Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Karibų krizė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Karibų krizė, dar kartais pavadinama kaip Kubos raketų krizė - tai buvo toksai neįvykęs III Pasaulinis karas, kai anoksai Nikita Chruščiovas, sugalvojęs pagąsdinti JAV, 1962 metais į visai neseniai komunistų užgrobtą Kubą atvežė savo raketas.

Raketos buvo atvežtos slapta, kaip kažkokia humanitarinė pagalba. Kartu buvo atvežta krūva kitos ginkluotės, įskaitant torpedinius katerius, taktinius bombonešius, naikintuvus, priešlėktuvines raketas ir taip toliau. Tiek ginklų buvo, kad galima būtų atremti daugybę įsiveržiančių pajėgų.

Tai kai 1962 metų spalio 14 dieną JAV lėktuvas U-2 nufotografavo sovietines vidutinio nuotolio raketas, tai ir prasidėjo pasaulinis skandalas. Sovietai atvežė 6 R-12 raketas, kurių veikimo nuotolis buvo 2000km ir 3 R-14 raketas, kurių veikimo nuotolis buvo 4500km.

Tais laikais efektyvių tarpžemyninių raketų dar nebuvo, tai šitos sovietų raketos reiškė, kad SSRS staiga tapo pajėgi apšaudyti JAV visokiais branduoliniais ginklais.

JAV kariškiai, pamatę tuos reikalus, išaiškino Kenedžiui, kuo tai gręsia ir paaiškino, kad vienintelis kelias tą grėsmę panaikinti - tai staigiai pilnais pajėgumais pulti Kubą, išdaužyti ir sovietus, ir visą jų Fidelį Kastrą. Vienok, nors planas buvo geras, jis turėjo vieną prolemą - sovietai kaip tik tuo metu ruošėsi imti ir užsigrobti Vakarų Berlyną.

Pilnos galios JAV invazija į Kubą būtų reiškusi, kad Chruščiovas įsiverš į Vakarų Berlyną, skelbdamas, kad tai atsakas į JAV puolimą.

Taigi, amerikiečiai pirmiausiai pasiruošė dviems operacijoms - švelnesnei, kur tiesiog išbombarduotų Kubą taip, kad jokių sovietų ten neliktų, ir rimtesnei - kur JAV laivynas surengtų pilną įsiveržimą į Kubą, aišku, po to paties pilno išbombardavimo. Ir dar, prieš šitas operacijas, JAV laivynas buvo išvestas į jūrą ir užblokavo visą Kubą nuo sovietų ar išvis bet kokių laivų.

Spalio 22 dieną Kenedis paskelbė apie Kubos blokadą ir apie tai, kad jau šakės ateina, nes sovietai ruošiasi branduoliniam puolimui.

Spalio 24 dieną TASS paskelbė, kad JAV čia piratauja ir kad jei taip darys, tai bus karas.

Spalio 25 dieną Kenedis paskelbė, kad jei jau nėra kitos išeities, tai JAV kariuomenė, aviacija ir laivynas dabar jau padarys, kad puolimui skirtų raketų Kuboje neliktų. Sovietai tą ignoravo.

Spalio 26 dieną JAV prasidėjo pasirengimai karinei invazijai į Kubą, o kartu pradėta parengtis branduoliniam SSRS puolimui - JAV branduolinės pajėgos buvo paruoštos tam, kad suduotų smūgį sovietams.

Spalio 27 dieną Chruščiovas per radiją paskelbė, kad išveš raketas iš Kubos, jei JAV pašalins savo raketas iš Italijos ir Turkijos. Kiek vėliau tą pat dieną Kuba numušė žvalgybinį JAV lėktuvą.

Spalio 28 dieną Kenedis sutiko išvesti raketas iš Turkijos, o Chruščiovas tada sutiko išvesti raketas ir iš Kubos. Taip krizė ėmė slopti.

Daug vėliau paaiškėjo, kad viskas buvo daug blogiau, nei JAV įsivaizdavo: negana to, kad SSRS jau buvo atgabenę į Kubą 162 branduolinius užtaisus, skirtus ne tik raketoms, bet ir lėktuvams apginkluoti. Negana to, Fidelis Kastras buvo tiek nukvaišęs, kad nevykdė Chruščiovo nuroydmų - paaiškėjo, kad norėdamas stabilios padėties, Chruščiovas buvo nurodęs nenumušinėti JAV žvalgybos lėktuvų, o tas U-2 buvo numuštas dėl Kastro, kuris neklausė įsakymų. Negana to, visą tą laiką Kastras reikalavo, kad SSRS pultų JAV branduoliniu ginklu, jei tik JAV puls Kubą, ir dar daugiau, buvo pasiryžęs pats atimti branduolines bombas iš sovietų ir jas panaudoti prieš JAV pajėgas.

Dar paskui paaiškėjo, kad tas Fidelis Kastras aiškiai serga sunkiu bipoliniu sutrikimu, nes paranoja jam parėjo kaip reikalas, o manija irgi buvo labai stipri. Dėl to, kad Chruščiovas išvedė branduolinį ginklą ir raketas iš Kubos, Kastras netgi norėjo nutraukti santykius su sovietais. Išties keliems metams tie santykiai buvo labai pablogėję, bet paskui kiek aprimo.

Kai visokie istorikai vėliau ėmė kapstytis po riekalus, o SSRS prasidėj Perestroika ir dar daugiau informacijos ėmė aiškėti, tai tada jau visai pasidarė aišku - III Pasaulinis karas jau buvo faktiškai prasidėjęs, bet pasibaigė be branduolinių tarpusavio smūgių. Sustabdė tiktai tarpusavio susinaikinimo grėsmė, o ir ta - tik paskutiniu momentu.