Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kalbainiai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kalbainiai - už gryną, gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, dvasingi žmonės ir taip toliau, kodėl juos puola visokie netikėliai? Dargi draskosi, plėšosi ir vadina visaip, sakydami, kad tai kalbajobai... Jei jau kas jus taip pavadino, tai tikrai tasai yra neteisus, nes neturi dvasingumo ir nieko nesupranta, o kalbajobai yra visai kita rūšis, dargi priešinga, negu kalbininkai.

Kalbainiai, kalbainystė, kalbišiai, Valstybinė Kalbos Inspekcija, tautveidmainiai, lietuvkrušiai, kalbajobai - kas vienija šiuos untermenšus į slaptą Lietuvos naikinimo organą? Kas leido šiems išgamoms, dvasios luošiams, besmegeniams iškrušoms[1], šiknagalviams[2] bezdakalbiams, mūsų kalbos darkytojams, bedvasiams utėlėms[3], šlykščioms lervoms, smegenkrušiams, dūšių žudikams, morės išperoms bei kitiems menkystoms tvarkyti tai, ką mūsų tauta turi švenčiausio - mūsų, mūsų tėvų, senelių ir protėvių kalbą?

Nei neabejojame, kad bjauriausia jų atmaina - kalbonaciai, prisidengdami menamu kalbos darkymu, užsipuls ir Pipediją, beigi atlikę mūsų visokių rašliavų ekspertinę analizę, patvirtins, kad mes pažeidžiame kokią nors nepilnamečių apsaugą nuo informacijos, o jei to ir nepadarys, tai tikrai kokį kitą pretekstą sugalvos!

Visokie sinonimai beigi epitetai, tiesiogiai tinkantys pakeisti žodžiui "kalbajobai"

Ne veltui tiek epitetų kalbainiams prikurta liaudy - tai ir nelietuviškos kilmės žodis "kalbajobai", ir lietuviškos kilmės žodžiai:

 • "kalbamaišiai" (vienaskaita "kalbamaišys"),
 • "šiknakalbiai" (vienaskaita "šiknakalbys"),
 • "kalbibinkai" (vienaskaita "kalbibinkas"),
 • "kalbarūriai" (vienaskaita "kalbarūrys"),
 • "kalbakrušiai" (vienaskaita "kalbakrušys"),
 • "kalbapisiai" (vienaskaita "kalbapisys")

ir dar ir kitų visokių žodžių, daugelio požiūrį į kalbos darkytojus, besidangstančius pseudolietuviškumu, išreiškiančių.

Nusikaltimai, užmaskuoti pseudolietuviškumu

Pakanka paminėti vos kelis kliedesius, išrastus kalbainių (neabejojame, kad jų - žymiai daugiau):

 • Kasmet kaitaliojamas kablelių naudojimas sakiniuose
 • Bandymas atsisakyti lietuviškų raidžių, rimtai svarstytas Kalbos Inspekcijoje
 • Absurdiškos, nenatūralios ir neretai kas kelis mėnesius keičiamos kirčiavimo taisyklės, dar ir reikalaujant, kad žodžius visi kirčiuotų taip, kaip nieks gyvenime nekirčiavo.
 • Nesuvokiamas kompiuterinių terminų "lietuvinimas", visą terminiją išdarkant, net nesuprantant terminų esmės ir draudžiant jau įsigalėjusius lietuviškus žodžius
 • Bandymas sulietuvinti medicininę terminiją ir išstumti iš medicinos lotynų kalbą (tam, kad vieno mediko užrašytos diagnozės negalėtų suprasti kitas medikas)
 • Absurdiška nauja užsieninių pavardžių bei vardų transkripcija (pvz., vietoj "Adomas Mickevičius" jau turim rašyti "Adam'as Mickiewicz'ius", o vietoj "Izaokas Niutonas" - Isaac'as Newton'as)

