Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Socialinis kreditas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 553px-Cap2.jpg  Siekiant, kad straipsnis atrodytų rimtesnis ir moksliškesnis, jame pridėta daug ilgų tarptautinių žodžių
Jei manote, kad protingų tarptautinių žodžių čia per mažai, spauskite redaguoti ir įrašykite dar kelis savo nuožiūra. Geriausiai tinka lotyniški ir graikiški.
Kinijos policininkas su automatine stebėjimo, atpažinimo ir informavimo sistema. Videokamera ir kompiuteris atpažįsta matomus asmenis, pateikia apie juos informaciją kaip kombinuotos realybės vaizdą, o taip pat nurodo, ką reikia suimti. Tokios sistemos jau įprastos, jomis aprūpinami patruliuojantys policininkai.
Nufotografuota veikianti veidų atpažinimo sistema, tokia kaip tos, kurias naudoja Kinijos policija ir Valstybės saugumo ministerija. Apie kiekvieną asmenį rodoma trumpa informacija. Tokio tipo sistemos gali atpažinti net ir žmones su kaukėmis.
Gėdos ekranas, tokie dažniausiai naudojami rodant eismo taisyklių pažeidėjus, tačiau naudojami ir kitiems tikslams. Tokiuose ekranuose gali būti rodomi ir šiaip netinkami asmenys - t.y., tai veikia kaip moderni gėdos lenta.
Internetų mėmė apie socialinio kredito sistemą. Galima numanyti, kad Pipedijos autoriams būtent toksai kreditas ir būtų numatytas, nes jie skelbia informaciją, kuri nepatinka irgi yra netinkama Winnie the Pooh'ui

Socialinis kreditas arba taip vadinamas socialinis reitingas - tai tam tikra žmogaus tinkamumo apskaičiavimo sistema, naudojama Kinijoje, skirta žmonių elgesiui reguliuoti. Priklausomai nuo asmens elgesio, jo socialinis balas gali didėti ar mažėti. Trumpai tariant, tokia komunistinės Kinijos socialinio reitingo balų sistema, skirta žmonių baudimui.

Socialinio kredito sistema yra paremta dviem sudedamosiomis: tam tikrų įstaigų galimybe įvesti tam tikriems asmenims neigiamus ar teigiamus balus, o taip pat DI sistema, kuri tam tikrus balus suteikia automatiškai.

Paskui, remiantis surinktų kredito taškų suma, asmeniui nustatomos bausmės ar paskatinimai.

Trumpa socialinio reitingo sistemos istorija

Pirmos socialinio reitingo idėjos kilo dar iš kultūrinės revoliucijos laikų, kai chunveibinai bandė įvesti totalinę žmonių elgesio kontrolę ir vertinimus, pagal kuriuos netinkami asmenys būtų perauklėjami bausmėmis (viešais gėdinimais, mušimais, kankinimais, mirties bausmėmis ir t.t.). Kadangi to meto Kinijos biurokratija buvo labai primityvi ir neefektyvi, o raštingumas - kraštutinai žemas, tais laikais sistemos įvesti nepavyko.

Tačiau totalinės visuomenės kontrolės sistemos idėja taip ir pasiliko partijoje, o kai chunveibinai (jaunieji kinų komunistų kovotojai) kiek suseno ir prasimušė į aukščiausius Kinijos valdžios postus, ta pati idėja buvo atgaivinta iš naujo, tik jau kitu pavidalu. Naujasis chunveibiniškos sistemos variantas gavosi elektroninis. Aukščiausias šios sistemos diegimo kuratorius - patsai Kinijos komunistų vadas Xi Jinping, kuris, savo laiku, irgi buvo chunveibinas.

Socialinio kredito sistema Kinijoje buvo anonsuota dar 2007 metais, veikianti implementacija kai kuriuose miestuose pradėta taikyti 2014, tačiau pilno įvedimo data nėra žinoma. Kaip manoma, pilnu galingumu socialinio reitingavimos sistema ėmė veikti apie 2018-2021 metus, kai pagal jos sprendimus buvo imti atrinkinėti kaliniai konclageriams, o paskui - ir įvestas elektroninių mokėjimų ribojimas visiems netinkamai besielgusiems asmenims.

