Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kliedesiai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Kliedesys)
Jump to navigation Jump to search
Jei jums kas pasakytų, kad matė transvestitus negrus su agurkais burnoje, dėžėmis ant galvų, benešančius kitą negrą, papuoštą batonais, tai sakytumėt, kad kliedesys, o Pipedija gi jums šitai pateikia, kaip nuotraukoje fiksuotą faktą, taip kad matome, kad net ir nuotraukose kliedesiai

Kliedesiai - gi išties tai tik šio paties pasaulio įvykių interpretacija, nesgi visa, ką tik išgalvojam ar matom - taigi pasekmė to, kas yra objektyviai, betgi objektyvus pasaulio pažinimas neįmanomas iš principo, tai juk seniai filosofai įrodė, taipgi ir gaunam, kad kiek žmonių - tiek ir interpretacijų, ogi visos skirtingos, nesutampančios, taip kad vienam kažkas objektyvu, o kitam atatinkamai - kliedesys!

Dar būna, kad užsiduoda kai kurie klausimu apie tai, kas yra kliedesiai psichiatrijoje, tai ne kiekvienas ir atsakyt į tai gali. Mes gi visi subjektyvūs ir taip toliau, tai reiškia, kad negalima sakyti, kad kažkokie ten faktai yra tikri, o kažkokie tai ne. Visi faktai yra tikri, tik kai kurie iš jų yra alternatyvūs faktai.

Tai aišku, ir psichiatrai tai pastebi, kad kliedesiai - būdingas psichozės simptomas, o tai jau greičiausiai reiškia psichikos ligą, o gi taip ir darom išvadą, kad kiek žmonių - tiek psichikos ligonių, išskyrus žinoma, tiktai pačius psichiatrus!

O ir kliedesių sudedamoji - nesąmonės - taigi irgi reiškinys, demonstruojantis, kad kliedesiai gali būti nedalomais kvantais. Tai iš šito galim ir ištisą teoriją išvest, kad nedalomieji semantiniai kvantai sudaro sistemas, o tai reiškia, kad ir kliedesys savaip gali būt sistemingas!

Pagal klasikinį Karl Theodor Jaspers apibrėžimą, kliedesiai turi tris esmines savybes ir jei jau jas atitinka - tai yra ne šiaip kokie, o klinikiniai kliedesiai, rodantys, jog už jų slypi kažkokia mąstymo patologija, rodanti psichikos sutrikimą, tai jau kai visi šitie yra, tai sakoma kad čia yra klinikiniai kliedesiai:

 1. Yra visokie nenormalūs ir realybės neatitinkantys paciento įsivaizdavimai, samprotavimai ir išvados
 2. Tuose įsivaizdavimuose, samprotavimuose ir išvadose pacientas jaučiasi visiškai teisus
 3. Pacientui niekaip neįmanoma įrodyti, kad jis nusišneka, t.y., nusišnekėjimai nepasiduoda korekcijoms


Kliedesių rūšys ir klasifikacija

Nepaisant to, kad visokie kliedesiai gali būti viskiausi ir labai įvairūs, visgi juos galima klasifikuoti, taip identifikuojant ir kai kuriuos dalykus, susijusius su pačia kliedesių kilme, ir kai kuriuos psichogeninius kliedesių aspektus, leidžiančius prognozuoti pavojingą paciento elgesį bei tinkamai jam pritaikyti gydymo priemones.

Kliedesiai pagal kilmę

Pagal savo kilmę kliedesiai skirstomi į kelias pagrindines rūšis:

