Lietuvių nacionalinės partijos ir "Jaunosios Lietuvos" sąjunga, paskui "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, paskui "Jaunosios Lietuvos" ir naujųjų tautininkų sąjunga nesireorganizavo 1994 rugsėjo 7 deja, vis dar veikianti Stanislovas Buškevičius
Kovotojų už Lietuvą sąjunga, anksčiau vadinosi Lietuvos laisvės sąjunga nesireorganizavo 1994 rugsėjo 13 deja, vis dar veikianti Vytautas Šustauskas, Stanislovas Tomas
Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga, anksčiau vadinosi Lietuvos lenkų rinkimų akcija nesireorganizavo 1994 spalio 21 deja, vis dar veikianti Tomas Jan Senkevič, Valdemar Tomaševski
Lietuvos politinių kalinių partija likviduojama, nes narių sumažėjo iki mažiau, nei įstatymu leidžiamas minimumas (t.y., mažiau, kaip 2000) 1995 kovo 8 dar nepanaikinta kol kas Zigmas Medineckas
Lietuvos rusų sąjunga nesireorganizavo 1995 gruodžio 28 deja, vis dar veikianti Sergej Dmitrijev
Lietuvos ūkio partija išregistruota, nes savaime nustojo egzistuoti 1996 sausio 22 2015 gegužės 27 Klemensas Šeputis
Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga išregistruota, nes savaime nustojo egzistuoti 1996 balandžio 29 2015 gegužės 27 Kazimieras Jonas Jocius
Lietuvos reformų partija 2009 metais Registrų centras nutarė išregistruoti, nes partija nerodė gyvybės ženklų, tada partija susigriebė ir užprotestavo, tačiau ir toliau nerodė gyvybės ženklų, tad iš naujo nuspręsta išregistruoti 2016, bet jau tada partija gyvybės ženklų nebeparodė 1996 birželio 24 2017 gegužės 30 Algirdas Pilvelis
Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96" nesireorganizavo, panaikinta, kadangi savaime nusibaigė 1996 rugpjūčio 8 2015 gegužės 27 Stasys Šedbaras
Tautos vienybės sąjunga, pirmiausiai vadinosi Lietuvos tautinių mažumų aljansas, paskui Lietuvos piliečių aljansas, paskui Piliečių sąjunga, paskui Pilietinės demokratijos partija kadangi nusibaigė savaime, tai dabar likviduojama 1996 rugpjūčio 14 likvidavimo būsenoje Algimantas Matulevičius
Lietuvos nacionaldemokratų partija nusibaigė savaime ir išregistruota 1999 balandžio 29 2015 gegužės 27 Rimantas Smetona
Lietuvos socialdemokratų sąjunga, anksčiau vadinosi Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 1999 gruodžio 27 likviduojama, nes nevykdo veiklos Arvydas Akstinavičius
Krikščionių partija, pirmiausiai vadinosi Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, paskui Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga reorganizuota, prijungiant prie partijos Darbo partija (leiboristai 2000 liepos 14 2013 lapkričio 15 Gediminas Vagnorius
Partija Tvarka ir teisingumas, pirmiausiai vadinosi Liberalų demokratų partija, paskui Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) nebuvo reorganizuota 2002 kovo 19 deja, vis dar veikianti Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Remigijus Žemaitaitis
Respublikonų lyga, anksčiau vadinosi Lietuvos lenkų liaudies partija nebuvo reorganizuota 2002 rugsėjo 23 2017 gegužės 31 Antonina Poltavec, Ryšard Maciejkianiec, Jan Šibakovski
Politinė partija Rusų aljansas nebuvo reorganizuota 2002 spalio 16 deja, vis dar veikianti Tamara Lochankina
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija nebuvo reorganizuota 2003 sausio 28 deja, vis dar veikianti Ignacas Uždavinys, Vincentas Lamanauskas, Alė Jurgaitienė, Eligijus Dzežulskis-Duonys
Tautinė partija Lietuvos kelias, pirmiausiai vadinosi Politinė partija Lietuvos kelias prijungta prie partijos Lietuvos liaudies partija 2003 birželio 23 2014 gegužės 28 Lilijana Astra
