Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


KGB

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Gal ieškojote Kauno gidų bendrijos - KGB?:):)


KGB nesnaudžia. Mes jų nematom, bet jie mus mato, mes jų negirdim, bet jie mus girdi. Mes jų nestebim, bet jie mus stebi. Ai, tiesa, dabar jau KGB vadinasi FSB, o buvęs KGB veikėjas Vladimiras Putinas mums švelniai mosuoja rankele, siųsdamas linkėjimus. Gi pati kontora mena dar OGPU ir netgi ČK laikus.

Vienok daugelis norėtų, kad KGB būtų užmiršta, tačiau daugelis kitų dar prisimena, kad Vilniaus Brigada irgi ne šiaip sau lygioj vietoj atsirado.


KGB vadovai, bendradarbiai, rezervistai ir kiti panašūs

Vis netyla kalbos, kad kažkur slepiasi ir tyliai kažką daro kažkokie KGB rezervistai, užtat ir Pipedija jau jums siūlo, kad pasižiūrėtumėte, kas per toksai yra KGB rezervistų sąrašas.

Gi kokie ten bebūtų rezervistai, reikia gi dar ir įvairius kitus paskelbti, tai štai jums LTSR KGB vadovybė įvairi. Tai štai čia yra aukščiausi vadai, LTSR KGB pirmininkai:


Gi dar reikia prisiminti, kad istoriniai tai buvo dar keli KGB vadai, dar nuo NKVD, NKGB, MVD ir MGB laikų:

Дело номер 666, Пипедия

Эта ёбаная хуйня, эта Пипедия, они совсем охуели, мочить их в сортирах нахуй, чё они себе тут позволяют бля???

Istorinės pastabos

Čia dar turim pasakyti, kad KGB istorija gan sena, nes andai dar 1941 buvo nuo NKVD atskirta tokia NKGB, o paskui per visokias makliavones, visaip pervadinant tai į MGB, tai į MVD, ilgainiui ir susidarė patsai tikrasis KGB. Formaliai KGB buvo sukurtas, 1954 metais, kai iš valdžios pašalino Beriją ir jo klapčiukus, norint pavaizduoti, kad dabar jau saugumas bus tikras. Čia taip anoksai Chruščiovas bandė parodyti, kad Atšilimas esą bus ne šiaip sau, o kažkoks dvasinguminis.

Ale paaiškėjo, kad kaip buvo, taip ir liko beveik, nes nors KGB tokių masinių trėmimų ir naikinimų nedarė daugiau paskui, bet visvien tai buvo žmones terorizavęs saugumas.

Vienok dar daugeliui nežinomas faktas, kad KGB buvo tiesiogiai pavaldi SSRS ir respublikiniams kompartijos vadeivoms, kitaip tariant centro komitetams. Taip kad čia reikia labai gerai žinoti, kad KGB Lietuvoje vykdė ne kieno kito, o pirmojo sekretoriaus nurodymus.