Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lietuva

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Lietuva - Tėvynė mūsų, tai didvyrių žemė. Ir mes esame didvyriai, ir turime kuo didžiuotis, kad ir ką mums aiškintų visokia vatnikų skleidžiama propaganda! Išties tai geriau pasakykime - didmoterių žemė, nes moterų Lietuvoje yra daugiau, o kiečiausia visų laikų Lietuvos prezidentė - irgi moteris!

Upd: Grybauskaitę išpirdolino naxuj, dabar prezidentu yra Nausėda.

Esame šalis, kur vidutinis gyventojų uždarbis dvigubai jau keturgubai pralenkė Rusiją, nors neturime nei iškasamos naftos, nei dujų. Užtat turime vieną iš pirmaujančių pasaulyje mikrobiologijos pramonę, lazerių pramonę, tūkstantinio dydžio programavimo įmones, greičiausią internetą ir vieną iš pirmų pasaulyje 4G, o dabar - ir 5G. Taip pat turime vieną iš galingiausių pasaulio pasų, kurio dėka beveik bet kur galime nuvažiuoti be vizos. Ir po truputį turime vis daugiau ir daugiau.

Aišku, lieka visvien tokių kurie viskuo skundžiasi, bet tai yra kažkoksai tai pasyviai agresyvus asmenybės sutrikimas gal, kur žmogus amžinai jaučiasi auka, kad ir kaip gerai bebūtų. Nenuostabu, kad tokie ir myli Rusiją, o ne Lietuvą, o dėl Lietuvos tiktai skundžiasi, nes viskas jiems negerai, o ypatingai negerai, jei kažkas būna gerai.

Daugelis europiečių apie Lietuvą gerai žino tiktai vieną faktą, ir tas faktas nėra apie krepšinį. Ogi žino tai, kad kažkada XVa. Lietuva buvo pati didžiausia valstybė visoje Europoje ir viena iš didžiausių valstybių visoje planetoje. Iš esmės, tai vienintelis užsieniečiams neblogai apie Lietuvą žinomas faktas.


Lietuvos pavadinimas

Slavams su juototomos raidėmis sunku ištarti Lietuva, ir jie tiesiog sako Litva, bet kad ir visam likusiam bent kiek apsišvietusiam pasauliui būtų aišku kas mes per vieni, remiantis vieno rimto amerikiečių tyrėjo nuomone, mums užsienyje reiktų prisistatyti lituanais, o Lietuvą vadinti užsieniuose Lituanija. Tai nors ir skamba kvailai, bet politikai kelis kartus bandė kažkokią tokią nesąmonę inicijuoti - keisti Lietuvos pavadinimą. Tiesa, sulaukę patyčių, gana greitai apsiramino.

Vienok tikras Lietuvos pavadinimas visai neaiškus. Kai kurie sako, kad nuo žodžio "lietus", bet tai nepaaiškina, koks sąryšis tarp Lietuvos valstybingumo ir lietaus. Kiti gi sako, kad nuo kokio tai upelio, vadinamo Lietuva ar kokia tai Lietava, bet ir šitai nieko nepaaiškina, nes prie to upelio net gyvenviečių jokių nėra buvę, o be to, niekas negali paaiškinti, nuo ko tas upelio pavadinimas kilęs.

Trumpai tariant, net ir patys lietuviai kol kas nežino tikrojo Lietuvos pavadinimo prasmės, ir nepadeda čia jokia etimologija ar kita semiotika.

Visa kita apie Lietuvą

Lietuva - virtuali valstybė Europoje. Santvarka - pseudopliuralistinė populistinė, ekskrementalistinė. Paskutiniu metu vis labiau plinta Naujosios Lietuvos koncepcija, kuri anarchistiškai atmeta formalų valstybingumą, akcentuodama asmenybės apsisprendimą.

Tradiciniu, o gal greičiau konservatyviu supratimu, formaliai būdama valstybe, vargu, ar Lietuva laikytina savarankiška šalimi: pagrindinį valstybingumo atributą (t.y., savo įstatymų viršenybę) prarado, stodama į Europos Sąjungą, t.y., įstatyminiais-biurokratiniais metodais yra valdoma, kaip ES provincija. Visgi, geografinės ir politinės peripetijos mums čia neįdomios, nes būdami Internetuose, su šia reikalo puse nekontaktuojame, daugiau bendro turėdami su Naująja Lietuva.

Lietuvos fenomenas Internetuose stiprėja: ši šalis jau tapo pilnaverte pasaulio dalimi, tegul ir išlikdama trečiarūše (žinia - PayPal ir panašios kontoros Lietuvą vertina panašiai, kaip Nigeriją). Geografinė Lietuva yra viena iš kelių dešimčių labiausiai internetizuotų pasaulio valstybių, tuo tarpu Naujosios Lietuvos piliečiai pasiskirstę po labiausiai išsivysčiusias ir, atitinkamai, labiausiai internetizuotas pasaulio šalis.