Laisvė ir teisingumas, anksčiau vadinosi Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), o dar anksčiau vadinosi Liberalų ir centro sąjunga nebuvo reorganizuota, susidarė kai susijungė Lietuvos centro sąjunga, Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga ir Lietuvos liberalų sąjunga. Paskui prie partijos dar buvo prijungta Tautos prisikėlimo partija, o dar paskui Politinė partija "Sąjunga Taip" 2003 birželio 26 deja, vis dar veikianti Artūras Zuokas, Gintautas Babravičius, Algis Čaplikas, Artūras Melianas, paskui vėl Artūras Zuokas, o paskui Remigijus Žemaitaitis
Tautos prisikėlimo partija reorganizuota prijungimo būdu - pajungta prie partijos Liberalų ir centro sąjunga 2008 birželio 30 2012 sausio 3 Arūnas Valinskas
Centro partija "Gerovės Lietuva", pirmiausiai vadinosi Nacionalinė centro partija, paskui Lietuvos centro partija nebuvo reorganizuota 2003 liepos 4 deja, vis dar veikianti Romualdas Ozolas, Arūnas Grumadas, Eugenijus Skrupskelis, Albinas Stankus, Naglis Puteikis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis nebuvo reorganizuota 2006 balandžio 11 deja, vis dar veikianti Petras Auštrevičius, Eligijus Masiulis, Remigijus Šimašius, Eugenijus Gentvilas, Viktorija Čmilytė
Smulkaus ir vidutinio verslo partija nusibaigė savaime, nes dėl veiklos nevykdymo ją panaikino Registrų Centras 2006 lapkričio 20 2017 gegužės 31 Žanas Mongirdas
Kartų solidarumo sąjunga - santalka Lietuvai, pradžioje vadinosi Pensininkų partija, paskui Lietuvos pensininkų partija, paskui Kartų solidarumo sąjunga nebuvo reorganizuota 2007 birželio 12 deja, vis dar veikianti Vytautas Jurgis Kadžys, Arvydas Juozaitis
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai sudaryta, apsijungus partijoms Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ir Lietuvos krikščionys demokratai 2008 birželio 20 deja, vis dar veikianti Andrius Kubilius, Gabrielius Landsbergis
Žemaičių partija nebuvo reorganizuota 2009 vasario 13 deja, vis dar veikianti Egidijus Skarbalius, Stasys Gvažiauskas
Politinė partija "Profesinių sąjungų centras" išregistruota Registrų Centro, kadangi nevykdė jokios veiklos ir nerodė gyvybės požymių 2009 liepos 8 deja, vis dar veikianti Kęstutis Juknis
Žemaitijos partija išregistruota Registrų centro, kadangi nevykdė jokios veiklos ir nerodė gyvybės požymių 2009 liepos 8 2017 gegužės 30 Vaclovas Vasiliauskas
Socialistinis liaudies frontas susidarė, kai susijungė "Fronto" partija ir Lietuvos socialistų partija. Paskui partija panaikinta ir pertvarkyta į asociaciją, kuri gal jau irgi neegzistuoja. 2010 vasario 23 2018 sausio 3 Algirdas Paleckis, Edikas Jagelavičius
"Fronto" partija reorganizuota sujungiant su Lietuvos socialistų partija, gavosi Socialistinis liaudies frontas 2008 liepos 1 2010 vasario 25 Algirdas Paleckis
Lietuvos socialistų partija reorganizuota sujungiant su "Fronto" partija, gavosi Socialistinis liaudies frontas 1995 rugsėjo 11 2010 vasario 24 Albinas Visockas, Mindaugas Stakvilevičius, Giedrius Petružis
Lietuvos liaudies partija nebuvo reorganizuota 2010 balandžio 19 deja, vis dar veikianti Kazimira Danutė Prunskienė, Andrius Šedžius, Aras Vyturys Sutkus, Rolandas Paulauskas, Vaidotas Prunskus
Lietuvos žaliųjų partija, anksčiau vadinosi Politinė partija "Lietuvos žaliųjų sąjūdis" nebuvo reorganizuota 2011 gegužės 11 deja, vis dar veikianti Juozas Dautartas, Albinas Morkūnas, Linas Balsys, Remigijus Lapinskas
