Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Rambo

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Rembo)
Jump to navigation Jump to search
Rambo pirmojo filmo plakatas.

Rambo arba, sulietuvintai - Rembo - tai vienas iš ryškiausių kino personažų, kino herojus, kurio filmai turėjo tokį didelį populiarumą ir iš to išaugusius bilietų, o paskui ir videokasečių pardavimus, kad maža istorijoje filmų, kurie galėtų prilygti. Viso buvo pastatyti 5 filmai, ir matomai daugiau jų nebus. Visų Rambo filmų herojumi yra Silvester Stallone, kultūristas ir aktorius labai liūdnu žvilgsniu ir nelabai išraiškinga mimika.

Bendras visų filmų apie Rambo siužetas yra pasikartojantis visose serijose: John Rambo, toksai vyrukas, kariavęs Vietnamo kare ir akivaizdžiai kenčiantis nuo PTSD, bando kažkaip užsigydyti traumas ir pradėti ramų gyvenimą. Bet kokie nors pusgalviai įsivelia, kažko blogo pridaro ir tada viskas baigiasi tuo, kad vyrukas įsivelia į kovas. Tada pusgalviai labai pasigaili, nes paaiškėja, kad vyrukas yra ne šiaip traumuotas, bet traumuotas stipriai, ir kartu labai gerai apmokytas, kaip viską naikinti. Trauminiame režime Rambo sukelia tikrą karą, griauna ir naikina, ir viskas baigiasi tuo, kad prieš jį bandę kovoti labai pasigaili, kad išvis turėjo nelaimę gyventi.

Iš viso buvo 5 Rambo serijos, o dėl to, kad Silvester Stallone jau senas, o joks kitas aktorius pakeisti šitame filme jo nebeįstengs, galime tarti, kad daugiau serijų matyt nebus. Bene geriausi iš filmų - Rambo I ir Rambo IV, nors abiejų gerumas visiškai dėl skirtingų priežasčių.


Visi Rambo filmai, jų siužetai

Žemiau bus daug spoilerių apie šituos Rambo filmus, todėl nerekomenduojame jų skaityti tiems, kas nenori sužinoti apie tai, kas ten filmuose dedasi.


Rambo I: Pirmas kraujas

Filmas išėjo 1982, kai dar labai daugelis prisiminė Vietnamo karą ir daugybę iš ten grįžusių veteranų, kuriems buvo PTSD. Iš esmės, apie tą karinio tipo PTSD ir visas filmas. Apie tą karą, kuris nesustoja, nors ir pasibaigęs.

Rambo atvažiuoja pas vienintelį draugą, kurį turėjo, bet paaiškėja, kad draugas miręs nuo vėžio. O vėžį sukėlė Agent Orange, kuris buvo laistomas Vietname. Rambo tada nutaria kažkur eiti, tiesiog kaip koksai valkata. Eina eina, bet pro šalį važiuoja šerifas, kuris jaučiasi aukščiau visko - aiškus narcizas. Ir tas šerifas nutaria padaryti "gerą darbą"- išvežti Rembo velniop iš savo apskrities. Rembo nenori, nes nori šiaip valkiotis. Tada šerifas jį suima, nuveža į nuovadą ir tenai policija ima jį žeminti, tyčiotis, mušti ir kankinti. Rembo kyla flešbekai, susiję su Vietname patirtais kankinimais, jį užtrumpina, ir jis roboto-žudiko režime visus išdaužo ir pabėga į kalnus.

Šerifas jį vejasi ir nutaria surengti gaudynes, paskui bando nužudyti, persekiodamas miške. Bet tai kaip tik tas karas, kurį kariavo pats Rembo. Jis pasigaili ir nenužudo policininkų (tik vienas iškrenta iš sraigtasparnio, bebandydamas Rembo nušauti). Vietoje to, Rambo visus tik sužeidžia ir nuginkluoja, o paskui pasigauna ir tą šerifą ir pasako jam, kad jis atsikabintų. Bet šerifui nedašyla, kad jo pasigailėjo ir jis bando surengti dar didesnį persekiojimą, kol galų gale įvaro Rembo į apleistą kasyklą kur susprogdina.

