Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


LTSR

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Tai čia vat toks LTSR herbas, aišku jį ten kažkaip jau uždraudė, ale betgi mes čia grynai moksliniais-edukaciniais tikslais jį skelbiam, kaip istorinį reliktą, tad ir publikuojame, kad susipažintumėte

LTSR arba Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika - anoks sociokultūrinis darinys, lyg ir istorinis bei užmirštas, bet visgi lig šiolei dominuojantis kai kurių marginalų, liumpenų bei netgi politikų protuose.

Tuometė LTSR buvo valdoma tokios įdomios LTSR vadovybės, kur visi, į ką bespjautum - ištisai sekretoriai, o dar ir vieni lygesni už kitus.

LTSR tęstinumas iki šių dienų

Paradoksaliu būdu LTSR dažnai priešpastatoma šiuolaikinei Lietuvai, nors panagrinėję, galim pamatyti, jog ir ministerijos liko daugmaž tos pačios, net su tais pačiais valdininkais, ir savivaldybės - tai ne kas kita, kas buvę "ispalkomai" (rus. исполнительный комитет) - vykdomieji komitetai, irgi su tais pačiais nomenklatūriniais darbuotojais, dar nuo tų laikų ir dirbančiais. O ir teismai bei teisėsauga - irgi. Ir įstatymai tie patys buvo palikti, tik vėliau kaitalioti. O ir Seimas renkasi ten pat, kaip ir LTSR laikais, nors ir persivadino iš Aukščiausios Tarybos, kad gražiau atrodytų. Ogi dažnas verslininkas būdavo ne kas kitas ogi tas pats geras ir nepakeičiamas sovietinės gamyklos derektorius, pigiai nusiprivatizavęs viską, ir ūkininkas gi geriausias ir šauniausias žiūrėk - ne kas kitas o buvęs kalchozo pirminykas ar koks agronomas.

Tai dar galim primint, kad jei LTSR ministerijos bent formaliai buvo atskiros nuo LKP įstaigos, tai ispolkomai - tai buvo kompartijos organas, skirtas gyventojų reikmių valdymui. Tai čia dažnas ir taria, kad matome ryškų nomenklatūrinį ir teisinį LTSR tęstinumą, tik dėl vaizdo apšpakliuotą Nepriklausomos Lietuvos spalvomis. Tai dar kiti ir dar kai ką ta proga pastebi - kad ir LTSR herbas buvęs geltonas-žalias-raudonas, o Tikrosios Lietuvos spalvos esą visai kitokios...

Naivesni gi žmogeliai lengvai patiki LTSR ir dabartinės Lietuvos priešpastatymu, o tada jau, jei neatsimena, kas LTSR laikais dėjosi, ima jausti visokias nesveikas nostalgijas komunistiniam režimui, silpnaprotiškai tikėdami, esą jei dabar blogai, tai priešingoj santvarkoj buvę gerai. Tai tokiems galim tik tiek pasakyt, kad iš konslagerio pabėgus, ir Karijotiškės atrodytų, kaip rojus. O konslagerio nemačius, nėr ko čia kleidėt, esą ten buvę geriau, mat maitinimą duodavo, stogas virš galvos ir med. punktas buvęs.


Apie pasikeitimus detaliai

Tai čia galim pavardinti tuos pasikeitimus, kad galima būtų vaizdžiai nustatyti pokyčius, katrieji įvyko po Kovo 11 akto:

Dar kartais sakydavo senais sovietiniais laikais

Lietuvių Turtą Susisėmė Rusai