Politinė partija "Sąjunga Taip" reorganizuota, prijungus prie partijos Liberalų ir centro sąjunga 2012 sausio 13 2014 rugsėjo 9 Artūras Zuokas
Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga, anksčiau vadinosi Tautininkų sąjunga 2017 metais prisijungė Respubikonų partija 2012 vasario 15 deja, vis dar veikianti Gintaras Songaila, Julius Panka, Audrius Rudys, Sakalas Gorodeckis
"Drąsos kelias" politinė partija nebuvo reorganizuota 2013 kovo 19 deja, vis dar veikianti Jonas Varkala
Lietuvos žmonių partija nebuvo reorganizuota, tačiau uždaryta kaip neveikianti, kadangi nevykdė veiklos ir nerodė gyvybės požymių 2012 balandžio 3 2017 gegužės 31 Joana Šimanauskienė
Partija Lietuva - visų, pradžioje vadinosi Emigrantų partija nebuvo reorganizuota 2012 liepos 5 deja, vis dar veikianti Juozas Murauskas, Tomas Pačėsas
Politinė partija "Lietuvos sąrašas" nebuvo reorganizuota 2012 rugpjūčio 2 deja, vis dar veikianti Darius Kuolys
Darbo partija (leiboristai) įsteigta, kai apsijungė Darbo partija ir Leiboristų partija, o paskui reorganizuota, sujungus su Krikščionių partija, ir tada vėl atsirado tiesiog Darbo partija, bet jau kaip kitas juridinis vienetas, jau neturintis baudžiamosios bylos 2013 gegužės 14 2013 gruodžio 15 Vytautas Gapšys
Darbo partija reorganizuota sujungimo būdu su Leiboristų partija, taip gavosi naujas juridinis asmuo - Darbo partija (leiboristai) 2003 gruodžio 25 2013 gegužės 14 Viktor Uspaskich, Kęstutis Daukšys, paskui vėl Viktor Uspaskich
Naujoji sąjunga (socialliberalai) reorganizuota, ją prijungiant prie partijos Darbo partija 1998 birželio 12 2011 rugpjūčio 26 Artūras Paulauskas
Lietuvos teisingumo partija reorganizuota, prijungiant prie partijos Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1995 rugsėjo 11 2007 vasario 21 Bronius Simanavičius
Lietuvos gyvenimo logikos partija reorganizuota, prijungiant prie partijos Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1996 rugpjūčio 14 2010 vasario 26 Vytautas Bernatonis
Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą", pirmiausiai vadinosi Lietuvos liaudies partija reorganizuota, prijungiant prie partijos Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1996 rugpjūčio 2 2010 vasario 26 Vytautas Lazinka, Julius Veselka
Leiboristų partija reorganizuota sujungimo būdu su Darbo partija, taip gavosi naujas juridinis asmuo - Darbo partija (leiboristai) 2008 liepos 29 2013 gegužės 14 Viktoras Fiodorovas, Donatas Janulevičius
Darbo partija įsteigta, kai apsijungė Darbo partija (leiboristai) ir Krikščionių partija, taip atsirado naujas juridinis vienetas, kuris jau neturintis baudžiamosios bylos 2013 lapkričio 15 deja, vis dar veikianti Loreta Graužinienė, Valentinas Bukauskas, Valentinas Mazuronis, paskui vėl Valentinas Bukauskas, tada Živilė Pinskuvienė, paskui Šarūnas Birutis, o paskui jau Viktor Uspaskich
Lietuvos socialdemokratų darbo partija nebuvo reorganizuota 2018 balandžio 12 deja, vis dar veikianti Gediminas Kirkilas
Laisvės partija nebuvo reorganizuota 2019 liepos 8 deja, vis dar veikianti Aušrinė Armonaitė
Krikščionių sąjunga nebuvo reorganizuota 2020 kovo 10 deja, vis dar veikianti Rimantas Jonas Dagys
Nacionalinis susivienijimas nebuvo reorganizuota 2020 balandžio 1 deja, vis dar veikianti Vytautas Radžvilas


Visų Lietuvos partijų lentelė pildoma naujais ir naujausiais duomenimis.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.