Paaiškėja, kad Rembo nesprogo, bet viskai kvankštelėjo. Rembo užsigrobia karinį sunkvežimį su nemažu kiekiu amunicijos, grįžta į miestelį ir pradeda karą - susprogdina degalinę ir dar kažką, iššaudo elektros skydines, pridaro gaisrų ir tada ima medžioti šerifą. Šerifas bando slėptis, bet jį pašauna. Paskui pasigaili (į tą įsivelia dar buvęs Rembo viršininkas, kuris iškviestas į įvyius) ir šerifas lieka gyvas. Rambo išsilieja apie savo PTSD ir žuvusį draugą, ir apie tai, kaip visokie hipiai paskui iš jo tyčiojosi, kai jis grįžo, ir kaip jis niekam nereikalingas, tiesiog panaudotas ir prarastas. O paskui Rambo pasiduoda teisėsaugai.


Rambo II: Pirmas kraujas, II dalis

Rambo II (2) yra tiesiog mažiau vykęs, bet kiek daugiau veiksmo turintis pirmosios dalies tęsinys, išleistas 1985. Visai gal ir neblogas filmas, tik kad kraštutinai prastai suimituotos (gal netgi greičiau iš lempos sufantazuotos) anų laikų sovietinės uniformos.

Rambo sėdi kalėjime, tiksliau, vergauja komerciniame kalėjime-karjere. Atvažiuoja buvęs viršininkas ir pasiūlo kažkokį reikalą Vietname, kur yra lageris, kuriame laikomi JAV karo belaisviai. Kadangi Rambo pats buvo tame lageryje, tai jis atsimena ir gali geriausiai iš visų tenai pasireikšti ir nufotografuoti kažką.

Jis nugabenamas į Vietnamą, desantuojasi iš lėktuvo, eina į lagerį, jam ten padeda kokia tai vietnamietė, kuri graži ir miela, ir jiems ten kyla meilė, bet deja, viskas susivelia dėl visų tų karų. Rembo kažka nufotografuoja, išgelbsti vieną kankintą ir nužudymui pasmerktą belaisvį, tada bando grįžti, o paaiškėja, kad viskas yra apgaulė. Pasirodo, kad užsakovams reikėjo įrodymų, kad nieko nėra ir lageris tuščias, o gal, jei netuščias, tai Rambo visvien negrįžtų, nes juk nėra šansų, kad pavienis karys išsigelbėtų nuo Vietnamo apsaugos. O čia štai ne tik išsigelbėjo, bet dar ir atsirado karo belaisvis, kuris paliudytų.

Taigi, Rambo paliekamas velniop, kad jį nužudytų vietnamiečiai. Rambo tada bando bėgti, jį pagauna, tada atsiranda sovietai, kurie ima žiauriai jį kankinti, tada ta pana jam bando padėti, tada Rambo iššaudo vietnamiečius ir sovietus, tada tą paną vietnamiečiai nušauna, tada Rambo galų gale visus ten vėl šaudo ir galutinai iššaudo, tada parsigauna su visais likusiais išlaisvintais belaisviais į bazę, kur pasiūlo nušauti blogą negerą šunsnukį, kuris čia visą tą aferą padarė, bet nenušauna, nes pasigaili.

Žodžiu, visi džiaugiasi išlaisvintais belaisviais, bet išties tai supranta, kad kariais tiesiog kažkas naudojosi visai ne dėl gerų tikslų.


