Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Michailas Golovatovas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Michailas Golovatovas - KGB veteranas

Michailas Golovatovas - kažkoks KGB smogikų būrio vadas - anas vadinosi Alfa grupė, tai šitas veikėjas ir vadovavo TV bokšto šturmui per Sausio 13. Anas yra įtariamasis ir galimai kaltinamasis Sausio 13 žudynių byloje, jau ir už akių nuteistas 12 metų, o ir paieškomas per pasaulį ir ES.

Šiuo metu Michailas Golovatovas veikia kaip įvairių artimojo užsienio operacijų kuratorius Rusijoje, siejamas ir su Algirdu Paleckiu[1], kuriam padeda vystyti veiklą Lietuvoje. Savo veikloje taip pat bendradarbiauja su tokia Galina Sapožnikova, kuri yra įvairios prieš Lietuvą nukreiptos propagandos leidėja.

Oficiali Michailo Golovatovo veikla - Rusijos slidinėjimo federacijos viceprezidentas. Vienas iš savininkų privačioje apsaugos firmoje "Algior" (rus. "Альгиор").


Michailas Golovatovas Austrijoje

Michailas Golovatovas pasaulyje pagarsėjo labai smarkiai, kai atvykęs į Austriją, buvo sugautas, o paskui, įsikišus visokiems Rusijos ambasadoriams, buvo paleistas ir išvežtas skubos tvarka atgal į Rusiją, kam patalkino austrų pareigūnai. Formaliai turėję sulaikyti Golovatovą, šie ėmėsi tikrinimo, iš kažkur gavo keistą leidimą jam išskristi atgal, tai taip ir paleido[2]. Kaip buvo spėjama, nors ir nebuvo įrodyta, FSB už paleidimą sumokėjo labai didelius kyšius.

Po to Golovatovo paleidimo kilo didelis ES masto šitstormas, pasibaigęs tuo, kad Austrijos laikraščiai perspausdino kažko iš Lietuvos politikų pareiškimus, kad Austrija tesanti maža šūdina valstybėlė. Vienok labai paskui džiugino pačių austrų komentarai tuose jų austriškuose internetuose, kad išties taip ir yra, kad Austrija ne tiek valstybė, kiek šiknos skylė, kur patiems austrams gyventi bloga. Patsai gi Golovatovas į visą tai svaidėsi kokiomis tai užuominomis, kad jis nekaltas, nes viską nusprendė Michailas Gorbačiovas.

Čia gi reikia pridėti, kad pats Michailas Golovatovas ir toliau tęsia savo karjerą kažkokią, nes kaip pradėjo KGB, taip dabar jau išsitarnavęs tiek, kad yra FSB pulkininkas. Tai jeigu perskaičiavus į karišką laipsnių sistemą pagal seną SSRS įprotį, kur saugumiečiai dviem laipsniais aukščiau, tai gautųsi jau visas generolas, ir dar ne žemiausios rūšies.

Michailo Golovatovo formali biografija

Formali Michailo Golovatovo biografija labai paprasta - gimė jisai 1949, nuo 1965, būdamas dar tik 16 metų amžiaus stebuklingai sėkmingai įstojo į Maskvos aviacinį technikumą. Tačiau jau vėliau, kai po mokslų baigimo turėjo būti paimtas į sovietinę armiją, kažkodėl vietoje to buvo paimtas tarnauti į gaisrininkus toje pat Maskvoje, kas reiškė vieną - realiai ėmė tarnauti ir mokytis KGB mokykloje, nes pagal sovietinę tvarką šauktiniai negalėjo būti paliekami savo gyvenamame mieste. Kitaip tariant, jau prieš paimant į kariuomenę, jis turėjo dirbti kaip KGB agentas-informatorius, taip vadinamas "jaunasis čekistas".

Paraleliai mokslui ir darbui, užsiimdinėjo sportu, kur darė karjerą kaip slidininkas, nors paraleliai laikė sportinius atskyrius ir iš irklavimo bei šaudymo. Su sportine veikla sugebėjo prasimušti į SSRS slidinėjimo rinktinę.

Jau 1972, išsyk po karinės tarnybos pabaigimo, Michailas Golovatovas buvo paimtas į KGB 7 valdybą, kuri užsiėmė operatyvine veikla - žmonių suėmimais, gaudymais, sekimu, pasiklausymu ir panašiai, tačiau faktiškai išsyk buvo pasiųstas į atskirą Leningrado KGB mokyklą, kurią užbaigė 1973.

Nuo 1974 metų, kai buvo sukurta Alfa grupė, buvo paimtas į ją tarnauti. Grupė buvo sukurta Jurijaus Andropovo sprendimu, formaliai kaip antiteroristinė grupė. Visa grupė buvo sudaryta tiktai iš kadrinių KGB karininkų, jau turinčių patirtį. Michailas Golovatovas pradžioje priimtas kaip žvalgas, paskui kaip snaiperis, paskui tapo ir viso padalinio vado pavaduotoju. Tokiu būdamas, vadovavo Sausio 13 šturmui Vilniuje, kai sovietai nužudė 14 žmonių. Už sėkmingą šturmą kiek vėliau buvo paaukštintas ir paskirtas visos Alfa grupės vadu. Tokiu vadu prabuvo mažiau kaip metus, jau 1992 formaliai išėjo į atsargą.

O dar kadaise tenai per Sausio 13 buvo toksai Viktor Šatskich, kurį nušovė tie, kur savi šaudė į savus, tai vienas iš įtarimų buvo, kad šitas pats Michailas Golovatovas galimai ir nušovė, bet kai nebuvo įrodymų, tai ir niekas nieko neįrodė. Kas nušovė tą grupės narį - iki šiol neaišku, o pats Golovatovas sako, kad matyt OMON, nes kulka buvo iššauta iš 5,45 kalibro automato, o tokius tenai turėję tiktai omonininkai, kuriems vadovavo Boleslavas Makutinovičius, o visus kitus žmones iššaudę esą kokie tai Sąjūdžio smogikai.

Nepaisant vėlesnio išėjimo į atsargą, Michailas Golovatovas visiškai atvirai siejamas su FSB, su kuria dirba kaip neetatinis kuratorius, prižiūrintis įvairias operacijas Europoje, taip pat ir Lietuvoje.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.