Šiuo metu, apie 2021 metus socialinio reitingo sistema taip pat taikoma ir ne Kinijos liaudies respublikos piliečiams, bet ir kitų valstybių asmenims. Reitingas automatiškai suteikiamas bet kuriam asmeniui, norinčiam atvykti į Kiniją ir paskaičiuojamas pagal įvairius požymius, pvz., giminystės ryšius, viešus pasisakymus žiniasklaidoje ir pan..

Socialinio reitingo sistema labai primena tą visuotinio sekimo ir kontrolės sistemą, kuri buvo aprašyta George Orwell knygoje "1984", tačiau kiek gudriau ir kartu plačiau įdiegta, t.y., tobulesnė ir smarkiau veikianti. Kol kas galima šią sistemą vertinti kaip pačią sudėtingiausią ir galingiausią totalitarizmo formą, iš visų, kurios egzistuoja planetoje. Netgi Šiaurės Korėjos totalitarinė sistema, kuri yra itin žiauri, visgi mažiau kišasi į žmonių gyvenimą ir mažiau reguliuoja kasdienį jų elgesį, nei socialinio kredito sistema.


Socialinio reitingo/kredito sistemos veikimas

Tikslus algoritmas, pagal kurį veikia socialinio kredito sistema, nėra žinomas. Tačiau netiesiogiai yra išsiaiškintos kai kurios asmenims skiriamų neigiamų ar teigiamų balų sudedamosios, o taip pat ir kai kurios bausmės ar paskatinimai, kurie priklauso nuo šios kreditų sistemos. Taigi, bendri principai yra labai aiškūs: jei asmuo turi didelį teigiamą balą, jis gali būti skatinamas, o nei turi didelį neigiamą balą - gali būti baudžiamas.

Socialinio reitingo balus nustatančios įstaigos

Tikslus įstaigų, galinčių paskirti teigiamus ar neigiamus balus, skaičius nėra žinomas. Kaip spėjama, balus gali skirti šios įstaigos:

 • Policija
 • Valstybės saugumo ministerija
 • Partinė organizacija

Kaip manoma, bent netiesiogiai dalį balų gali skirti bent dalis mokymo įstaigų, ypač tos, kurios susijusios su prievartiniu ideologiniu perauklėjimu ir veikiančios kartu su koncentracijos stovyklų sistema.

Dirbtinis intelektas socialinio kredito sistemoje

Labai didelę dalį visos sistemos valdo automatinės programos, dalis tų programų yra paremta dirbtiniu intelektu. Programos apdirbinėja labai didelį kiekį įvairios informacijos, iš įvairių šaltinių, pvz., gautus mokymosi balus iš studentų elektroninių dienynų, iformaciją iš stebėjimo kamerų, informaciją iš praėjimo kontrolės vartelių, mobiliųjų telefonų, asmens buvimo vietos ir t.t..

Bendrai visų asmenų elgesio kontrolei naudojami kontrolės varteliai ir stebėjimo kameros su asmens atpažinimo ir jo maršruto trasavimo priemonėmis. Šių sistemų dėka žmonės gali būti atpažįstami ir tais atvejais, jei jie nėra su savimi pasiėmę mobiliųjų telefonų.

Tam, kad žmonės nebandytų vengti kontrolės, socialinis reitingas tikslingai mažinamas visiems, kurie bando kontrolės atsikratyti. T.y., atsekus, kad žmogus su savimi nesinešioja mobilaus telefono, jis baudžiamas, išsyk smarkiai mažinant jo socialinį reitingą. Panašiai žmogus baudžiamas ir tais atvejais, jei jo telefonas ilgesnį laiką būna išjungtas.

Dirbtinio intelekto programos gali žmogų sekti ir identifikuoti daugelyje situacijų, pagal kurias žmogui mažinamas socialinio kredito balas. Pvz., tokios sistemos atpažįsta asmenis, kurie eina per gatvę ne perėjoje, atpažįsta nedrausmingai vairuojančius, rūkančius neleidžiamose vietose, šiukšlinančius gatvėse ir panašiai.

Tos pačios DI sistemos leidžia ir sekti asmenis, kurie palikę telefonus namie. Jos atpažįsta žmones ne tik pagal veidus ar drabužius, bet ir pagal atskirų kūno dalių išmatavimus bei tam tikriems žmonėms būdingus eisenos ypatumus. Taigi, likti nepastebėtam tokių sistemų yra gana sunku.