Rambo III

Rambo III (3) filmas išleistas 1988, su mažiau giliais apmąstymais ir aiškesniais priešais - čia jau yra tiesiog blogi sovietai ir daug daugiau šaudymo ir sprogdinimo, kuris kiek mažiau įtikinamas, nes jau pereinantis į vietomis fantastinį lygį, ypač filmo gale. Sovietinės uniformos suimituotos kiek geriau, nei Rambo II, bet vis dar prastai.

Rambo gyvena Tailande, nieko bendro su niekuo nenori turėti, gyvena su vienuoliais, kartais uždarbiauja, kovodamas kažkokiose muštynėse. Atvažiuoja vėl tas pats buvęs viršininkas ir pasiūlo darbą - nuvykti į Afganistaną sudoroti kažkokį baisų sovietų kareivą, kuris visus žudo ir kankina. Rambo atsisako, nes sako, kad nenori ir nesiruošia.

Po kiek laiko jo buvęs viršininkas nuvyksta į Afganistaną ir įkliūna į to ruso nagus. O pas Rambo atvažiuoja koksai tai žmogus iš CŽA ir pasako, kad jo viršininkas įkliuvęs.

Žodžiu, Rambo susinervina ir nutaria vykti į Afganistaną. Tenai nuvažiuoja ir ruošiasi vienas pats pulti sovietų karinę bazę. Tuo tarpu, iki puolant, gyvena pas afganus, bet tuo metu atskrenda sraigtasparniais sovietai ir visą kaimą išžudo. Visus, įskaitant ir moteris, ir vaikus tiesiog iššaudo (tarp kitko, pakankamai neretos sovietinės operacijos prieš mudžachedus tokios ir būdavo - tiesiog kaimų naikinimai). Taigi, lieka tik vienas-kitas gyvas, o Rambo visai pasiunta ir eina kovot.

Bet viskas susivelia, nes į savanorius įsivelia vienas padėjėjas ir dar kažkoksai vaikas, kurio šeimą sovietai išžudė. Taigi, su visokiomis komplikacijomis Rambo tenka gelbėti tą vaiką, o dėl to eiti kariauti per du kartus, bet galų gale jis išlaisvina savo viršininką, su juo bėga nuo sovietų, ir kažkaip ten gale sukariauja su visa kariuomene ir į tai įsivelia afganų sukilėliai ir galų gale Rambo laimi.


Rambo IV

Šitas filmas buvo išleistas 2008 ir vadinosi tiesiog "Rambo", bet kadangi visur numeriai, tai irgi gavosi su numeriu - Rambo IV (4). Nors ir naujesnis, nors ir su mažiau sąmoningų poteksčių, tai, gal būt geriausias ir stipriausias iš filmų. Nors filme yra žudymų, kurie netoli fantastikos ribos (nors visgi nei nepriartėja prie Rambo III), bet kartu filmas yra daug socialesnis, realistiškesnis ir baisesnis, nei kiti. Pakankamai klaikiai ir realiai parodo Birmos kariškių žiaurumus.

Rambo gyvena Tailande ir užsiimdinėja visokiais niekais, bandydamas užmiršti karą. Vieną dieną pas jį atvažiuoja kažkokie krikščionys misionieriai, kurie vežioja vaistus į Birmą ir gydo žmones, nes Birmoje vyksta pilietinis karas ir daug žudynių. Jie paprašo, kad Rambo, būdamas valtininku ir gerai žinodamas tas vietas, juos perkeltų, nies niekas kitas nesutinka ir negali. Rambo atsisako.

Paskui visgi viena pana įkalba Rambo padėti. Jis nugabena tuos maldininkus ir paleidžia Birmos pakrašty, kažkokioje neaiškioje vietoje. Pakeliui dar susitinka piratus, kurie nori tą paną išprievartaut ir jau nutaria tą padaryti, bet Rambo juos nušauna. Visi tie misionieriai pakraupę nuo to ir žada, kad kažkam jį įskųs, nes negalima žudyt žmonių.

