Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Holokaustas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Aušvico vartai su garsiu savo cinizmu užrašu "Darbas išlaisvina", dažnai siejami su holokaustu

Holokaustas yra žydų genocidas. Kuo jis skiriasi nuo kitų genocidų nelabai mums aišku, bet žydams aišku net labai, dėl to ir atskiras žodis, o kad dar mandriau būtų ir holokaustas kai kam neįtinka, tai vadina Šoa. Kita vertus holokausto metu dar niekas nebuvo sugalvojęs žodžio genocidas, tai matyt nieko čia keisto dėl holokausto nėra. Apie holokaustą reikia rašyti atsargiai, kad neįtartum, kad esi koks holokausto neigėjas kasgi yra daugelyje šalių nusikaltimas. Net jei garsiai ir nesakai, gali per kaltmintes užsitraukt atsakomybę.

Holokausto metu buvo išnaikinta didžioji dalis Europos žydų, ypač Rytų Europoje, Lietuvoje net manoma, kad buvo nužudyti 95 proc. žydų gyventojų, prie ko prisidėjo ir nežydai gyventojai. O tai jau tampa labai jautria tema reikalaujančia atskiro straipsnio, tai čia ir nebesiplėsim daugiau. Paminėsim tiktai, kad žydšaudžiais lietuvių niekas pasaulyje nevadina, nes kitose kalbose net tokio žodžio nėra, kita vertus, su žydų naikinimu susidėję atmatos ne tik patys apsipazorino, bet apipazorino ir visus, kas tik aplinkui būdavo, taip kad reiškinys vertas gilių socialinių tyrimų.

Dėl milžiniško Holokausto masto nacistinė Vokietija kūrė milžiniškas naikinimo stovyklas, kurių didžiausia buvo Auschwitz-Birkenau. Priešingai populiariai nuomonei Auschwitz I stovykla, nuo kurios neseniai kolekcionieriai vogė ciniškąjį užrašą, nebuvo skirta masiniam naikinimui, o joje kalėjo gausybė nežydų tautybės kalinių.

Dar čia, berašydami apie Holokaustą, galim prisiminti ir tokį reiškinį, kaip Lagerių ekonomika bei tai, kad visokios naikinimo stovyklos nemenka dalimi veikė įvairiais komerciniais pagrindais, tai kaip sakant Laisvoji Rinka ir socialdarvinizmas su tuo dalyku irgi susietini.