Su šiomis sistemomis siejama ir kita įranga: kiniečių policija jau dabar naudoja specialius akinius, kurie turi ekranus, apjungiančius realų vaizdą su kompiuterine realybe. Akiniai realiame laike policininkams parodo asmenis, kurie turi būti sulaikyti. Pačių asmenų atpažinimą vykdo tos pačios DI sistemos.

Socialinio kredito balų skyrimas

Kaip manoma, teigiami socialinio reitingo balai skiriami už gana nedaugelį sričių, tačiau tam tikras nedidelis teigiamų balų skaičius reguliariai suteikiamas tiesiog už nepriekaištingą elgesį. Jei asmuo elgiasi idealiai ir nedaro jokių nusižengimų, jo socialinis kreditas iš lėto auga ir ilgainiui pasiekia gana aukštą lygį.

Atskirais atvejais socialinis kreditas gali būti suteikiamas tam tikrų įstaigų (policija, saugumas, kompartija ar pan.), kaip paskatinimas ar kaip garantija, kad žmogus nebus baudžiamas už tam tikrus nusižengimus. Kaip manoma, didelis socialinio reitingo balus reguliariai gauna šių įstaigų ar organizacijų darbuotojai, pvz., kompartijos funkcionieriai ar saugumo ministerijos darbuotojai.

Neigiami socialinio reitingo balai yra skiriami už daugelį pačių įvairiausių veiksmų, netgi už visiškai nedidelius nusižengimus. Kai kurie nusižengimai tik šiek tiek sumažina socialinį kreditą, tačiau kai kurie kiti kreditą gali sumažinti kraštutinai smarkiai.

Neigiami socialinio kredito balai skiriami už tokius veiksmus:

 • Nusižengimai viešajai tvarkai, pvz.:
  • Rūkymas traukinių tambūruose
  • Gatvės perėjimas ne per perėją
 • Bendrai netinkamas/nepavyzdinis elgesys:
  • Didelio kiekio kompiuterinių žaidimų (aka žaidų) pirkimas
  • Buvimas girtu viešoje vietoje
 • Valdžiai netinkami veiksmai (realiai viskas, kas susiję su teisybe), pvz.,:
  • Netinkami pasisakymai socialiniuose tinkluose
  • Bendravimas su asmenimis, kurie politiškai netinkami
  • Lankymasis Interneto sveitainėse, kurios netinkamos politiškai
  • Pernelyg dažnas užsienio naujienų portalų skaitymas
  • Nesankcionuotas susirašinėjimas su užsieniečiais
  • Netinkama religija, pvz., priklausymas musulmonams ar Falungong judėjimui, buvimas krikščionimi ir pan.
  • Žemą socialinį kreditą turinčių giminaičių buvimas
 • Politiškai pavojingi veiksmai:
  • Priklausymas politiškai netinkamoms asmenų grupėms (pvz., uigūrų tautinei mažumai)
  • Bendravimas su netinkamomis (kuo?) asmenų grupėmis
  • Susitikimai su užsieniečiais
 • Socialinio kredito sistemai trukdyti galintys veiksmai:
  • Vaikščiojimas be mobilaus telefono
  • Bandymas išsisukti nuo sekimo sistemų (vaikščiojimas po vietoves, kur nėra stebėjimo kamerų)
  • Išjungtas mobilus telefonas

Bausmės už žemą socialinį kreditą

Bausmės numatomos įvairios, priklausomai nuo kredito reitingo lygio ir nusižengimo senumo/didumo, gali labai skirtis:

 • Viešas netinkamo asmens rodymas gėdos ekranuose, kurie pastatyti gatvėse
 • Draudimas įsigyti traukinių ar lėktuvų bilietus
 • Draudimas išvykti į užsienio valstybes
 • Draudimas įsidarbinti į kai kuriuos (ypač valstybinius) darbus
 • Atimta galimybė įstoti į aukštąją mokyklą
 • Uždrausta galimybė gauti paskolą
 • Uždrausta galimybė įsigyti nekilniojamąjį turtą
 • Apribotas dienos/savaitės limitas atsiskaitymui bet kokiais elektroniniais pinigais
 • Pilnai uždraustas atsiskaitymas bet kokiais elektroniniais pinigais
 • Privalomieji viešieji darbai
 • Privalomieji teisingo elgesio kursai
 • Koncentracijos stovykla asmeniui
 • "Įsūnio" apgyvendinimas šeimoje
 • Koncentracijos stovykla asmens šeimai