Rambo grįžta atgal į Tailandą, o misionierius sučiumpa Birmos kariuomenė, kuri ta proga išžudo visą kaimą žmonių, o ir daugumą tų misionierių. Porą gyvų likusių, įskaitant ir tą paną, pasodina į narvus. Tuo tarpu Rambo gyvena toliau Tailande. Bet tada pas jį atvažiuoja kažkoksai pastorius, kuris sako, kad visi misionieriai dingo ir panašu, kad jie sugauti, ir kad jis pasamdė samdomų kareivių būrį, kad jie nukeliautų ir išvaduotų tuos misionierius. Ir kad tik Rambo gali nugabenti juos, nes tik jis žino, kur jis juos gabeno. Rambo juos ir nugabena, o jie eina tada ieškoti, pirmu reikalu aptikdami kaimą su krūvomis pūvančių lavonų.

Viskas baigiasi tuo, kad ir Rambo į tai įsivelia, ir tie kareiviai įsivelia, ima kariauti, bet Birmos kariuomenė stebėtinai gerai apmokyta (akivaizdžiai naudojami daliniai, sukurti vaikų kariuomenės pagrindu), tad nors jiems pavyksta iš karinės bazės išvaduoti porą gyvų likusių, kyla didelės skerdynės, dalis samdinių žūsta, paskui dar didesnis jovalas, Rambo šaudo sunkiuoju kulkosvaidžiu (netipiškai geros scenos, parodančios, ką išties gali sunkusis kulkosvaidis - beveik niekada filmai neparodo tos mėsmalės), žmonės žūsta, paskui ateina sukilėliai, galų gale Birmos kariuomenė atmušama, o ta pana, kurią Rambo gelbėjo, paaiškėja, kad visgi myli tą vieną misionierių, su kuriuo keliavo, taip kad net neprasidėjęs, romanas baigiasi kartu su filmu.

Rambo V: Paskutinis kraujas

Paskutinis Rambo filmas, išleistas 2019 metais - Rambo V (5). Gal menkiausiai realistinis iš visų. Kitą vertus, nemaža dalimi turi aktorių su geriausia vaidyba, kokia tik buvo šitose Rambo serijose, turi ir realiai baisių scenų. Dar kitą vertus, antroje filmo dalyje nemažai labai pigių šūdinų kompiuetrinių manipuliacijų vaizdu (dirbtiniai vemt verčiantys pristabdymai ir pagreitinimai).

Rambo gyvena kažkur kaime jau daug metų, ir bando sau kažkaip viską užmiršti. Gyvena kartu su kokia tai moterimi, augina abu kokią tai našlaitę, kurios mama mirė, o tėvas buvo gyvulys ir pametė ją be mamos. Ir laisvalaikiu kapsto savo sklype tunelius, daug tunelių, nes kažkodėl jam tie tuneliai labai patinka.

Našlaitė jau užaugus į beveik suaugusią paną, laimi vietą mokymuisi koledže, bet kažkaip tuo tarpu jos neaiški draugė, gyvenanti Meksikoje, suranda jos tėvą ir tada našlaitė nuvažiuoja į Meksiką. O ten tas jos tėvas pasirodo išties besantis šūdo gabalas ir nieko iš to susitikimo nesigauna, o jos draugė pasirodo besanti scūka ir parduoda tą našlaitę mafijai, kuri gaudo panas ir jas verčia sekso vergėmis. Taigi, būrys sekso vergių, ir viena iš tų vergių - ta pana, o mafijai vadovauja du broliai mafukai, kurie abu tiesiog visiški atmatos.

Rambo, sužinojęs apie pagrobimą, važiuoja į Meksiką, paduria vieną iš mafukų, išsiaiškina grobikus, nori sukelti eilinį karą, bet jau yra senas ir jį tiesiog pagauna ir uždaužo beveik negyvai. O kadangi pas jį suranda jo įdukros nuotrauką, tai jai dar surengia didesnius kankinimus, prievartauja ir leidžia didžiules heroino dozes, tokias dideles, kad ji beveik nuolat guli be sąmonės ir nesupranta, kas vyksta.

