Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vakarų Berlynas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Čia Rytų Vokietijoje išleistas žemėlapis, 1988 metų vaizdas, kuriame rodoma, kad Vakarų Berlynas neegzistuoja.
Eilinis Vakarų Berlyno vaizdas 1963 metais - pilna restoranų, parduotuvių, nuosavų mašinų. Rytų Vokietijoje nieko panašaus tuo metu nebuvo.

Vakarų Berlynas buvo tokia vienintelė laisvo pasaulio salelė Varšuvos bloke per visą laiką, kai vyko Šaltasis karas. O viskas vien dėl to, kad po II Pasaulinio karo nugalėjusios šalys tiesiog padalino Berlyną į paskiras zonas, iš kurių dalis teko SSRS, dalis JAV, dalis Prancūzijai, o dalis Didžiąjai Britanijai.

Didžiausias Vakarų Berlyno simbolis buvo Berlyno siena, nes ji visiems demonstravo, kaip visi nori į tą Vakarų Berlyną pakliūti.

O pačiame Vakarų Berlyne tiesiog vyko gyvenimas, kaip bet kokioje normalioje pasaulio valstybėje - prekyba, parduotuvės, žmonės turėjo gerai apmokamus darbus, visur buvo pilna reklamų, nuosavą mašiną nusipirkti nebuvo jokių problemų, kas tik norėjo, galėjo laisvai įsigyti džinsus ar kokį nors televizorių, ar japonišką magnetofoną ar dar ką nors ir taip toliau. Ir aišku, bet kas be problemų galėjo skaityti laikraščius be jokios cenzūros ar prieš ką nors protestuoti.


Vakarų Berlyno istorija

Kai sovietai nutarė įvesti Rytų Vokietijoje totalinį komunizmą, tai taip ir gavosi, kad Vakarai su tuo nesutiko ir pasakė, kad jų valdomose teritorijose jokio komunizmo nebus, nes bus demokratija ir viskas. Taip ir pasidalino Berlynas į dvi dalis - Vakarų Berlyną ir Rytų Berlyną. Komunistai, į tai atsakydami, aptvėrė Vakarų Berlyną sienomis ir tvoromis, sustatė apsaugą ir bokštelius su kulkosvaidžiais ir privarė visur kariuomenės, kad ta šaudytų visus, kas norės pabėgti į Vakarus. Taip prasidėjo Vakarų Berlyno blokada.

Po kelių didelių konfliktų, ypač po Karibų krizės, Vakarų Berlyno blokada buvo susilpninta, šiokios tokios priemonės susisiekimui paliktos (Vakarų Berlynas gavo garantijas, kad galės sunkvežimiais ir autobusais vežioti prekes ir žmones į Vakarų Vokietiją ir atgal), bet tai taip ir liko apsiausties zona.

Tuo tarpu Rytų Vokietijos gyventojai tarpais vis bandydavo perbėgti į Vakarų Berlyną ir žiūrėdavo TV programas, per kurias matėsi, kaip kitaip ir kiek smarkiai geriau tame Vakarų Berlyne žmonės gyvena.

Galų gale, kai SSRS ėmė byrėti, sienos atsidarė, suskaldyta Vokietija susivienijo, o Vakarų Berlynas tapo paprasto Berlyno dalimi.