Kai kurios iš bausmių yra visiškai įprastos, pvz., mokymo/perauklėjimo stovyklos, į kurias asmenys gali būti siunčiami be jokio teismo, prisidengiant aiškinimais, kad tos koncentracijos stovyklos esą nėra kalėjimai, o yra tiktai mokymo įstaigos. Kai kurios kitos bausmės yra senesnių bausmių modernūs variantai, pvz., gėdos ekranai savo esme tėra senas komunistinis išradimas - gėdos lentos.

Didelė dalis bausmių yra nežinoma, kai kurios gali būti dar tiktai kuriamos.

Grynųjų pinigų panaikinimas ir socialinio kredito įtvirtinimas

Po to, kai 2021 metais Kinijoje iš galiojimo grynieji pinigai buvo panaikinti visiškai ir dingo galimybė atsiskaityti jais netgi dėl pačių paprasčiausių prekių ar paslaugų, socialinio kredito sistema pasidarė ypatingai efektyvi, nes į ją įtrauktos galimybės bausti žmogų kasdienio elgesio apribojimais, pvz., atimant iš jo galimybę įsigyti netgi būtiniausių prekių. Grynųjų pinigų panaikinimas buvo vykdomas būtent tam, kad socialinio kredito sistema būtų galutinai ir pilnai įgalinta automatiškai skirti pakankamai veiksmingas bausmes.

Būtent grynųjų pinigų panaikinimas laikomas galutine, pačia galingiausia priemone, įtvirtinusia socialinio kredito sistemos galiojimą. Kai bet kuriam žmogui gali būti visiškai išjungta galimybė nusipirkti bet kokias prekes, netgi nusipirkti valgyti - sistema ima veikti pilnu galingumu.

Elektroninių pinigų veikimo ribojimai gali būti įvairaus lygio:

 • Gali būti apribota galimybė nusipirkti tam tikrų rūšių prekes, pvz., prabangos prekes
 • Gali būti apriboti visi veiksmai, susiję su kelionėmis - pvz., viešbučių, bilietų ir pan. apmokėjimas
 • Gali būti smarkiai sumažinamas dienos priekių limitas, pvz., iki tokio lygio, kad pakaktų tik maistui
 • Prekių pasirinkimas gali būti sumažintas tiktai iki maisto produktų, neleidžiant pirkti kitų prekių
 • Pirkimo vietų pasirkinkimas gali būti sumažintas tik iki tam tikrų parduotuvių, prekiaujančių pagrindinai maistu ar esančių tik asmens gyvenamoje vietoje
 • Dienos pirkimo limitas gali būti sumažintas iki to lygio, kur žmogus galėtų nusipirkti tik nedidelį kiekį pigiausio maisto
 • Labai sunkiais atvejais gali būti apribojamas ir mokėjimas už būstą, taip įspėjant ir būsto savininką, ir nuomininką, kad jis gali būti išmestas, nes yra netinkamas
 • Itin sunkiais atvejais gali būti visiškai užblokuota bet kokia galimybė ką nors pirkti

Pirkimo ribojimai gali trukti įvairų laiką:

 • Pirkimas gali būti ribojamas vos vienai dienai, kaip įspėjimas
 • Pirkimas gali būti ribojamas kelioms dienoms ar savaitei, kaip nedidelė bausmė
 • Pirkimas gali būti ribojamas mėnesiui ar ilgesniam laikui, praktiškai sukeliant žmogui ir gyvenamojo būsto problemas
 • Pirkimas gali būti visiškai užblokuojamas iki tol, kol žmogus nepereis perauklėjimo programos mokymo ir perauklėjimo stovykloje

Būtent pinigų leidimo ribojimas yra laikomas pačia efektyviausia ir galingiausia poveikio priemone. Įvairiais būdais ir įvairioms trukmėms ribojant asmens galimybę ką nors pirkti, tas asmuo ir nubaudžiamas, ir perauklėjamas. Tokias universalias poveikio galimybes suteikia šiuolaikiniai elektroniniai pinigai.