Rambo išgelbsti kokia tai žurnalistė, kurios seserį ta pati mafija irgi nužudė, tada Rambo atsigauna, įsiveržia į viešnamį, kur jo įdukra prievartaujama, uždaužo plaktuku komplektą mafukų, išneša ir išsiveža savo įdukrą, bet ji pakeliui į JAV miršta nuo heroino perdozavimo.

Rambo išsijungia smegenys, jis nueina į tuos savo tunelius, sėdi tenai ir įrenginėja juose visokius spąstus, ir tą daro ilgai ilgai ilgai. Paskui nuvažiuoja į Meksiką, į vieno iš tų brolių namus, išžudo apsaugą, persmeigia vieną brolį mafuką ir ant peilio pasmeigia savo įdukros nuotrauką. O pačiam tam broliui mafukui nupjauna galvą, išveža ir kažkur išmeta ant kelio. Kitam broliui mafukui nuo to aptemsta protas ir jis su visa savo mafija išeina į karą prieš Rambo, nelegaliai nuvažiuoja su visa savo nedidele armija į tą rančą, kurioje Rambo gyvena. O Rambo tenai jau laukia jų su visais tuneliais ir spąstais.

Rezultatas - visi mafukai išžudyti, o tam antram mafukui broliui Rambo perpjauna krūtinę peiliu ir išlupa širdį. O paskui eina sužeistas ir pusgyvis ilsėtis ant supamojo krėslo. Bet visvien filmas palieka liūdną, kartų prieskonį - nes nužudyta įdukra taip ir liko nužudyta, ir liko supratimas, kad nieko pataisyti nebesigaus, nesvarbu, kad ir išžudyti tie mafukai.

Rambo filmai ir SSRS

Rambo I Sovietų Sąjungoje buvo didesne dalimi ignoruotas, o kai kurių netgi įvertintas, kaip galimai visai leistinas filmas, nes JAV santvarką demonstruojantis kaip blogą ir neteisingą. Gal netgi tokį filmą sovietai ir būtų pas save parodę, jei ne tai, kad visgi Rambo buvo Vietnamo karo veteranas, kalbantis apie tai, kad jis už savo šalį, ir kartu dar ir toksai neįmanomai kietas, kad SSRS to rodyti visgi buvo negalima.

SSRS šitas filmas buvo uždraustas kaip visiška antitarybinė agitacija, kai buvo išleista Rambo II serija. Jei pirmąją sovietai dar galėjo pakęsti, nes ten buvo vaizuodjama bloga JAV, tai antrojoje buvo dar daugybę kartų baisesni sovietai. Filme rodomi kankinimai, kuriuos vykdė sovietų kareiviai, buvo pakankamai baisūs ir kartu įtikinami, kad abejonių nekeltų, netgi nepaisant absurdiškai prastai sufantazuotų atseit sovietinių uniformų. Taigi, šitas filmas buvo smarkiai apšnekamas SSRS, kaip itin bloga antitarybinė propaganda, apmokėta visokių imperialistų. Už šio filmo platinimą SSRS buvo taikomas BK straipsnis dėl antitarybinės agitacijos ir propagandos, buvo netgi surengta parodomųjų procesų dėl videokasečių su šiuo filmu įvežimo.

Kai išėjo Rambo III, rodantis Afganistano karo baisumus, draudimai tęsėsi toliau, nors Michailas Gorbačiovas tuo metu jau buvo paskelbęs apie Glasnost ir Perestrojką.

Laisvai prieinamu šis filmas tapo tiktai po SSRS subyrėjimo. Ir būtent dėl ypatingai daugelio draudimų, Rambo buvusios SSRS teritorijoje tapo daug žinomesniu ir populiaresniu, nei bet kur kitur pasaulyje.