Lietuvos gyventojai

Kartais Lietuvoje gyvena lietuviai, nors šiaip tai ir ne kartais. Esminė Lietuvos tauta - tai ir yra lietuviai. Antri po jų yra lenkai, o jau tiktai treti yra rusai. Deja, vis dar kažkur sovietmetyje pasilikusi valdžia, netgi sostinėje Vilniuje, kur lenkų daugiausia, kažkodėl neretai kažkokią informaciją skleidžia lietuviškai ir rusiškai, pamiršdama, kad rusų kalba čia trečiaeilė, tad dvi pagrindinės kalbos turėtų būti lietuvių kalba ir lenkų kalba.

Kas liečia virtualią pusę, Lituanijoje vyrauja nuomonė, kad čia girdimas labai stiprus Rusijos imperijos šunų skalijimas. Paprastai, apie tai užsimenama taip: "kas nors dirba Latvių gatvėje". Kaip žinia, Vilniuje tokioje Latvių gatvėje įsikūrusi Rusijos imperijos ambasada. Paprastai, lituanai tausoja savo nervus ir nekreipia dėmesio į šunų skalijimą, sakoma: "Šunys loja, o karavanas eina ten kur jam reikia". O šiaip net gūdžiais tarybiniais laikais Lietuvoje apie 80 nuošimčių gyventojų buvo lietuvių, kas rodo, kad visokiems naujiems atvykėliams kolonistams buvo nejauku Lietuvoje gyventi, jiems gal dar nepatiko, kad Lietuvoje buvo vystomi keli miestai ir nebuvo tokios įspūdingos metropolijos kaip Maskva Rusijoje ar Ryga, kurioje gyvena vos ne pusė Latvijos gyventojų.

Paskutiniu metu Lietuvoje pastebimas gerokas nuokrypis į internetus, nes štai jau valdžion ateina įvairūs politikai, kurie kadaise nei nebūtų buvę žinomais, o dabar gi kažkodėl per feisbukus išpopuliarėjo ir ima lemti visokius pokyčius[1]. Tuo pačiu ir visokie blogeriai irgi darosi vis įtakingesniais.


Lietuvos ūkis ir ekonomika

Lietuvoje labai išvystytas žemės ūkis. Daugiausia auginamos kultūros - bananai ir runkeliai. Na ir nenuostabu, kad taip yra, kai vienas iš daugiausiai įtakos turinčių politikų yra kažkoksai didžiausias Lietuvos žemvaldys. Dėl gausaus bananų eksporto Lietuva kartais neoficialiai būna žinoma kaip Bananų Respublika (Respublica Bananiensis Lituaniae). Runkelių tiek daug neeksportuojama, didžioji dalis suvartojama vidaus reikmėms.

Jei visgi rimtai pakalbėtume, tai nustebtume - pasirodo gi, Lietuva yra tarp pasaulio lyderių lazerių gamybos srityje, biotechnologijose, o paskutiniu metu ir IT priežiūroje bei programavime. O ir pagal ekonomikos augimo tempus jau antrą dešimtmetį sparčiausiai augančių dešimtuke pasaulyje. O ir Pasaulio bankas jau priskiria Lietuvą prie išsivysčiusių šalių, kaip kokios senos ES valstybės - pvz., Graikija, Portugalija ar panašios. Žodžiu, ne taip jau prastai.

Dar kadaise Lietuva buvo tik eilinė SSRS provincija, bet atsiskyrė - ir štai, vidutinis lietuvio atlyginimas jau bene keturgubai viršija vidutinio Rusijos gyventojo pajamas, o tai nepaisant to, kad jokių energetinių išteklių ir kitų iškasenų Lietuva neturi, tad pragyvena ne iš to, ką rado po žemėmis, o iš to, ką pati susikūrė.


Keli faktai apie Lietuvą

  • Kai čainyzai ir graikai kūrė mokslą, tai lietuviai dar gyveno urvuose (500 m. pr. Kr.)
  • Kadangi lietuvių kalba yra labai sena ir atsilikusi, joks normalus pilietis kaip vokietis ar šveicaras neišmoks tokios untermenšų kalbos. U MAD, JABLONSKISFAG?
  • Pusė Lietuvos politikų yra iš rusų pusės.
  • Net labiausiai išsilavinę šveicarai nepasakys kur yra Lietuva, nes neaišku, ar ji apskritai yra.


Dar žr.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.