Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Nacionalsocializmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Nacionalsocializmas, dar vadinamas kaip tautinis socializmas - tai tas pats XIXa. socializmas, kitaip tariant - paprasčiausias komunizmas, nes tais laikais, kai nacionalsocializmas atsirado, tarp socializmo ir komunizmo nebuvo jokio skirtumo. Tai kažkokie Austrijos socialistai nutarė patobulinti teoriją ir papildė ją tuo, kad dėl visko kalti žydai.

Tai štai taip paprastai viskas ir yra, be jokių tenai užuolankų. Galima dar išskirti, kad yra čia dvi sudedamosios: patsai socializmas, kuris yra ekonomikoje ir nacizmas, kuris yra politikoje.

Kaip mums čia sako kaščenitai, tai visa šita teorija yra socialiniai kliedesiai, ekonominiai kliedesiai ir indukuotoji psichozė viename mišinyje, kuris keletą kartų žmonijos istorijoje buvo pavirtęs į legitimizuotus kliedesius. Tai kai į tuos kliedesius pavirto, tai maža nepasirodė.


Nacionalsocializmo politinė ir ekonominė esmė

Visa nacionalsocialistinė ideologija išties niekuo nesiskiria nuo šiaip socializmo ir komunizmo: iš vienų atimti, o kitiems padalinti. O kad tie, kuriems padalinama, nepasijustų galinčiais už dyką gyvent - tai paskui būtinai atsiranda ir priverstinis darbas konclageriuose ir panašiai.

Skiriasi išties gi tik tie, iš kurių viskas atimama pirmiausiai - tai paprastai bet kokie kitataučiai, ypač žydai, nes juk reikia surasti kaltuosius. Paskui gi, kai nelieka iš ko atimdinėti, pradedama ieškoti naujų aukų, o galų gale kaltaisiais pasidaro aplinkinės šalys, kurias nacionalsocialistiniai režimai bando užgrobti. Jei nepavyksta - tai prasideda ilgas badas.

Ekonomiškai visa tai yra tiesiog kliedesiai, nes iš to, kad atimdinėsi ir dalinsi kažkokias gėrybes, jų neatsiras. O tas atimdinėjimas ir dalinimas gaunasi toks, kad tie kas daug dirbo ir buvo pakankamai gudrūs, jog viską organizuotų, viską praranda, todėl ir baigia kažką daryt. O tie, kas šiaip dirbo, gauna kažką už dyką ir pamato, kad nereikia dirbti, jei galima atimti kažką. Tai irgi viskas tuo ir baigiasi.

Trumpai tariant, nieko prasmingo čia nerasit. Reikia pasakyti, kad netgi nacistinė Vokietija nebuvo visai nacionalsocialistinė, nes bekuriant nacionalsocializmą, paaiškėjo, kad nesigauna nuosavybės pilnai uždrausti ir valdyti, nes gamyklos subankrutuos. Tai gavosi toksai perpus socializmas, o perpus oligarchija (su Gėringo, Kruppo ir panašiomis grupuotėmis), ir kartu su tuo 100% nacizmas.


Nacionalsocializmo istorija ir atsiradimas

Bendrai tai nacionalsocializmo istorija buvo tokia, kad buvo tiesiog socialistai su Markso teorijomis, tik jie labiausiai reiškėsi tuometėje Austrijos-Vengrijos imperijoje, kuri pagal savo valdymą buvo vokiška, tačiau didesnę dalį tenai sudarė visai ne vokiškai kalbantys austrai, o visokie vengrai, čekai, rumunai ir taip toliau. Ogi tokių, kurie būtų austrai, buvo mažuma, tai jie taip ėmė ir sugalvojo, kad socialistinė revoliucija gaunasi neįmanoma, nes jai trukdo tie vengrai, čekai, rumunai ir visi kiti, kas ten yra. Todėl reikia pirmiausiai visus kitus kažkaip asimiliuoti ir eliminuoti, o tada susijungti su Vokietija ir tada jau gausis komunizmas.

Paskui jau atėjo I Pasaulinis karas, visa Austrija-Vengrija subyrėjo ir teliko tik Austrija ir Vokietija, tai tada jau tie socialistai sugalvojo, kad reikia apsijungti su Vokietija ir tada padaryti komunizmą. Galų gale viskas šitaip išsivystė į tai, kad atsirado Adolfas Hitleris ir III Reichas.

Tai štai toksai tasai visas nacionalsocializmo istorinis diskursas ar kaip ten šita nesąmonė vadinasi.


Pipedijai žinomi nacionalsocialistiniai režimai

Kadangi nacionalsocialistinė santvarka yra nepajėgi gerai išsilaikyti, tai ir kokių nors ryškesnių nacionalsocializmo pavyzdžių čia nelabai daug: