Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Politbiuras

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Politbiuras arba TSKP CK Politinis Biuras buvo tiktai tose kompartijose, kurios turėjo nuosavą valstybę. Vat todėl LTSR savo tikro politbiuro neturėjo, o turėjo tik kažkokį surogatinį, o kokia nors Mongolija, Rumunija, Bulgarija, Lenkija ir kitos šiaip okupuotos, bet ne aneksuotos šalys politbiurą turėjo, tiktai tokį polievį, pavaldų TSKP CK Politbiurui. Taip ir SSRS aišku turėjo politbiurą. Nes politbiuras nuspręsdavo viską, tuo tarpu vietiniai kadrai uoliai vykdydavo centrinės politikos sprendimus.

Tokios nuotraukos sovietmečiu kabėdavo gatvėse ir būdavo reguliariai spausdinamos žurnalų bei laikraščių pirmuose puslapiuose ir panašiai. Aišku nei velnio čia nesimato nepaspaudus, betgi visgi matosi šis bei tas, bent jau tiek, kad čia tasai brežnevinis legendinis TSKP CK politbiuras, kuriame daugiausiai gensekų, kiek kada nors yra buvę vienu metu: Brežnevas (vis dar gensekas), Gorbačiovas, Andropovas ir Černenka - cieli net keturi, jei ne daugiau. O dauguma kitų - niekam veik nežinomi ir neįdomūs kažkokie veikėjai, katrų tačiau vienas piršto pajudinimas galėdavo nulemti gyvens žmogus ar mirs. Dar galima pamatyti, kad yra ir toksai Ševardnadzė, katras po SSRS suirimo su sovietiniais tankais ir kruvinu perversmu užgrobęs buvo valdžią Gruzijoje, tai buvo ten pakol Saakašvilis jo nenuvertė

Taip ir gaunasi, kad nors visur buvo centro komitetai, tiktai tasai centro komitetas, kuris Maskvoje ir teturėjo politbiurą. Taip tasai viso KPSS CK pasidarė lygesnis už visokius respublikinius, o jo nariai pasidarė lygesni už kitus CK narius. Nes kaip žinia, kai kurie gyvuliai lygesni už kitus, taip kad ir TSKP CK Politbiuro nariai buvo lygesni už šiaip TSKP CK paprastus narius, o tie paprasti TSKP CK nariai buvo lygesni už kokius nors LKP CK narius. Ir taip toliau. Kaip taisyklė politbiurą sudarė asmenys, kuriem būdavo stipriai virš 60 metų, tad nenuostabu, kad vienas iš dvasią stiprinančių reginių liaudžiai būdavo tautos vadų laidotuvės, transliuojamos per visas įmanomas televizijas.

Tai kas kažkiek laiko tasai TSKP CK Politbiuras išsirinkdavo sau genseką, katras iki gyvenimo galo tapdavo visos SSRS vadeiva. Išimtį tesudarė toksai Chruščiovas, katras kažkaip prisidirbo ir jį išmetė iš gensekų velniop.

Tai tų gensekų ne tiek jau daug tėra buvę išvis: