Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lietuvių kalba

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Click here to enlarge - Lietuvių kalba - galinga ir stipri, kol vartojama bent jau lietuvių

Lietuvių kalba tokia ganėtinai savotiška, nesgi neretas sako, kad išties dirbtinė kalba, kaip koks esperanto, mat Jonas Jablonskis tą lietuvių kalbą dirbtinai sukūrė. Tai aišku gal kiek perdėta taip sakyti, betgi faktai bado akis: Martynas Mažvydas, katras pirmą lietuvišką knygą parašė, ją kaip parašė, tai dabar ją versti reikia, nes nei vienas lietuvis negali suprasti.

Tai čia patys pabandykit suprast, ką reiškia netgi pavadinimas to Mažvydo Katekizmo - "Catechismvsa prasty Szadei". Tai čia pavadinimas, jis dar aiškesnis, o kas ten viduj tos knygos parašyta, tai nieko nesuprasi išvis.

Be abejonės, lietuvių kalba yra išskirtinai gera, nes skirtingai nuo kitų kalbų, netgi primityviausiu mūsų kalbos variantu galima programuoti. Tai yra įrodyta visiškai tiesiogiai ir moksliškai, specialiai tam tikslui sukuriant dibilų kalbą - suprimityvintą lietuvių kalbos dialektą.

Taip kad vat taip vat.


Lietuvių kalba pilna keistų istorijų

Tai dabarties, sekdami Jono Jablonskio dirbtinės kalbos kūrimo pavyzdžiu, kalbainiai naujas vingrybes kuria, tiktais vat jau dabar tos jų vingrybės tai jau nudebilėjusios, nes kalba seniai sukurta ir puikiai visų įvaldyta.

O kiti gi pastebi, kad yra pastebima nemažai keistų panašumų tarpu jidiš ir dabartinės lietuvių kalbos. O ir esperanto kalba, katrą kūrė anoksai žydas Liudvikas Zamenhofas irgi turi kai kokių panašumų su lietuvių kalba. Tai kai kurie čia išveda netgi tokią teoriją, kad lietuvių kalba esanti dirbtinai sukurta žydų, kaip koks esperantas ir pagrindžia tuo, kad plačiai visiems žinotas faktas, kad Jonas Jablonskis buvęs žydas. Tai aišku, mes čia šitokių teorijų negalim nei patvirtint, nei paneigt.

O tai dar lietuvių kalba turi tokių įdomybių pavyzdžiui, kaipo tokių žodžių, raidžių junginių ir pasakymų:

Beigi daugel kitokių visokių perdėtinų vulgarumų, nors sako, kad ten ne lietuvių kalba, bet kokia gi daugiau, jai lietuviai tais pačiais vulgarumais vien tešneka!

Dar visi turi žinoti, ka dbe leidžiamų žodžių, yra dar ir septyni draudžiami žodžiai, kurių vartoti niekam negalima!