Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Šaltasis karas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Šaltasis karas - tai tasai, kuris prasidėjo po II Pasaulinio karo, kai paaiškėjo, kad SSRS ne tik kad nesiruošia išvesti savo kariuomenės iš "išvaduotų" nuo III Reicho žemių, bet dargi tenai įveda visur savo marionetines vyriausybes, kažkokias kompartijos organizacijas, steigia kalėjimus politiniams priešininkams ir koncentracijos stovyklas šiaip nepatenkintiems, ir išvis akivaizdžiai ruošiasi pulti likusią Europą.

Visa tokio Šaltojo karo esmė - kad didžiausios pasaulio šalys tuo pat metu ir politiškai, ekonomiškai ir netgi kariniu požiūriu kariauja, ir kartu tasai karas yra toksai keistas, kad tos priešingos pusės ir neturi jokių tiesioginių karinių veiksmų (o tik netiesioginius), ir formaliai yra tokia kaip ir taika. Tai štai tokia situacija pasidarė tada, kai baigėsi paprastas karas, o SSRS pradėjo vieną po kitos politiškai perimdinėti okupuotas valstybes, pirmiausiai paslapčia ir neformaliai, o dar paskui - jau ir atviriau jungdama jas į Rytų bloką.

Dar vienas, vėlesnis Šaltojo karo konceptas - tai Trys pasauliai, kur visi yra arba vienoje, arba kitoje pusėje, arba tenai vyksta karas tarp pirmos ir antros pusių.


Šaltojo karo istorija

Tai štai tada, kai pasidarė aišku, kad SSRS su savo veiksmais ne tik nesitrauks, bet dar pagal galimybę ir puls, tai ir prasidėjo Šaltasis karas - būtent šitaip dar gl 1945 ar 1946 metais visą šitą reikalą pavadino toksai George Orwell, kai aprašinėjo SSRS santykius su Vakarais bei rašė savo distopijas apie visokius 1984 metus. O paskui jau, 1947, per kokį tai politinį suvažiavimą šitą karą įvardino toksai Bernard Baruch, kuris buvo vienas iš įtakingiausių XXa. politologų ir JAV prezidentų patarėjų. Ir jau įvardino ne kaip hipotetinį atvejį, o kaip realius santykius, kurie ilgainiui ir vystysis, nes branduolinis ginklas ilgainiui suvaržys galimybes atvirai kariauti.

O kadangi SSRS aiškiai ruošėsi veržtis į Vakarus ir jau tada ėmėsi daryti visokius hibridinio karo veiksmus, finansuodami ir organizuodami Vakarų šalių kompartijas, jas ginkluodami ir rengdami sukilimams, tai Vakarai greitai pamatė, kad darosi šakės ir jei nesiims priemonių, tai bus nepataisoma.

Tai priemonės buvo dvi - viena buvo kad tiesiog pagaudyti ir susodinti visokius komunistus, o kita - kad apsijungti ir susijungti į NATO. Tai štai su ta NATO ir atsirado jėga, kuri ir atsilaikė prieš visą SSRS organizuotą Varšuvos bloką.

Šaltojo karo kulminacija laikomas neįvykęs III Pasaulinis karas, kuris bent jau mūsų reale laikomas susimuliuotu ir išvengtu, todėl ir nebuvusiu. Kitą vertus, to III Pasaulinio karo ekvivalentu išties buvo Karibų krizė, kur visa žmonija buvo visiškai per plauką nuo branduolinio susinaikinimo.

Gi to susinaikinimo išvengus, paskui jau karas tęsėsi gana vangiai, per visokias kitas valstybes, kažkur Afrikoje, Vietname ir panašiai. Tai taip besitęsiant karams, galų gale JAV konkrečiai ir NATO bendrai galų gale nugalėjo SSRS tiesiog per ekonomiką ir demokratiją, tai SSRS ir neatlaikė, ir subyrėjo.

Tai paskui Šaltasis karas ir pasibaigė, ir vienas iš svarbiausių tos pabaigos momentu buvo visos SSRS subyrėjimas, prasidėjęs 1990 metų kovo 11, kai Nepriklausomybę paskelbė Lietuva.

Vienok dabar, atėjus į valdžią Putinui, prasidėjus invazijai į Gruziją, o paskui ir į Ukrainą, įvykus Krymo okupacijai ir prasidėjus hibridiniam karui tos šalies rytuose - Donbase, jau galim tarti, kad Šaltasis karas vėl vyksta, ir nieko iš jo nėra gero.