Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Nikita Chruščiovas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Nikita Chruščiovas buvo dar visai jaunas, tad mažai ir geležiukų prisikabinęs turėjo, ne taip kaip koks Brežnevas

Nikita Chruščiovas - anoks komunistinis dėjatėlis Tarybų sąjungoje, po Stalino mirties tapęs genseku politbiure. Toks juokingas plikas tipelis, tačiau pirma ką padarė tai pasmerkė Staliną ir išmetė jį iš Lenino mauzoliejaus, kur jis kartu su Leninu po smerčiaus pakavotas buvo. Buvo gražinta daug gyventojų, katrieji Stalino buvo pasiųsti į Sibirą ir kitus kurortus. Liaudis netgi po truputį atsipalaidavo.

Nepaisant netyčiomis sukeltos Karibų krizės, Vengrijos gyventojų palinksminimo tankais, Cruščiovas buvo laikomas visokių ten santykių atšilimo tėvu, nes jo dėka kurį laiką vyko Atšilimas.


Chruščiovas ir žemės ūkis

Chruščiovas labai mėgo žemės ūkį ir, įsisavinęs plėšinius ir kalhozus, padarė stebuklą - parduotuvėse laisvai atsirado ne tik duonos, bet ir rūkytos dešros - tegul tik centriniuose gastronomuose ir tik pagal pajokus, bet juk atsirado! Bet padarė ir tikrų pravalų - pavyzdžiui, kartą jam sušvietė, kad visus laukus reikia apsodinti kukurūzais, ir dar ne bet kaip, o kvadratiniu – lizdiniu būdu. Na kadangi Lietuvoje klimatas jiems kaip ir per šaltas, kad subrandinti burbuoles, tai tie kalchozai, kurie paklausė, ir liko neėdę. Kiti buvo gudresni - apsodindavo kukurūzais tik pakeles, kad būtų ką šyškoms parodyti.

Chruščiovas ir Lietuva

Chruščiovas, kaip ir Leninas Lietuvoje buvo tik vienoje vietoje - Vilniaus geležinkelio stotyje. Pasakojama, kad anas kažkur važiavo, visi jo laukė su duona ir druska, ale tasai pasimandražijo netgi iš traukinio išlipti - tik rankele pamojo geltonkasėms lietuvaitėms.


Chruščiovas - diplomatas

Čia Jungtinėse Tautose Chruščiovas rėkia, daužydamas batu į tribūną

Kartą 1960 metų spalio 12 dieną įpykęs Chruščiovas klausėsi kažkokios kalbos Jungtinių Tautų organizacijoje, kur anoksai Filipinų delegatas pareiškė, kad SSRS okupavo Rytų Europą ir ten pažeidinėja žmonių teises bei laisves. Kai jį galutinai supykdė - iššoko į tribūną, nustūmė tą filipinietį, visų akivaizdoje nusimovė batą ir ėmė daužyti juo į stalą, rėkdamas, kad tas delegatas yra buka atmata, marionetė ir amerikietiško imperializmo padlaižys. Tai paskui buvo daug kalbų apie tai, kad Chruščiovas nesivaldo ir proto aptemimui užėjus, galįs kokį nors raudoną mygtuką nuspausti.


Chruščiovo nuvertimas

Chruščiovas, skirtingai nei kiti gensekai, nebuvo iš politbiuro išneštas kojom į priekį. Kadangi buvo užpisęs kažkokią besiformuojančią galingą kliką, tai tiesiog tuo metu, kai ilsėjosi savo viloje, buvo sušauktas politbiuro susiėjimas, kuriame konstatuota, kad Chruščiovas dėl sveikatos nebegali eiti pareigų, ir genseku pastatytas buvo Brežnevas. Sklido gandai, kad Chruščiovui netgi buvo planuota surengti kokį nelaimingą atsitikimą, kur nors statybose, tačiau apsiribota akyla jo priežiūra iki gyvenimo pabaigos. Buvo stengiamasi apie ji daugiau nieko niekur nekalbėti, netgi buvo įmantriai iškarpytas iš dokumentinių filmų.