Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


NKVD

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

NKVD buvo Stalino laikais, o jau paskum pasidarė MVD, dar paskui - MGB, jau dar vėliau gi - KGB, o jau šitas pasivadino FSB. Tai dabar gi taip jau gaunasi, kad ne kiekvienas ir žino, koks ten tarp NKVD ir MGB skirtumas yra, o kaip kurie net ir KGB su NKVD susieti nesugeba, o jau apie FSB išvis pamiršta. Nesgi žinia, kad rebrendingas yra puikiausia marketinginė priemonė, taip kad pavadinimą tik pakeitei - štai jums ir prašom.

Pats NKVD pavadinimas išsišifruoja, kaip "Narodnij Komisarijat Vnutrenih Diel", kas reiškia Vidaus Reikalų Liaudies Komisariatą. Mat prie Lenino buvo sugalvota, jog visokios ministerijos yra buržuazinė atgyvena ir jų neturi būt. Tai visas ministerijas vadino liaudies komisariatais. O ministrai vadinosi komisarais. Taip kad NKVD buvo du viename: ir visa milicija, ir saugumas. Gi savo ruožtu pats NKVD buvo sudarytas tokio OGPU pagrindu.

Tai kažkaip 1941 kažkam ten Sovietų Sąjungos valdžioj susišvietė, kad NKVD nepakanka, tai jos pagrindu padarė tokią NKGB, katra nelabai ilgai teegzistavo, ale paskui, kai 1946 patsai Josifas Stalinas sugalvojo, kad reikia grąžint visokias imperines atributikas, tai pervadino tą į MGB, o tuo tarpu NKVD pervadino į MVD.

O paskui, kai Stalinas numirė, tai Berija tik šast ir tais pačiais 1953 metais apjungė sau abi tas ministerijas į vieną MVD. Ale tais pačiais metais patį Beriją jau tik šast ir patvarkė. O jau paskui, kai 1954 pravalė ir susodino Berijos sėbrus, tai ir buvo nuo tos MVD galų gale atskirtas KGB.

Taip kad KGB sukūrimas ir įprastos visą miliciją ir saugumą apjungiančios NKVD struktūros perdarymas tais laikais buvo kažkaip asocijuojamas su kažkokia pertvarka ir Chruščiovo atšilimu.


Pipedijai žinomi NKVD veikėjai

Čia visokių prisirinkę yra, tai vieną kitą jums ir pavardinsim:

...Čia dar ir kitais papildykit aprašymais kas nors.