Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Dipukai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Dipukai - tieji lietuviai, katrie į Ameriką pabėgo, ateinant Stalinui, kai šisai Lietuvą okupavo, nesgi masiškai daug kas bėgo nuo visokių tremčių ir žudynių. Taigi žodis kilęs nuo angliško-amerikoniško "DP", reiškusio "Displaced Person". Iš seniau į Ameriką nuvažiavę lietuviai taip dipukais vadino anuos imigrantus, taip rodydami, kad esantys kitokie, o gi jau vėliau tenais gimę lietuviai jau nebuvo dipukais...

Tai taip vat dipukai vėliau sudarė JAV lietuvių kultūrinį ir pasipriešinimo branduolį, nesgi buvo ne tiek ekonominiai, kiek politiniai emigrantai, atnešę aukštą kultūrą, sukūrę VLIK ir taip toliau, taip kad dipuku būti - pati didžiausia garbė ir tikras elitizmas.

Visada tikrą dipuką galima atpažinti iš keistai taisyklingos lietuvių kalbos, nuo katros visi kalbainiai apkrauptų, nes taip kalbėti negalima, nes taip neleidžia kažkokios taisyklės, sukurtos tarybiniais laikais. Labai jau būdingiausia, kad dipukai nesako žodžio tualetas, o vietoje to sako žodį išvietė.