Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Varšuvos paktas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Varšuvos paktas, dar vadinamas kaip Rytų blokas - tai menama organizacija, veikusi, kaip esą atsvara NATO, nors išties tai tebuvo SSRS okupuotų valstybių junginys, kur skirtingos šalys buvo pajungtos tam, kad kariautų prieš Vakarus. Čia tam, kad pirmiausiai svetimų žmonių kūnais užverst tas NATO šalis. Kartu Varšuvos paktas buvo skirtas ir tam, kad net ir be tiesioginio SSRS įsikišimo būtų išdaužytos bet kurios to pakto šalys, kurios tik pabandytų surengti pas save ką nors panašaus į Vengrijos sukilimą prieš komunistus.

Oficialiai sovietai šitą paktą buvo užvadinę kitaip - tai vadinosi "sutartis dėl draugystės, bendradabiavimo ir tarpusavio pagalbos". Pagal šitą okupacinę sutartį buvo įteisinta ir SSRS kariuomenė tose šalyse, ir galimybė bet kokiai bet kurios iš šitų šalių okupacijai, jei ten tik kažkaip ims kas nors darytis.


Varšuvos paktą sudariusios valstybės

Pradžioje į Varšuvos sutartį buvo įtrauktos šios valstybės:

Paskui, tiesa, jau 1961 metais, iš Varšuvos pakto sugebėjo pasitraukti Albanija - anie nusprendė, kad Chruščiovo atšilimas yra neteisingas, todėl reikia pasilikti su Stalino kultu. Albanijai pavyko ištrūkti, nes ją smarkiai dengė Jugoslavija, kuri su SSRS jau anuo metu buvo gerokai susipykusi, tuo tarpu kaip nors kitaip per sausumą sovietams ta Albanija buvo tiesiog nepasiekiama. O ir šiaip, tą kalnuotą Albaniją buvo beveik neįmanoma užimti karinėmis pajėgomis, net ir be pasipriešinimo - pernelyg daug labai bjaurių kalnų ten.

Dar paskui kažkaip ir Rumunija išsiderėjo, kad iš tenai bent jau SSRS karinės bazės būtų išvestos - Nikolajė Čiaušesku bijojo, kad sovietai gali kaip nors jį patį pašalinti. Vienok paskui jį pašalino rumunų kalnakasiai, ir be jokios pagalbos iš šalies.


Varšuvos pakto darbai

Pirmas Varšuvos pakto, nors tiesa, tuomet dar daugiau SSRS veiksmas buvo invazija į Vengriją, kuri pasiskelbė iš to Varšuvos pakto išeinanti. Nors buvo sukilę ir žmonės, SSRS kariuomenė išžudė maždaug 2500 žmonių, daugybę sužeidė, užgrobė valdžią, pasodino ten savo komunistus ir taip viską ir nuslopino.

Didesnė, ir jau kitas šalis įtraukusi akcija buvo tada, kai jis nuslopino Prahos pavasarį, kuris vyko 1968. Sovietų, lenkų ir dar kažkieno ten kariuomenės visą Čekoslovakiją užėmė. Aišku, SSRS kariuomenė kaip ir įprasta buvo, padarė beveik viską, bet kitos šalys buvo apiformintos, kaip esą draugiška pagalba Čekoslovakijos liaudžiai.

Ant kiek visas tas Varšuvos pakto šalis buvo užpisusi SSRS, rodo paprastas faktas - visos tos šalys, vos tik ištrūkusios iš to Varšuvos pakto, visos stengėsi kuo staigiau pakliūti į NATO, ir visos ir pakliuvo. Ir netgi Albanija - ir toji galų gale įstojo į NATO.