Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kotryna II

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Jekaterina II)
Jump to navigation Jump to search
 N-18.png 
JŪS NE 18 METŲ
Šitas puslapis neskirtas mažvaikiams, tokiems, kaip JŪS. Prašau dinkit iš čia, nes jūsų IP adresai ir visa kita informacija, kokia tik pasitaikys, bus perduota jūsų tėvams ir globėjams pagal pirmą prašymą. Pipedija negali sukontroliuoti mažvaikių, tačiau padarys viską, kad mažvaikiai būtų apsaugoti.

Norėdami perskaityti šitą puslapį, turite privalėti turėti 18 metų. Skaitydami Pipediją, jūs privalote būti >18 metų. Priešingu atveju, jūs neturite teisės skaityti ir privalote iš čia dingti ir išeiti iš šio puslapio, ir ištrinti visą informaciją apie šitą puslapį, kad atsitiktinai daugiau jos neperskaitytumėte. Taip pat privalote apie tai nedelsdami informuoti savo tėvus ar globėjus.
Jekaterinos II paminklas buvo aptvertas labai plačia tvora - per didžiąją dalį Katedros aikštės - carinė valdžia pasimokė iš Muravjovo paminklo

Kotryna II arba dar vadinama Jekaterina Antroji, o rusų vadinama Jekaterina Didžioji (rus. Екатерина Великая) - anokia rusų carienė, katra buvusi pusprūsė, iš kažkokio vokiečių karininko šeimos. Tai kažkaip gal ir gimininga lietuviams gaunasi, nors gero Lietuvai neatnešė nei trupučio - kalta buvo dėl Abiejų tautų respublikos padalijimo...

Su tuo gi irgi istorija - pradžioje, 1764 metais per savo gimtadienį lapkričio 25 savo geriausiam meilužiui padovanojo LDK, o kartu ir visą Abiejų Tautų Respubliką, o paskui šis, jau praradęs valdžią, 1795 metais turėjo atsisakyti sosto - irgi jos gimtadieniui. Tai tasai meilužis buvo anoks Stanislovas Augustas Poniatovskis.

Labiausiai Jekaterina II garsėjo visokiais užkariavimais, begale intrigų ir nenormaliai dideliu seksualiniu pasiutimu - nimfomanija. Numirė, įkritusi į šikinyką ir susižalojusi. Tinkamas likimas, kaip tokiai veikėjai.


Jekaterinos II paminklas Vilniuje

Tai dar carinės okupacijos metais šitai carienei Vilniuje buvo pastatytas didžiulis paminklas, stovėjęs maždaug pakeliui tarp kitų dviejų carinės paminklostatos šedevrų - Muravjovo ir Puškino. Tai jei pirmą vietiniai studentai tepdavo vilko taukais, o antrąjį - šūdais, tai ponią carienę tiktai supuvusiais kiaušiniais apmėtydavo, kad smirdėtų...

Tarp kitko, šio paminklo pamatų pėdsakai katedros aikštėje matomi iki šiolei, o po jais, tarp kitko, yra ir kažkokie ten užmūryti rūsiai, į katruos niekas negali pakliūti ir kuriuos, matyt, sugalvojo girti rusų valdininkai, nes čia jau visai durnystė - po paminklu rūsius statyt!


Foteliukas ar tai gal sostas, kuriame Jekaterina II sėdėdavo

Jekaterinos II seksualiniai pomėgiai

Šiaip gi gal ir nevertėtų pasakoti kažko ypatingo apie imperatorienę Jekateriną II, jeigu ne tai, kad šioji savo šposais bandė pralenkti garsiąją Romos imperatorienę Valeriją Mesaliną - gi besidulkindama su visais, su kuom papuola, tapo žinoma visam pasauliui, o ypačiai pagarsėjo savo ypatinga kareivių kuopa, katra buvo skirta Jos Didenybės dulkinimui bei tuo, kad esą numirė po arkliu. Patys suprantate - bepisama. Taigi, kaip matome, aplenkė garsiąją senovės kekšę, juolab, kad ir Jekaterinos II ir vyras buvo dar durnesnis - kaip žinia, Petras III buvo oligofrenas.

Išties kai kurie abejoja legenda dėl to, kad ji nuo arklio numirė, nors kad užsidarydavo su kažkuo arklidėse ilgam, kelioms valandoms kartais - tai gana plačiai žinomas faktas, kaip ir tai, kad arklidėse ji turėjo tokį gana keistą agregatą - kaip ir rėmą, ant kurio eržilas galėdavo pasilipti kaip ant kumelės, o viduje to rėmo buvo įtaisyta vieta pačiai carienei, kad galėtų patogiai tratintis.

Dar pridėkim, kad legenda dėl mirties nuo eržilo vargu ar teisinga, nes gi patsai Puškinas parašė tokias eiles - "Наказ писала, флоты жгла, / И умерла, садясь на судно." Išsiverčia jis maždaug taip: "Įsakymą rašė, laivynus degino / Ir numirė, sėsdamasi ant laivo". Laivu anais laikais politkorektiškai buvo vadinamas šikinykas. Tiesiog kažkaip tas šikinykas įlūžo, Jekaterina II įkrito į šūdų duobę, susilaužė, o paskui, nors ir ištraukta iš ten, numirė.

Staliukas arbatėlei, o gal visai ir ne arbatėlei

Kareivių kuopa irgi buvo, nors oficialiai ir neigiama, kad tik dulkinimui. Dar kiti sako, kad esą ne pačiai Jekaterinai II dulkinti tie kareiviai buvo skirti, o tiesiog erotiniams pasirodymams ir tiesiog turėdavo viešai smaukyti pimpalus ir dar ten kažką daryti, o pati imperatorienė su savo meilužiais tiesiog žiūrėdavo ir šitaip maloniai leisdavo laiką. Dar ta pati kuopa vis darydavo kažkokias rikiuotes.

Bene labiausiai žinoma, kad kažkur savo rūmuose Jekaterina II turėjo atskirus erotinius apartamentus, kuriuose visi baldai buvo dekoruoti bybiais, putėmis ir dar kuo papuola. Originalių baldų iki šių laikų lyg ir neišliko, tačiau kažkuriais senoviniais laikais, bene dar XXa. pačioje pradžioje, buvo padaryta keletas nuotraukų su įvairiais anuomet surastais baldais - stalais, foteliais ir panašiai. Šiais laikais visokiuose muziejuose pridaryta tų baldų reprodukcijų - iš tų pačių nuotraukų.