Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Nikolajus Mitkinas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Nikolajus Mitkinas - garsusis antrasis sekretorius, dar 1986 į LTSR vadovybę atėjęs vietoje irgi garsaus Nikolajaus Dybenkos. Plačiai pagarsėjo, kaip bananų baliaus organizatorius 1988 metų Rugsėjo 28 dieną, tai už tai buvo vėliau išmestas priverstiniu būdu ir neatsižvelgiant į tai, kad SSKP Politbiuras liepė kitaip.

Dar Nikolajus Mitkinas buvo kartą per Lietuvos Radiją pradžiugintas, kai per pageidavimų koncertą kažkaip prasmuko ir daugybės žmonių prašymais buvo jam atlikta daina apie tai, kaip jis nori grįžti kažkur į Rusiją. Tai paskui buvo visokių aiškinimųsi, kas čia leido tokį išpuolį.

Skirtingai nuo ankstesnių antrųjų sekretorių, Nikolajus Mitkinas buvo išaugęs kaip grynai kadrinis-nomenklatūrinis veikėjas, visoksai SSKP CK instruktorius, ideologas ir partinis darbuotojas nuo jaunų dienų, užsiimdinėjęs visokia propaganda, politiniu švietimu ir agitacija. Tai ir požiūris pas jį buvo kažkoksai toksai labai jau nomenklatūrinis.

Nuo pat pirmų darbo dienų anas ėmėsi slopinti visokį lietuviškumą, reikalavo, kad visi kas dalyvauja Sąjūdyje, būtų išmetami ir iš partijos, ir iš darbo, ir taip toliau, nes Sąjūdis - tai esantys visokie buržuaziniai nacionalistai ir fašistai. Tai į tai atsakydami, tie patys Sąjūdžio veikėjai vis reikalavo, kad Nikolajus Mitkinas atsistatydintų ir dingtų.

Tai pirmi Nikolajaus Mitkino veiksmai pasireiškė dar kai vyko 1987 metų rugpjūčio 23 dienos mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo, kai valdžia viešai lyg ir vaizdavo, kad nieko nedarė, bet žmones tai gaudė ir vežė kažkur, o paskui daužė, ir išvežinėjo kur tai už miesto.

O paskui jau, 1988 metais Rugsėjo 28 įvyko didysis ir garsusis bananų balius, nes iki tol žmonės bananus matydavo tik per TV ar šiaip knygose pasiskaitydavo. O tą kartą per mitingą Nikolajus Mitkinas ir toksai Ringaudas Songaila pasirūpino, kad visi tų bananų gautų. Tai buvo panaudoti VRM kariuomenės daliniai, kur minios kareivių lakstė ir daužė visus, ką papuola. Tai žmonės pakraupo, o tada jau ėmė kategoriškai visi reikalauti, kad Nikolajus Mitkinas būtų išmestas.

Tai dar paskui to paties Nikolajaus Mitkino užsakymu buvo sukurtas ir Vilniaus OMON, skirtas specialiai mitingų vaikymui, tik vat jau pasidžiaugti patsai Mitkinas nespėjo, nes kaip tik apie tą laiką buvo ir pats išmestas, bet dar paskui mums tai pridirbo tie daliniai.

Jau vėliau, kai 1988 rudenį Nikolajus Mitkinas buvo išmestas velniop, tai vietoje jo atsirado toksai Vladimiras Beriozovas, kuris jau buvo normalus, o ir pirmą kartą buvo ištikimas ne Maskvai, o pirmąjam sekretoriui.