Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Birželio 26

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Wiki waste.jpeg

Straipsnis "Birželio 26" atitinka aukštus enciklopedijų standartus
Daugiau apie Vikipediją


Visi straipsniai pagal pirmą raidę:

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į J K L M N O P Q R S Š T U Ų Ū V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Birželio 26 - tai mėnesio Birželio diena, kuri yra žymima skaičiumi 26. Šitas skaičius yra dviženklis[reikalingas šaltinis].

Birželio 26 diena dažniausiai būna kartą per metus, Birželio mėnesį. Ji dažniausiai būna po Birželio 25 ir prieš Birželio 27 dieną.

O štai kas įvyko šią dieną:

 • 1579 metais Abiejų Tautų Respublikos karalius ir didysis kunigaikštis Steponas Batoras pradėjo karo veiksmus prieš Rusiją, kad išmestų ją iš Livonijos. Veiksmai buvo labai sėkmingi ir kaip tuo kartu, tai Maskolija gavo gerai į kaulus.
 • 1917 metais pirmieji JAV karių daliniai atvyko į Prancūziją. Po kiek laiko šie kariai stipriai ir staigiai pakeitė I Pasaulinio karo eigą ir po kokių metų su trupučiu Vokietija buvo priversta kapituliuoti.
 • 1940 metais SSRS, pasinaudodama Ribentropo-Molotovo paktu, paskelbė ultimatumą Rumunijai, kad šioji atiduotų Besarabiją sovietams. Neturėdama, kur dėtis, Rumuniją tą ir padarė. Iš Besarabijos sovietai vėliau padarė Moldaviją.
 • 1941 metais kažkokie keisti sovietų lėktuvai išbombardavo Kasos (Kassa) miestuką Vengrijoje. Šioji kitą dieną paskelbė karą Sovietų Sąjungai. Vienas tiktai buvo įdomumas, kad SSRS bent jau tuo metu, tiesiog neturėjo tokio tipo lėktuvų - dvimotorių bombonešių. Tačiau tokius lėktuvus turėjo III Reichas. Kitaip tariant, tai buvo tipinė provokacija, skirta tik tam, kad atsirastų pretekstas kariauti - tokius fake užpuolimus anuo metu režisuodavo ir naciai, ir sovietai.
 • 1941 metais NKVD įvykdė masines iš Lietuvos išvežtų lietuvių, lenkų ir baltarusių žudynes Červenėje, nedideliame Baltarusijos miestelyje, tiksliau, prie miestelio buvusiame miške. Pagal skirtingus šaltinius, iš viso buvo nužudyta apie 3000-5000 žmonių, daugelio jų kilmė ir tapatybė taip ir liko neišaiškinta. Žinoma, kad vien iš Kauno kalėjimo į Červenę buvo išvežta ir nužudyta bent 100 kalinių.
 • 1944 metais klaidingomis koordinatėmis pasirėmę Jungtinės Karalystės oro pajėgos bombardavo San Mariną, kuris buvo neutrali valstybė, t.y., ten nebuvo jokių III Reicho pajėgų. Žuvo 35 žmonės, visi civiliai.
 • 1945 metais San Franciske 50 pasaulio valstybių pasirašė susitarimą dėl Jungtinių Tautų Organizacijos steigimo. Nors šita organizacija turėjo būti daug efektyvesnė ir normalesnė, nei Tautų Lyga (išties taip ir gavosi), visgi galų gale ji tapo milžinišku pasaulinio masto sprendimų negalinčiu padaryti biurokratiniu monstru.
 • 1948 metais toksai JAV fizikas William Shockley užpatentavo pirmą tranzistorių - puslaidininkį elementą, galintį sustiprinti elektros signalus. Labai greitai puslaidininkiai padarė daugybę technologinių perversmų įvairiausiose srityse. Pirmiausiai išplito tranzistoriniai radijo imtuvai, kurie naudojo tiek mažai energijos ir buvo tokie lengvi, kad juos galima buvo nešioti rankoje, kaip tašelę, o mažiausius - netgi įsikišti į didelę kišenę. Vėliau atsirado ir tranzistoriniai kompiuteriai, o dar paskui - ir mikroschemos. Galų gale, vystant tą patį William Shockley išradimą, atsirado ir mikroprocesoriai.
 • 1948 prasidėjo pirmas masinis maisto gabenimas lėktuvais iš Vakarų Vokietijos į Vakarų Berlyną. Per gana ilgą blokadą amerikiečių lėktuvai didžiulį miestą sugebėjo aprūpinti maistu, todėl Vakarų Berlynas įstengė atlaikyti sovietų spaudimą.
 • 1953 metais buvo suimtas Lavrentijus Berija. Nors, kaip įtariama, būtent Berija galėjo būti kaltas dėl Josifo Stalino mirties ir nuo naujo valymo išgelbėtų Politbiuro narių, šitas NKVD vadas visiems buvo toksai baisus, kad visvien jį suėmė ir paskui nuteisė mirties bausme. Jau vėliau Nikita Chruščiovas įvedė taisyklę, kad Politbiuro nariai neturi būti sušaudomi ar kalinami. Nors šios taisyklės nebuvo visuotinai laikomasi, bet bent jau masiniai aukščiausio rango SSRS vadovų žudymai baigėsi.
 • 1960 metais Madagaskaras tapo nepriklausoma valstybe, gavęs nepriklausomumą iš Prancūzijos.
 • 1960 metais toksai Somalilendas gavo nepriklausomybę iš Jungtinės Karalystės.
 • 1974 metais pirmą kartą buvo panaudoti prekių skanavimui skirti UPC kodai. Pirma preke su tokiais kodais tapo Wrigley's firmos kramtomoji guma, o pirmi skanuojantys aparatai buvo įrengti Ohajo valstijos [[prekybos centrai|prekybos centruose].
 • 1977 metais Elvis Presley surengė paskutinį savo koncertą. Koncertas įvyko Indianapolyje, Indianos valstijoje, o Elvis Presley tuo metu jau buvo gerokai pašlijusios sveikatos, todėl paskutiniais metais jau ir nebevertintas kaip didelė žvaigždė. Koncerte buvo apie 18 tūkstančių žmonių, tačiau beveik niekas nesitikėjo, kad šis atlikėjas daugiau niekada nepasirodys ant scenos. Tik po jo mirties kilo nauja, nepaprastai stipri populiarumo banga, o jis pats buvo greitai pripažintas vienu iš žymiausių visų laikų dainininkų, kokie tiktai kada nors gyvavo.
 • 1997 metais buvo išleista pirmoji knyga apie Harį Poterį - "Haris Poteris ir filosofinis akmuo". Greitai šita knyga tapo populiariausia knyga pasaulyje.
 • 2010 metais numirė buvęs Lietuvos valstybės Prezidentas, nusipelnęs LKP vadas ir pirmasis sekretorius, o taip pat ir premjeras, daugelio numylėtas Algirdas Brazauskas.


Dar apie Birželio 26

Yra ir kitų mėnesių su dienomis, turinčiomis tą patį numerį, kaip ir Birželio 26: