Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Čekoslovakija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Čekoslovakija - tokia valstybė, katra jau ir neegzistuoja, nes vietoje jos yra Čekija ir Slovakija. Vienok seno raugo visokiems seniems perdyloms Čekija ir Čekoslovakija - tai viena ir tas pat, o Slovakijos jie išvis nežino, taip kad ir skirtumo nemato.

Kadaise gi Čekoslovakija buvo dviejų tautų kraštas, kuris vadinosi Didžioji Moravija, kur jos ir pačios nelabai matė tarpusavio kažkokių skirtumų, nes išties tai kadaise ten viena ir tebuvo kažkokia tauta Viduramžiais. Ale paskui pusę jų užgrobė Vengrija, tai taip ir prasidėjo kažkoks Slovakijos skirtingėjimas, nes anuos ėmė vengrinti - ir dar nuo visiškai senobinių 1025 metų.

Gi tuo tarpu kita pusė visų tų čekoslovakų paskui tapo husitais, taip kad susiriejo su visa Romos katalikų bažnyčia ir ėmė kariauti su visais, visai kitaip viską pasakodami apie krikščionybę ir prisigalvodami krūvas naujų žodžių, nes buvo protestantai.

Tai dar negana to, tą kitą pusę dar paskui užsigrobė Austrija, dar 1526 metais, tai tada ėmė juos vokietinti.

Tai kažkaip ilgainiui gavosi taip, kad kadangi visokie protestantiški, apvokietėję ir kartu dalį valstybingumo ir savivaldos išsaugoję čekoslovakai, kurie buvo pas austrus, kažkaip per daug daug metų pasikeitė nemenkai. Gi tuo tarpu tie čekoslovakai, kurie buvo pas vengrus, paliko katalikai ir kažkaip mažiau keitėsi, tik kad vengrėjo, nes vengrai tuo vengrinimu užsiėmė ten labai agresyviai ir smarkiai.

Tai taip ir gavosi galų gale, kad jau kai 1918 metais Austrija-Vengrija subyrėjo, tai jau buvo kalbų, kad visgi reikia dviejų valstybių. Vienok kadangi daug visokių vokiečių ten buvo pas čekus, tai baigė tuo, kad čekai sugalvojo, kad su slovakais visgi geriau pasivadinti viena tauta, nes taip vokiečiai mažiau reikšis.

Ale gi tie skirtumai tarp čekų ir slovakų niekur nedingo, tai jau netgi prie sovietų Čekoslovakija nuėjo link skilimo ir 1960 metais įvedė dvi pusiau valstybes viduje - Čekiją ir Slovakiją, kurios pasivadino federacija - taip lyg ir būtų valstybės, bet kaip ir būtų ne visai valstybės, nes ir su pilietybėm netgi vietinėm. Tai paskui, kai SSRS žlugo ir ėmė byrėt, tai jau 1992 metais Čekoslovakija irgi paskelbė, kad ji daugiau jau neegzistuos, o vietoje jos bus dvi naujos šalys. Tai taip ir įvyko 1993 metais, visai taikiai ir be jokių ten karų.

Taip kad nebėra jau Čekoslovakijos, net jeigu ir galvojate, kad jinai yra.