Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


1941

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Wiki waste.jpeg

Straipsnis "1941" atitinka aukštus enciklopedijų standartus
Daugiau apie Vikipediją


Visi straipsniai pagal pirmą raidę:

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į J K L M N O P Q R S Š T U Ų Ū V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1941 metai - tai mūsų eros XXa. metai, einantys po 1940 ir prieš 1942 metus. 1941 metai susideda iš 12 mėnesių ir yra užrašomi 4 skaitmenų skaičiumi.

Svarbiausi 1941 metų įvykiai

Šie įvykiai buvo pasauliui svarbūs 1941 metais:

  • III Reichas pradėjo Aktion Reinhardt, t.y., pagrindinę Holokausto dalį, skirtą Lenkijos žydų naikinimui bei centralizuotų mirties fabrikų įrengimui. Tie patys mirties fabrikai buvo naudojami ir kitų šalių žydams ir čigonams naikinti, o pagal planus numatoma buvo juos naudoti ir kitų tautų, pvz., lietuvių naikinimui. Parengiamieji veiksmai tuo metu jau buvo padaryti - daug žydų suimti, organizuoti getai, kitur įrengti konclageriai, surengti didžiuliai žmonių naikinimo bandymai per Aktion T4 operaciją. Grynai Aktion ReinPer Holokaustą buvo nužudyta maždaug apie 2 milijonai žmonių, o per Holokaustą - apie 4-7 milijonus žydų, o papildomai - dar keli milijonai kitų tautybių žmonių.
  • Japonija pradėjo karą prieš JAV, užpuldama Pearl Harbor uostą ir išbombarduodama tenai buvusius JAV laivus. Amerikiečiams buvo nemažas šokas, nes jie tikėjosi, kad niekas jų nei nebandys pulti.
  • III Reichas įsiveržė į SSRS. Dabartiniai istorikai spėja, kad Hitleris tą padarė iš baimės, nes matė SSRS veiksmus, rengiantis įsiveržti į Vokietiją. Bet ar taip, ar anaip, abiem atvejais abi šitos šalys susipjovė. To Hitlerio įsiveržimo dėka Lietuva ir kitos šalys trumpam buvo pradėjusios tikėtis, kad visgi atgaus laisvę - juoba kad apie nacių žiaurumus tuo metu pasauliui buvo praktiškai nieko nežinoma ir Vokietija buvo įsivaizduojama kaip normali valstybė. Bet jau po labai trumpo laiko visi pamatė, kad naciai yra ne mažiau baisūs už sovietus.
  • Suomija pradėjo savo atsikariavimo karą, kai atsiėmė iš SSRS tas žemes, kurias šioji buvo užgrobusi. Bet karas nepavyko, nes po kelerių metų SSRS atsigavo ir suomiams davė atgal. Galų gale Suomija buvo netgi priversta pasirašyti su SSRS sutartį, pagal kurią visus karus kariautų SSRS pusėje, o kilus bet kokiam karui, nekliudomai įsileistų SSRS kariuomenę, ir taip toliau. Žodžiu, gavosi tokia pusiau marionetinė Suomijos valstybė. Bet tuo metu, 1941, vis dar atrodė, kad suomiai gal kažkaip atsigaus.


Įdomybės apie 1941 metus

  • Pirmas ir pasutinis skaitmuo šiais metais yra toksai pats vienodas 1
  • Visų skaitmenų suma šitais metais sudaro 15, bet tai ne vieninteliai metai, kur skaitmenų suma sudaro tokį skaičių


1941 metų mėnesiai

1941 metais buvo šie mėnesiai: