Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Totalitarizmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Totalitarizmas - tokia gilaus pasiryžimo ir tobulo pasišventimo visuomenės santvarka, kurioje viskas pajungta totalinei idėjai. Paprastai ta idėja būna kažkoks kliedesys, sugalvotas kokių nors paranoidine schizofrenija apsėstų nukvakusių politikų.

Viskas gi paprasta: jeigu kažkoks dalykas yra absurdiškas ir neįgyvendinamas, tai nukvaišę diktatoriai ima ir sumąsto, kad visa tai yra dėl to, kad žmonės nepakankamai stengiasi ir užsiima kažkokiu sabotažu. Tai dėl to reikia priversti tuos žmones atsiduoti idėjai visiškai ir tą idėją paversti priverstine ir totalia, kad visi dirbtų be atilsio ir tik ta idėja ir gyventų. Užtat tokia idėja ir vadinama totalitarine, nes ji turi tapti totali. Tai atitinkamai ir santvarka vadinama totalitarine, o kitaip tariant - totalitarizmu.

Dažniausiai, kaip paaiškėja, totalitarinė idėja būna apie kokią nors visuotinę vienos šalies ar ištisos žmonijos gerovę, o taip pat - visos visuomenės ir žmonijos pertvarkymą taip, kad tą idėją atitiktų. Tai kur tik pasitaiko visuotinis teroras ir skerdynės - tai ten ir totalitarinė santvarka. Itin sunkiais atvejais, persimaišęs su kokia nors religija, totalitarizmas gali įgauti ir dar sunkesnių - totalitarinio kulto požymių.


Įvairūs totalitariniai režimai

  • Šiaurės Korėja - ten kažkokie čiučkės ar kokie tai panašūs idėjiniai reiškiniai, kurių esmė - idėjinis komunizmas ir nacionalsocializmas, permaišytas su stalinizmu ir dar pastiprintas, kad geriau veiktų
  • Sirija - tenai irgi kažkoksai nelabai aiškus komunizmas su kažkokiomis arabiškomis priemaišomis
  • Kampučija - tenai jau nėra to režimo, bet buvo toksai Pol Potas, kuris skleidė totalinį komunizmą, permaišytą su nacionalsocializmu
  • SSRS - tenai buvo komunizmas ir stalinizmas, bet irgi su kažkokiomis nacionalsocializmo priemaišomis, nes virš visko buvo statoma kokia tai didžioji rusų tauta, kuri buvo kažkokio internacionalizmo ir šviesios ateities vedlė
  • III Reichas - tenai buvo nacionalsocializmas, kitaip tariant, irgi kažkoksai socializmas, tik su nacionalinėmis idėjomis apie gyvybines erdves ir visų trukdančių tautų išnaikinimą
  • Kinija - tenai buvo visai kiniškas Mao komunizmas, kuris irgi su kažkokiomis nacionalsocializmo priemaišomis, tik dar baisesnis už stalinizmą. Kurį laiką aprimęs ir kiek sudemokratėjęs, dabar kiniškas totalitarizmas bando pralenkti viską, kas yra buvę iki tol, nes jau įdiegė socialinio kredito sistemą.
  • Iranas - ajatolų režimas, ankstyvesnėje stadijoje, po Irano revoliucijos, turėjęs dar ir totalitarinio kulto požymius. Pasižymėjo tuo, kad dešimtis tūkstančių aršiausių savo narių siųsdavo be ginklų į mūšius prieš Iraką, pvz., vien tam, kad bėgdami ir sprogdindamiesi, kulto adeptai išminuotų Irako minų laukus. Šiais laikais režimas kiek susilpnėjęs, jau panašesnis į paprastus totalitarinius režimus, o ne valstybės masto sektą.

Kažkaip visiems tiems režimams nelabai kaip sekasi - matyt dėl to, kad kai jau ima stengtis visus atsiduoti totalitarinei idėjai, tai ir gaunasi, kad kovoja su vidaus ir išorės priešais tol, kol patys nenudūsta. Kai kurie dar laikosi, tačiau vargu ar verta abejoti, kad ir jie subyrės, nes žmonės visgi nenori būti kankinami.