 • Pirminiai kliedesiai, dar vadinami interpretatyviniais, žodiniais arba primordialiniais. Čia būdinga, kad paciento mąstymas pažeistas, jis kuria visokias teorijas, kuriose prikaupia daugybę visokių įrodymų savo nesąmonėms, kurias sustato į vieningą sąmokslo teoriją. Pacientas gali būti darbingas, tačiau visus mirtinai užpisa. Šitie kliedesiai pasitaiko prie paranojinės šizofrenijos ir sistematizuotų parafrenijų.
 • Antriniai kliedesiai, dar vadinami jausminiais, vaizdiniais ir haliucinaciniais. Čia būdinga, kad paciento realybės suvokimas būna sutrikęs, jis patiria haliucinacijas ir visokias iliuzijas, kurias bando paaiškinti - taip jam kyla visokie ryškūs nušvitimai kurie absurdiškais būdais paaiškina visas tas jo matomas ir patiriamas nesąmones. Šitie kliedesiai dažniausiai pasitaiko pire paranoido, parafrenijos.
 • Antriniai kliedesiai su specifine patogeneze, dar kartais vadinami simptomatiniais kliedesiais. Čia būdinga, kad kliedesiai gali būti ir sistematizuoti, ir jausminiai, tačiau išsivysto kaip kokio nors kito specifinio sutrikimo papildomi simptomai. Pasitaiko prie manijos, depresijos ir kitų įvairių sutrikimų.
 • Vaizduotės kliedesiai, dar vadinami Dupre kliedesiais. Čia būdinga, kad paciento vaizduotė žaidžia nevaldomai, tad kliedesiai labai besikeičiantys, savo pseudologiniu pobūdžiu primenantys pirminius kliedesius, tačiau nesistematizuoti į vientisą teoriją, neretai paremti pseudointelektualiniais samprotavimais ar išvis grynu patologiniu fantazavimu. Pasitaiko prie parafrenijos, isterijos.


Kliedesiai pagal tematiką

Pagal savo turinį kliedesiai būna patys įvairiausi, pradedant visokiais ufonautais ir baigiant įvairiausiomis hipochondrinėmis nesąmonėmis. Visgi nors ir kliedesingi, tie dalykai gali būti klasifikuojami į tris populiariausias rūšis, kurios, savo ruožtu, jau klasifikuojamos į dešimtis visokių porūšių:

 • Persekiojimo kliedesiai, labai neretai dar vadinami persekiojimo manija ar persekuciniais kliedesiais. Čia yra visų rūšių kliedesiai apie kokius nors santykius su kitais žmonėmis, poveikio kliedesiai, inscenizaciniai kliedesiai, kliedesiniai bylinėjimaisi ir taip toliau.
 • Didybės kliedesiai, labai neretai vadinami didybės manija arba ekspansyviniais kliedesiais. Čia yra visų rūšių kliedesiai, kurie kelia paciento savivertę - apie menamus turtus, amžiną gyvenimą, socialines reformas, įžymius meilužius, etc..
 • Depresyviniai kliedesiai, dar vadinami saviplakos ir nepilnavertiškumo kliedesiais. Čia tipiški būna hipochondriniai, nihilistiniai ir panašūs negatyviniai kleidėjimai.


Kliedesiai pagal stadiją

Taip pat dar kliedesiai skirstomi ir pagal stadiją, nuo švelnios pradinės iki galutinės liekamosios. Pagal kliedesių stiprumą, pobūdį ir ankstesnę paciento būseną neretai galima suprognozuoti, ar jam jau gerėja, ar dar tiktai blogės. Čia kaip klasifikaciją pateikiame parafrenijai būdingą stadijų seką:

Daugeliu atvejų naudojama supaprastinta stadijų klasifikacija, pvz., vos trys stadijos, kurios išskiriamos, nagrinėjant šizofreniją ar šiaip kokius lėtaeigius susirgimus:

 • Trema - atitinka kliedesinę nuotaiką ir kliedesinį suvokimą, pacientas dar nekliedi arba tik tik ima rodyti pirmus kliedesių požymius
 • Apofenija - atitinka kliedesinę interpretaciją ir kliedesių kristalizaciją, kai susikuria visa ryški kliedesių sistema
 • Apokalipsė - atitinka slopstančius ir rezidualinius kliedesius, nes dėl terapijos ar šiaip afektinio išsekimo viskas sugriūna ir kliedesių sistema lieka subyrėjusi

Kliedesiai su psichikos sutrikimais

Čia mums visokie aišku aiškina kaščenitai, kad kliedesiai esą nesanti norma, tai vis pasakoja, kad tai esąs kažkoksai simptomas, o ir kad tai nėra normalu ir tai gydyti reikia. Mes su tuo nesutinkame, nes mums normalu yra kliedėti. Čia mūsų tokia nuomonė, jūs privalote ją gerbti, nes pas mus laisvė ir demokratija, visi turi teisę savo nuomonę turėt, netgi jeigu ji kliedesiai. Todėl kliedesiai ir nuomonės yra lygiaverčiai, o nuomonės yra ne daugiau, negu kliedesiai.

Kliedesiai dažniausiai skirstomi pagal sindromus, kuriems jie būdingi, nes atitinkamai skiriasi ir tų kliedesių pobūdis:

Dar žr.