Socialinio kredito sistema kitoms šalims

Pradžioje savo socialinio kredito sistemą Kinijos liaudies respublika įdiegė tiktai savo viduje. Tačiau gana greitai, dar apie 2015 metus, užsieniečiai pastebėjo, kad atvykę į Kiniją, jie irgi būna apskaitomi ir sekami. Taigi, buvo įsitikinta, kad socialinis reitingas yra nustatomas bet kuriam Kinijos teritorijoje esančiam asmeniui. Kiekvieno asmens reitingas nustatomas, patikrinant asmens pasisakymus socialiniuose tinkluose, o paskui koreguojant to asmens balus, priklausomai nuo jo reitingo.

Dar ankstyvu socialinio kredito sistemos diegimo metu, apie 2014-2016 užsieniečiai pastebėjo ir tai, kad priklausomai nuo elgesio, prie kai kurių iš jų prieina pareigūnai ir įspėja nesielgti tam tikru būdu ar laikytis tam tikrų tvarkų ar kažkur neiti. Tokie pastebėjimai būdavo nepriklausomai nuo to, kur kažkoksai užsienietis pašnekėjo netinkamų dalykų apie Kinijos valdžią, ar bandė prisijungti prie kokių nors Kinijoje neleidžiamų internetų, ar tiesiog, pvz., vaikščioti ne ten kur reikia. Neklausant pareigūnų įspėjimų, vėliau užsieniečiai negalėdavo nusipirkti bilietų į kurias nors Kinijos vietoves ar netikėtai patirdavo, kad kažkodėl neveikia jų kreditinės kortelės.

Kai kurių apžvalgininkų manymu, socialinio kredito sistema užsieniečių sekimui ir kontrolei buvo įvesta netgi anksčiau, nei patiems Kinijos piliečiams, nes panašių keistų kredito kortelių sistemų atjungimų netinkamai besielgiantys užsieniečiai patirdavo dar anksčiau, apie 2005-2010 metus.

Vėliau, apie 2015-2018 atsirado pranešimai, kad tokia socialinio kredito sistema yra preventyviai įjungiama bent jau daliai užsienio piliečių, niekada net ir nesilankiusių Kinijoje. Tai buvo nustatyta pagal tai, kad tam tikriems asmenims, kurie susiję su žmonėmis, kritikavusiais komunistinę Kiniją, būdavo blokuojamas atvykimas į Kiniją arba nustatomi turistiniai apribojimai, dar kitiems - blokuojami verslo santykiai.

Būdavo pastebima, kad verslo santykiai kai kurioms įmonėms blokuojami, pvz., vien todėl, kad įmonių grupėje (kitoje įmonėje) dirba koks nors asmuo, kurio giminaitis yra politikas ar žurnalistas, pasisakęs prieš komunistinę Kinijos valdžią. Tai reiškia, kad Kinija turėjo informacijos ir apie tuos pasisakiusius, ir apie jų giminaičius, ir apie tų giminaičių darbovietes, ir apie kitus tų darboviečių darbuotojus, ir apie tų įmonių priklausomybes tam tikriems asmenims. Pagal tas priklausomybes būdavo nustatomas socialinis reitingas tam tikriems asmenims, o paskui jau Kinijos įmonėms pasiūloma nebendradarbiauti su tokiomis įmonėmis.

Vėliau atsirado ir pranešimai, kad Kinijos žvalgyba aktyviai superka ir surenka įvairiausias legalias ir nelegaliai sudarytas (pvz., pavogtas) viso pasaulio valstybių duomenų bazes, kuriose yra piliečių sąrašai su identifikatoriais, o paskui pagal tenai esančius duomenis valdo tų asmenų reitingus.

Valdymas ne visada būna efektyvus ir tikslus, bet visvien pasiteisina. Kaip pvz., jei koks nors asmuo interneto portale pasisakys apie kiniją neigiamai, Kinijos valdomos monitoringo sistemos tą aptiks ir suteiks neigiamą kreditą visiems asmenims, turintiems tą patį vardą ir pavardę. Rezultate, neigiamą reitingą gali gauti ir asmenys, kurie realiai nesusiję su neigiamai pasisakiusiu. Tačiau tai nekelia problemų Kinjos socialinio kredito sistemai, nes tai visvien leidžia blokuoti netinkamų asmenų įvažiavimą į Kiniją bei Kinijos įmonių santykius su tokiais netinkamais asmenimis.