Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


LTSR vadovybė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš LKP CK)
Jump to navigation Jump to search

LTSR vadovybė arba jei gražiai pavadinus, tai Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro sekretoriatas aišku buvo riesiog būrys komunistų ir visokių raudonųjų lervų, pramaišiui su šiaip įvairiais iš KGB ir šiaip šyškomis betgi čia mums reiktų panagrinėti detaliau, kas ten tokie buvo, nes istorinėje marksizmo-leninizmo plotmėje reikia pažinti juos detaliau.

Dar turime pasakyti, kad išrenkamas tas sekretoriatas arba visos LKP vadovybė būdavo laisvų tarybinių demokratinių rinkimų būdu, kurie numatydavo laisvą ir demokratišką balsavimą už tai, už ką pasakyta balsuoti. O už ką balsuoti - pasakydavo ta pati vadovybė. Todėl prie ruso buvo geriau, ir valdė Lietuvą ne kokie nors niektauzos politikai, o laisvai išrinkta kompetetinga Tarybų Valdžia, vedama darbo žmonėms tarnaujančios kompartijos.

Aišku, tarp tos vadovybės labai įdomių asmenų būta, tarp jų galima atrasti ir realius maniakus, ir šiaip nusikaltėlius irgi paprasčiausius banditus, o ir tikras masines žudynes rengusių veikėjų irgi būta.

Užtat čia jums detaliai pateikiame visokius sąrašus, kas ten tokie buvo, kad galėtumėte argumentuotai juos prisiminti ir ką nors pasakyti tomis politinėmis temomis. Čionai sąrašuose - tai patsai LKP Centro Komiteto Politinio Biuro sekretoriatas, taip kad visiškas elitas. Nes kiti tai jau būdavo tiesiog Centro Komiteto Politinis Biuras, o tai jau buvo prasčiau, žemesnis lygis.

Tai aišku, beveik visada ten tebūdavo išties tiktai du svarbūs žmonės, o visi kiti - tiktai priedėliai. Tai pirmas svarbusis būdavo vadinamas kaip pirmasis sekretorius ir būdavo vietinis vadeiva, o dar būdavo antrasis sekretorius, kuris atsiųstas iš Maskvos, kad tą pirmąjį prižiūrėtų.

Dar turime pridėti, kad be šios visur minimos LTSR ir kompartijos vadovybės, dar buvo pora etapų, kur buvo dar pora tokių vadovų - Justas Paleckis ir Juozas Bartašiūnas, tai jie irgi šį bei tą pasireiškė.


1940 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1940 metais, Rugpjūčio 15 išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas:

1941 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1941 metais, Rugsėjo 2 išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas:

Kiek vėliau dar prie to CK sekretoriato prijungta kažkiek kitų veikėjų, kurie didesne dalimi jau buvo antro lygio veikėjai, pavaldūs aukščiau esantiems, o ne realūs vadovai, taip kad iš esmės kaip koks LKP Biuras beveik, bet išties tai jie vis kaitaliojosi - vieną priima, kitą išmeta, o didesnė jų dalis - tai tokie atsakingi už kadrus visokie, panašiai kaip kokie antrieji sekretoriai:

Tai ten dar paskui visokių buvo kaitaliojimų, nes vieną išmesdavo, kitą priimdavo, bet dažniausiai tai išmestas keliaudavo į kitas pareigas, taip ir kaitaliojosi tarpusavy vietomis komunistai. Paskui jau apsigalvojo, tai dalį pramėtė ir paliko tik siaurą ratelį pačių svarbiausių, o kitus padarė kaip ir komisarais - ministrais. Bet ir po to kažkaip neaiškiai kaitaliodavosi viskas, taip kad čia visa krūva jums tų sekretoriatų viename suplakinyje, nes kitaip ir atsirinkti nesigautų iš to bardako.

1949 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1949 metais, Vasario 19 išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas, perpus sudarytas iš visokių sekretorių, kurie atsakingi už kadrus, panašiai kaip antrasis sekretorius visi:

Tai šičia irgi paskui kaitaliojosi ir nubyrėjo paskui kažkaip, bet jau čia buvo mažiau visokio chaoso, nes jau truputį viskas nusistovėjo, tai jau buvo paprasčiau kažkaip.

1952 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1952 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas:


1954 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1954 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas:


1956 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1956 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas, kai tik prasidėjo Chruščiovo Atšilimas:

Kaip matome aiškiai, nors Atšilimas ir prasidėjo, bet visvien stalinistai pasiliko.

1958 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1958 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas, kai po truputį ėmė įsivažiuoti Chruščiovo Atšilimas:

Kaip matome, nei kiek nepasikeitė ta LKP vadovybė, net ir įsivažiuojant tam Atšilimui.

1960 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1960 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas, kai Chruščiovo Atšilimas jau įsivažiavo pilnai:

Ir čia jau išvis niekas nesikeičia.

1961 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1961 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas, kai jau apie visokią demokratiją pradėta kalbėt:

Kaip matote, jau čia atsiranda brežnevinių veikėjų, bet visvien tas pats stalinizmas.

