Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Jurijus Andropovas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Andropovas.jpg

Jurijus Andropovas - buvo toks sovietų veikėjas, pradžioje KGB vadas, kuris intensyviai vis stūmė baudžiamąją psichiatriją, kad nereiktų prieš Vakarus teisintis dėl kalėjimuose pūdomų disidentų, o paskui, 1982 metais jau anas pasidarė ir gensekas, tik vat labai greitai numirė - jau 1984.

Iki Andropovo genseku buvo toksai Leonidas Brežnevas, kuris paskutinius savo gyvenimo metus jau sirgo aiškiu marazmu, todėl vapėdavo neaišku ką, o realiai tai visur vyko kova dėl valdžios. Vat daugiausiai tos valdžios ir turėjo Andropovas su savo KGB, kuriam vadovavo nuo pat 1967.


Jurijaus Andropoo veikla

Iš viso Andropovo valdymo buvo gerai tas, kad ilgainiui valdžią perėmė Michailas Gorbačiovas, irgi buvęs KGB veikėjęs, ilgą laiką padėjėju tam pačiam Andropovui buvęs. Tai Gorbačiovas nutarė, kad gal geriau nereikia eiti tuo, keliu, kaip Šiaurės Korėja, ir geriau jau bandyt to sovietinio režimo atsisakyt, o todėl prasidėjo Perestrojka. Bet tai jau kitos istorijos.

Taigi, o vat Jurijus Andropovas tai buvo ne toks. Kai Andropovas tapo genseku, jis visur diegė tvarką tokią, kad daugelis jau galvojo, kad čia sugrįš Josifo Stalino reikalai, nes atsirado arši kova už komunizmą. Ji susidėjo iš kelių dalykų:

  • Kova su girtuokliavimu (ją paskui Gorbačiovas dar išplėtė, stabdydamas alkoholio gamybą) - atsirado girtumo tikrinimai darbo vietose, pradėtas sparčiai plėsti visoks LTP tinklas ir taip toliau
  • Durnynai dar aktyviau imti naudoti, netgi tvarkos pakeistos taip, kad jei tik kažkam negerai kas darbe - tai kad be jokių ten KGB ar dar ko nors tiesiai į durnyną vežt. Išties ta tvarka galiojo jau anksčiau, tačiau jos dažniausiai neišdrįsdavo panaudoti, o prie Andropovo ji imta diegti tokiu būdu, kad jei tik kažkas iš vadovaujančių organų paskambina, kad ką nors reikia išvežt - tai grietūškė išveža ir uždaro, ir viskas.
  • Visokios kovos prieš pravaikštas ir panašiai - KGB ėmė tikrinti, ar kas nors į darbą nevėluoja, daryti reidus į kino teatrus ir kabokus, ieškodami, ar kas nors ten darbo metu nesėdi ir taip toliau.
  • Vėl pradėtos labai aršiai stumti komsomolo statybos su visokiais BAM ir taip toliau, tik jei iki tol per visokias gudrybes žmones ten įviliodavo, tai prie Andropovo buvo pradėta stumti tvarka, kad privestinai išsiuntinėti dalį žmonių į Sibirą ir tolimąją Šiaurę, kad jie ten dirbtų. Visa laimė, bet šitas planas nespėjo įsisukti.

Paskui Andropovas numirė ir į jo vietą pakliuvo beprasmis laikinas Konstantinas Černenka, kuris tiesiog buvo genseku tol, kol visi kiti pešėsi dėl valdžios, o KGB galų gale visvien prastūmė ir antrą saviškį - Gorbačiovą.