Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Tailandas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Tailandas (seniau - Ceilonas) - viena iš gana nusisekusių Indokinijos valstybių, nes kadaise buvo nepriklausoma karalyste, kuri vadinosi Siamas, tai gal dėl to per visus Indokinijos karus liko stabilesnė, nes nebuvo paprasta kolonija, o dar paskui sugebėjo išvengti visokio komunizmo, kuris aplinkui plito kaip maras. Vienok turtais pasižymėjusi tarp visokių aukštuomenių, paprastesnių žmonių tarpe taip ir liko skurdi valstybė.

Šiais laikais Tailandas labiausiai garsėja turizmu, o taip pat tuo, kad tenai pilna visokių prostitučių, kurios abiejų lyčių ir nelabai skiriasi. Senas bajeris - tai spąstai visokiems turistams, kai panomis apsimetę vyrukai suteikia seksualines paslaugas. Aišku, venerinės ligos nuo tokių apgavysčių niekur nedingsta, tai šito irgi yra pilnas Tailandas.

Vienok, kai šalis persiorientavusi į turtingus turistus, o skurdo tenai tiek, kad pavienis turistas ten per savaitę išleidžia daugiau, nei vidutinė tailandiečių šeima uždirba per metus, tai turistai yra visai mylimi ir gerbiami. Tik kad visi rekomenduoja tiems turistams pernelyg neįsijausti ir neiti į tas vietas, kurios nėra saugomos, nes mažka kas gali atsitikti.

O dar Tailandas garsėja Tailando boksu, kuris, kaip spėjama, atsirado iš to, kad Prancūzijos jūreiviai prieš kelis šimtus metų į Tailando uostus atvažiavę, susikapodavo su vietiniais, o per tai šiuos apmokino kraštutinai paprastų, grubių ir kartu efektyvių prancūziško bokso būdų. Transformavęsis, šitas boksas ir tapo vienu iš efektyviausių Rytų kovos menų. Tai šitas dalykas tikrai Tailande yra aukštumoje. Todėl muštis su vietiniais nepatariame.

Tailandas ir monarchų kritika

Pasaulyje Tailandas plačiai garsėja dėl savo Lèse-majesté įstatymų, pagal kuriuos už valstybės valdovo (karaliaus ar karalienės) ar jo šeimos nario įžeidimą yra baudžiama, kaip už kriminalinį nusikaltimą.

Įstatymas dabartiniame pavidale veikia nuo 1957 metų, ir pagal jį nėra taikoma nekaltumo prezumpcija - t.y., būtent nusikaltęs turi įrodyti, kad nepadarė nusižengimo. Paprastai bylos nebūna nagrinėjamos viešai, o jokios nusižengimo detalės išvis nebūna skelbiamos visuomenei, nes laikoma, kad tai dar pakartotinai įžeistų monarchą.

Pagal įstatymą, nusikaltimu laikomas ne tik esamo monarcho įžeidimas, bet ir krūva kitų susijusių veikų, įskaitant ir ankstesnių Tailando monarchų įžeidimą, abejones jų valdžia ar statusu, netinkamas lyginimas su kitais valdovais ir panašiai. Taip pat įžeidimu laikomas ir paties šio įstatymo kritikavimas, jo taikymo kritikavimas, bet kokie sarkastiški komentarai apie šį įstatymą ir jo taikymą. Taip pat nusiklatimu laikomas ir Tailando monarcho asmeninių gyvūnų kritikavimas. Taip pat nusikaltimu laikomas griežtas ir vienareikšmiškas nepasmerkimas tų asmenų, kas padarė šitą nusikaltimą.

Įžeidžiančiais ir baustinais gali būti laikomi ir daugelis kitų veiksmų - pvz., nepagarbus elgesys su bet kokiais Tailando monarcho atvaizdais. Netgi negražus elgesys su Tailando banknotais, ant kurių vaizduojamas Tailando monarchas, gali baigtis kalėjimu.

Ilgiausia paskirta bausmė už šį nusikaltimą kol kas buvo 2021 metais - tai buvo 87 metai kalėjimo. Bausmė paskui buvo sumažinta iki 43 metų kalėjimo, nes nuteistasis pripažino kaltę ir už savo nusižengimą atgailavo.

Žodžiu, jei tik kas apie Tailando monarchų kritiką, tai žinokit, kad galit sėsti į kalėjimą labai staigiai ir smarkiai, ir jokie bajeriukai, dviprasmybės ar pajuokavimai čia nepaeis.