Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Jidiš

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Jidiš arba jei tiksliau, tai Jidiš Taič, kitaip tariant Žydiška vokiečių kalba - tai tokia žydų kalba, kuria kalbėjo visi žydai, kurie gyveno Lietuvoje, kitaip tariant, litvakai. Visa šita kalba buvo sudaryta kaip natūraliai išsivystęs kelių skirtingų kalbų mišinys su daugeliu natūralių, o ir unikalių žodžių. Pagrindą jidiš kalbai sudarė vokiečių kalba (didžiausia dalis žodžių ir gramatikos), bet buvo ir daug hebrajų kalbos, aramėjų kalbos, lietuvių kalbos ir lenkų kalbos žodžių.

Jidiš naudoja hebrajų abėcėlę, turi labai daug skolinių iš įvairiausių pasaulio kalbų, bet daugelis žodžių visgi atsekami kaip turintys vokišką, aramėjišką, hebrajišką ar slavišką kilmę. Dėl pastarosios - nors dažnai ji tapatinama su rusiška (mat daugelis gyveno carinėje Rusijoje), išties ji vienodai susijusi tiek su rusų, tiek su baltarusių, tiek su ukrainiečių, tiek su čekų ir slovakų, tiek su senrusių kalbomis, tad neidentifikuojama ir laikytina bendraslaviška. Kažkiek mažiau žodžių yra lietuvių, lotynų, ispanų ir arabų kilmės, o jų pirminės šaknys sunkiau atsekamos.

Kai naciai sunaikino Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių žydus, iš esmės dingo ir jidiš kalba, tad dabar ja kalbančių praktiškai nelikę, pvz., Izraelyje - vos apie 200-300 tūkstančių. Nors kadaise tai buvo didžiausia iš visų kalbų, kuriomis kalbėjo žydai.

Taigi, štai taip ir neliko tos kalbos... Liko tik kažkiek palikimo lietuvių kalbos žodžiuose, tokiuose, kaip kugelis ar gešeftas. Todėl turime puoselėti šitą palikimą ir pagal galimybes atkurti kuo platesnį jidiš kalbos skolinių vartojimą lietuvių kalboje.


Žydiški jidiš žodžiai lietuvių kalboje

Yra daug puikių jidiš žodžių, kuriuos verta įsiminti ir išmokti, tai tada būsit jei ir ne kaip žydas, tai mažų mažiausiai kaip pusiau vilnietis, nes būtent Vilniuje daugiausiai to žydiško kalbėjimo išlikę. Štai tokie pavyzdiniai žodžiai jums:

 • Bapkės - tai pinigai. Žodis kilęs nuo slaviško bapki, kuris jidiš kalboje reiškė bobutę ir kartu Jekaterinos II įvestus popierinius pinigus, ant kurių ta boba buvo vaizduojami.
 • Bachūras - vaikinas arba vyras bendrai, arba kažkokios panos bernas konkrečiai, arba kokios nors moters vyras. Žodis yra kilęs nuo hebrajiško žodžio, reiškiančio vaikiną.
 • Blatas - kas nors, gaunamo per pažintis, pvz., korupcija. Tai nuo jidiš žodžio, reiškiančio raštelį arba pasižadėjimą, pagal kurį padaromas darbas arba bendresne prasme tiesiog reiškiančio ryšius, pažintis. Žodis kilęs nuo vokiško "die blatte", reiškiančio popierių, pasižadėjimą.
 • Chaliava - koks nors nemokamas dalykas. Nuo hebrajiško žodžio "chalev", reiškiančio pieną, nes pas žydus buvo paprotys pikti pieną vaikams, našlaičiams ir panašiai, kad tie turėtų maisto.
 • Chana - nuo žodžio, reiškiančio kelionės galą arba mirtį. Tai nuo hebrajiško žodžio "chana".
 • Chebra - tai hebrajiškas žodis "chevra", kuris reiškia įmonę, firmą, kompaniją.
 • Frajeris - tai vokiškos kilmės jidiš žodis "frejer" arba "frej" - tas, kuris laisvas, palaidas, darantis nesąmones, laisvo elgesio, nevaržomas. Siauresne prasme - koks nors sukčius ar aferistas, kuris dar nepasodintas į kalėjimą arba netgi šiaip koks nors nesusipratėlis, kurį patį galima apgauti.
 • Gešeftas - tai verslo susitarimas, nuo vokiškos kilmės žodžio, reiškiančio verslą arba sutartį.
 • Kaifas - nuo arabiško ir hebrajiško žodžio "kaif", reiškiančio gerą nuotaiką, malonumą, o dabar - tiesiog kaifą arba euforiją. Šitas pats žodis per kitas transformacijas tapo ir anglišku žodžiu "coffee", ir lietuvišku žodžiu "kava", reiškiančiu kavą, nes kavą Europoje didele dalimi išplatino būtent žydai.
 • Kipišas - kažkoksai bruzdesys, balaganas ir panašiai. Nuo hebrajiško "chipus" arba "chapes", kuris reiškia užpuolimą, peštynes, apiplėšimą ir panašius dalykus.
 • Kipšas - nuo to paties hebrajų "chipus", nes kaip žinia, Velnias yra už visas nesąmones atsakingas ir viską tą darantis.
 • Kugelis - nuo vokiško "kugel", kuris jidiš kalboje reiškė tiesiog apvalų indą ar jame iškeptą bandą, o vėliau - būtent apvalainame inde keptą bulvinę bandą.
 • Lochas - nuo vokiško "die loch", kuris reiškia skylę. Kaip sakant, kiauras žmogus, durnius visiškas.
 • Mazeltov - pasveikinimas, palinkėjimas kažko gero, panašiai kaip "linkėjimai jums" ar "sveikinimai jums". Kilęs nuo hebrajiškų žodžių - "mazal", reiškiančio žvaigždyną arba likimą ir "tov", reiškiančio gerumą, laimę. Šitas pasveikinimas sakomas kiekviena džiaugsmo proga.
 • Pocas - tiesiog pimpalas, nes tą ir reiškia šitas hebrajiškos kilmės žodis.
 • Šakar makar - taip sakoma, kai daroma kažkas neaiškaus, panašiai kaip kokia abrakadabra - tai nuo vokiškos kilmės jidiš "sachern", kas reiškia prekybą, susitarimus
 • Šiksa - anksčiau reiškė nežydę moterį, kuri kabina kokį nors žydą bachūrą. Bet vėliau tapo bendriniu žodžiu, kuris reiškia tiesiog jauną gražią ir kartu kibią paną, gal būt barakudą.
 • Žlobas - nuo vokiškų "die shclupp" arba "die schlubb", reiškiančių lėtą arba durną žmogų

Yra ir atvirkščių atvejų, kur į jidiš kalbą žodžiai atėjo iš lietuvių kalbos. Ryškiausias toksai žodis - "kišenė" arba "kišenės", kuris jidiš kalboje skamba kaip "kešene" arba "kešenes".