Reiškinio patogenezė

Šitoje vietoje derėtų atskirai paminėti sekantį faktą: bele kokius terminus galvoja ir kuria atitinkamos srities specialistai. Dėl neaiškių priežasčių visuomenėje populiarus įsitikinimas, kad universitetų Lituanistikos fakultetuose yra dėstomi bele kokie dalykai - metalurgija, kalnakasyba, medicina, informatika, metalų atsparumas ir t. t. Dėl tokio universalumo lituanistai gali prigalvoti ir visai neblogų terminų, ne tik visokios belebirdos, kuri tampa anekdotais. Tiems, katrie suabejojo lituanistų universalumu, derėtų susipažinti su tokiu reiškiniu, kaip terminologijos komisijos, kurių randama įvairiausiuose institutuose - MII, ChI, FI, PI ir kt. Tiems, katrie nepasižymi aukščiau išvardintomis savybėmis, pasidarys aišku, kad visus dibiliškus terminus sugalvoja atitinkamų sričių specialistai, o paminėtieji kalbininkai su savo varganu išsilavinimu kitose srityse įprastai tegali pasakyti, ar dibiliškas terminas yra taisyklingas kalbiniu atžvilgiu - gramatiškai, darybiškai ir pan.

O bet tačiau derėtinai pastebėtinas ir faktas, kad kalbos komisija (žinioj, turėdama kompetenciją įvertinti kad ir naftos gavybos pramonės terminų poreikį - mažu kas naują agregatą išrado ir ryšium su tuo terminą sugalvojo) kažkodėl nei nepasidomi ir nepasirūpina nei kokio nors kalbainizmo tikslingumu ar prasmingumu, jau nekalbant apie tai, ar nėra jau kokio įsigalėjusio termino, vietoj kurio kalbainizmą bandoma įkišti, dėlei ko kalbainizmai tik dauginasi, grąsindamiesi užtvindyti mūsų kalbą beigi ją visiškai paskandinti.

Todėl reziumuojam: kalbainizmas - tai ne profesija, ne lituanizmas, o nevisprotiškumas, kai universitetų ir kitų mokyklų dėstytuvai beigi komisijų nariai patys savo terminų nežino ir lietuvių kalbos nesupranta! Faktologiškai galim kad ir kokią Dagienę paminėt! Arba faktą, kad kalbos komisijų nariai netgi painioja žodžių "reikšmė" ir "prasmė" semantikas ir visai nėra susipažinę su Chomsky darbais!

Įdomu

Daugiau apie kalbainius

Yra ir daugiau visokių reiškinių šioje plotmėje, nes čia daug įvairių grupuočių, o ir visokių ten organizacijų bei porūšių, kurie nevienodai aršūs irba kenksmingi:


Keisti kalbainių sugalvoti vertimai

Kartais kalbainiai bando išversti ar tiesiog išvartyti kokius nors pavadinimus ir žodžius, tai išverčia taip absurdiškai, kad paskui gėda net skaityti. Pvz.:

 • Mocarela - "itališkas sūris". Čia galim suprasti kad parmezanas, gorgonzola ar grana padana, kurie yra itališki sūriai, yra visi vienodi ir tas pats, kas ir mozarela. Tai įdomu, jei kalbainiui trenktum per veidą minkštu kaip tiršta grietinė pelėsiniu gorgonzolos tešliumi, o paskui trenktum per galvą kietu kaip plyta ir sunkiu parmezano ritiniu, tai ar kalbainis pajustų kokį nors skirtumą tarp šitų dviejų itališkų sūrių?
 • Antisocialus asmenybės sutrikimas - Antisocialinis asmenybės sutrikimas. Nes matyt sugalvojo, kad čia kaip socialinės paslaugos, ar socialinė globa, taip ir antisocialinė veikla - prieš socialinę veiklą nukreipta. Todėl ne antisocialus, o antisocialinis asmenybės sutrikimas. Dar kiti kalbainiai sugalvoja, kad gal ir negerai sakyti antisocialinis, nes tikrai gi čia apie kažkokias socialines paslaugas, tai tada ima sakyti, kad tai asocialus asmenybės sutrikimas. Tai irgi labą dieną.

Išnašos ir referencai

 1. Klouno Diena, 2009 m. lapkričio 34 d. numeris
 2. Newsweek. Abnormalities in Lithuania. Special October Edition
 3. Oksfordo Biologijos Enciklopedija. Oxford, 2008. pls. 347-349

p.s. taip, referencai yra nelietuviškas žodis - in your face, kalbajobai.