1964 sekretoriatas

Štai toksai buvo 1964 metais išrinktas LKP Centro Komiteto sekretoriatas, kai tik prasidėjo Chruščiovo Atšilimas:


1966 sekretoriatas

O štai 1966 metais beveik niekas nepasikeitė, nes išrinktas sekretoriatas niekuo nesiskyrė, tačiau jau atėjo į valdžios tarpą būsimasis kitas pirmasis sekretorius - Ringaudas Bronislovas Songaila:

Paskui dar buvo įtraukti:


1971 sekretoriatas

O čia jau 1971 visai gavosi pokyčiai, nes staiga ėmė ir prasidėjo pokyčiai, kurie paskui jau ilgai tęsėsi, o pokyčiai buvo dėl to, kad Sniečkus matyt kažkaip nutarė apsivalyti nuo visokio ten Atšilimo liekanų, kad jų daugiau neliktų, o paskui kažkaip ėmė ir numirė, o tada viskas ir pasikeitė dar labiau:

Ir staiga netikėtai tik pokšt ir numirė Antanas Sniečkus 1974 metais, o tada jau visi tarpusavy susipjovė ir kaip įprasta, nutarė išsirinkti kokį nors, kur visiems nebūtų pavojingas, o kartu nuo visų būtų priklausomas, kaip kad kažkada ir Leonidas Brežnevas visos SSRS vadu tapo. Taip netikėtai ir atsirado tokie papildymai LKP CK sekretoriate:

Vat kaip tik nuo šito laiko prasidėjo lietuvių įtakos augimas LKP CK, nes iki tol tai jie tenai netgi ir tarpusavy kalbėdavo tiktai rusiškai.

1976 sekretoriatas

O štai 1976 čia viskas pasikeitė ir visaip ėmė po truputį augti nomenklatūra ir keistis visokie kadrai į tinkamesnius Griškevičiui:

Paskui dar kitų naujų atėjo 1978 metais:

Dar paskui 1981, prieš pat didžiuosius rinkimus dar vienas atsirado:


1981 sekretoriatas

O čia jau 1981 metais matome tą daugeliui iki šiol prisimenamą LKP sekretoriatą, kuris paskui ir žlugo, kai paskui Sąjūdis atėjo. Bet šitas sekretoriatas jau susidarė dar nuo tų pokyčių, kurie prasidėjo ankstesniame, tad vat jums ir prašom:

Šitas sekretoriatas labiausiai visiems įsiminė, kaip stagnacinis ir visiškai atsilikėliškas.


1986 sekretoriatas

O vat štai jau 1986 prasidėjo vėl keisti pokyčiai ir Perestrojka įsivažiavo visaip, taip kad irgi čia įdomumai pradėjo matytis pokyčiuose:

Dar paskui buvo ir papildymų:

1989 sekretoriatas

Šitas 1989 metų sekretoriatas jau gavosi nors kartą kažkaip labiau išrinktas, nei paskirtas, o ir prasidėjo tada visokie skilimai, nes paskui atsirado dar ir ta LKP ant TSKP platformos, o ir paskui dar buvo Nepriklausomybė skelbiama, taip kad čia jau vat tokia gavosi LKP pabaiga, o kartu su tuo - ir LDDP pradžia:


LKP ant TSKP platformos sekretoriatas

O dar tais pačiais 1989 metais susidarė ir dar viena LTSR vadovybė, kur jau LKP ant TSKP platformos nutarė vadovauti, tiktai kažkaip jiems nesigavo, nors ir perimdinėjo visokias įstaigas, padedami OMON ir visokių desantininkų iš sovietinės armijos. Oficialiai gi šitas sekretoriatas skelbėsi, kad čia jie tikra LTSR vadovybė.

Tai čia jums irgi pateikiame sudėtį:

Kitos LTSR vadovybės

Dar menama, kad Lietuvą sovietmečiu valdė LTSR Aukščiausioji Taryba, kasgi buvo panašu į Seimą, tik kad darbo žmonių laisvai išrinkta buvo tokių rinkimų būdu, kur būdavo vienas kandidatas, o ir tas - kokia nors melžėja ar šiaip kažkoksai pasirašyt nemokantis krovikas.

Taip pat buvo dar tokia Ministrų taryba, kasgi atseit buvo vyriausybė - tai toji turėjo realios valdžios, bet labiau buvo SSRS ministerijų filialai visokie. Ir dar buvo tokie ispalkomai, kasgi buvo ale savivaldybės, tik kad žmonėmis jie rūpinosi dorai - kiek sumokėsi, tiek ir gausi.

Bet visos šitos kontoros buvo pritvinkusios impotentinių nomenklatūrinių biurokratų, katrieji realiai tebuvo LKP nurodymų vykdytojai, o LKP nurodymus gaudavo iš Maskvos, tai vykdydavo juos taip, kaip patiems patinka, bet kad Maskva irgi liktų patenkinta.