Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Michailas Gorbačiovas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Gorbačiovas)
Jump to navigation Jump to search
Čia štai visame grožyje tipinė nuotrauka, kur dėmės nuo Gorbačiovo kaktos nuretušuotos, lyg jų nebūtų, nes kaip tai visi skaitė, kad tai negražu, tai čia iš tų dėmių nebuvimo galime pažinti, kad čia ne Gorbačiovas, nes tikras Gorbačiovas su dėmėmis ant galvos. Sovietmečiu būdavo įprasta padaryti fotošopą partijos vadų nuotraukoms, kad jie gražiau atrodytų.

Michailas Gorbačiovas (rus. MNxaNn rop6a4eB) - paskutinis gensekas, vienų garbinamas, kad nuo jo prasidėjo Perestroika ir Glasnost, o kitų keikiamas, kad pabaigė kaip eilinis įprastas komunistas ir KPSS vadeiva - žmonių žudynėmis įvairiausiose SSRS okupuotose šalyse, įskaitant ir žudynes Vilniuje, kai per Sausio 13 tankais žmones traiškė ir išcentruotomis kulkomis šaudė į minią. Tai gal ir nenuostabu, jei prisiminsime, kad savo karjerą iki pat centro komiteto Gorbačiovas darė ne kur kitur, o KGB, kur tuo metu vadovavo Andropovas ir iš kur paskui į valdžią prasimušė Putinas.

Upd.: miela žinutė atėjo 2022 metų rugpjūčio 30 dieną - ogi Michailas Gorbačiovas ėmė ir numirė. Tai nieko liūdno ta proga negalim pasakyti, išskyrus gal tiktai tai, kad gaila, kad numirė ne už grotų.

Geri ir blogi Michailo Gorbačiovo darbai

Pagarsėjo Michailas Gorbačiovas daugeliu gerų darbų, tik ne visi jie iš gerumo buvo - pvz., dalyvavo, nutraukiant ginklavimosi varžybas ir atitolinant branduolinį susinaikinimą. Išties čia SSRS buvo prisigaminusi keliasdešimt tūkstančių branduolinių bombų, o JAV irgi ne per daug atsiliko, tai jei būtų kilęs karas, tai žmonija būtų tiesiog išnykusi.

Taip pat garsus Gorbačiovas buvo ir dėl 1985 metais pradėtos Glasnost - t.y., viešumo ir leidimo kalbėti žmonėms gal ne visai, ką nori, bet ne visai ką nori. Už grotų visvien sodindavo, jei pasakydavai ką negerai, tik kad rečiau. Taip pat Gorbačiovas garsus ir dėl Perestrojka - tipo persitvarkymo, kai leista žmonėms kažkokius verslus turėti ir panašiai. Tik nors leista ir verslus turėti, nebuvo persekiojamos visokios nusikalstamos gaujos, taigi, įdomiai čia buvo.

Bet visi šie geri darbai nebuvo dėl gerumo - tiesiog SSRS daug dešimtmečių tęsėsi stagnacija, o dar prie Brežnevo vis dažniau ėmė kartotis tokie metai, kur netgi grūdų pritrūkdavo ir visa šita imperija atsidurdavo ant masinio bado ribos. Einant metams, suirutė augo, grūdų vis labiau trūko, kai kuriais metais pusė maisto produktų būdavo importuojama iš JAV ir Kanados, mainais į dolerius, uždirbtus iš naftos. Taigi, buvo tik laiko klausimas, kada Vakarai sugalvos tų grūdų neparduoti ir dėl to prasidės staigi ir visiška katastrofa.

Gorbačiovas savo reformomis bandė tą katastrofą nutolinti, bet nesigavo. Nepavyko sugudrauti, nors ir dažnai buvo kalbama, kad komunistinė Kinija štai va žiūrėkit, atlaisvino visaip ir sugebėjo komunistai valdžią išlaikyti, ir gyvent pradėjo gerai. Tai gerai, kad Gorbačiovui nesigavo, nes Sovietų Sąjunga buvo šūdų imperija. Gerai, kad subyrėjo.

Žinomas Gorbačiovas ir blogais darbais - pvz., tuo, kad buvo atsakingas už žmonių žudynes Vilniuje ir kituose miestuose - Tbilisyje, Baku ir taip toliau.

Daugelis galvoja, kad nėra jokio ryšio tarp Gorbačiovo ir Vladimiro Putino. Vienok kadaise kažkas iškasė, kad Putinas senais laikais kaip tai pasitaikydavo Gorbačiovo palydoje, artimiausioje aplinkoje - tą liudija kad ir šita maždaug apie 1990 metus daryta nuotrauka.

Michailas Gorbačiovas senais laikais

Taip jau ir nutiko, kai Gorbačiovas aiškiai pareiškė, kad Lietuva laisvės neturės ir buso Sovietų Sąjungos provincija ir viskas, o tai atsitiko, kai Landsbergis nusiuntė raštą apie nepriklausomybę, tai per kokį tai SSRS deputatų suvažiavimą Gorbačiovas labai rėkė ir seilėmis taškėsi nuo tribūnos taip, kad daugelis galvojo, jog jį ištiko kokia tai epilepsija ar šiaip kažkoks šizofrenijos priepolis, bet taip galvojo tik tie, kas tokių ligų nematė, nes išties tai tebuvo paprastas partinio šulo įsiūtis.

O čia jau tikras Gorbačiovas, su dėmėmis ant kaktos, katros kaip sakė Vanga - tai žymė, kad anas yra susitepęs ir jos nenusiplaus iki gyvenimo galo, bet jo toksai likimas, kad sugriauti blogio imperiją ir likti dar ir kaltu už savo nusikaltimus, kuriuos neigė, neigia ir matyt neigs taip pat, kaip kadaise neigė, kad Lietuva bus nepriklausoma

Tai taip ir gaunasi, o Michailas Golovatovas, katras kažkokiems smogikams per Sausio 13 vadovavo, užtikrintai pareiškė, kad be Gorbačiovo žinios niekas to negalėjo daryti, taip kad gensekas ne tik kad žinojo, bet ir davė įsakymą, todėl yra ne tik atsakingas ir kaltas, bet ir turi būti teisiamas. Taip štai ir pamatome, kad žiurkės, kai uodegą teisingumas prispaudžia, staigiai ima įdavinėti vienos kitas.

Vienok arešto koks nors orderis Gorbačiovui suimti nebuvo išduotas, nes tiesioginių įkalčių kaip ir nėra, bet prokuratūra kaip tai pasyviai kaip ir apklausti jį nori, kaip kokį tai liudininką, bet kaip tai neapklausia, tai ir neapklausia, nes kažkokių priežasčių yra, tai todėl Gorbačiovas ir neliudija. O kai neliudija, tai ir niekas nieko neišsiaiškina.

Tai dar iki Gorbačiovo buvo toksai Brežnevas, o dar tarpe, kaip laikini užkimšalai - Černenka ir Andropovas. O jau paskui kažkaip Gorbačiovą išstūmė Jelcinas, tai tas sugudravo ir paskelbė, kad Rusija yra nepriklausoma nuo SSRS, tai taip visa SSRS tik triokšt ir subyrėjo per vieną dieną galutinai. O dar paskui atėjo Putinas...