Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Trys pasauliai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Trys pasauliai arba Pasaulio numeriai - tai tie, kuriais žymimas pirmasis pasaulis, antrasis pasaulis, trečiasis pasaulis ir taip toliau. Šiais numeriais pasaulis yra skirstomas į tas dalis, kurios yra išsivysčiusios ar nelabai.

Kadaise tokį skirstymą sugalvojo kažkas iš Vakarų, kalbėdami apie tai, kokios yra skirtingų šalių politinės sąjungos ir jų karinė, ekonominė ir politinė galia, o taip pat ir mokslinis išsivystymas. Pradžioje buvęs tiesiog politiniu skirstymo būdu, ilgainiui tasai skirstymas ėmė žymėti daugiau ekonominę būklę, nes su ja labai koreliavo.


Trijų pasaulių modelio esmė

Šaltojo karo metais visas pasaulio skirstymas buvo paprasta: Pirmasis pasaulis yra Vakarai, Antrasis yra Rytai, tarp jų vyksta Šaltasis karas - t.y., ne jų teritorijoje. Nes jų teritorijoje karas negali vykti, kadangi tokiu atveju įvyktų branduolinis susinaikinimas. Taigi, kariauti tenka kažkur kitur - Trečiąjame pasaulyje.

Tos teritorijos, kuriose vyksta dažniausiai netiesioginis (nors kartais ir tiesioginis) karas - tai ir yra Trečiasis pasaulis. Tokios Trečiojo pasaulio šalys būdavo vienaip ar kitaip įtakojamos, spaudžiamos politiškai, užgrobinėjamos, išnaudojamos, nuvertinėjamos jų vyriausybės, remiami kokie nors sukilėliai ar diktatoriai ir taip toliau. Kai kuriais atvejais tokioms šalims būdavo teikiama ir ekonominė parama, jei matydavosi, kad tenai galima pasiekti kažko daugiau.

Po to, kai 1991 nebeliko nei SSRS, nei jos įtakos, visas Šaltasis karas baigėsi. Taigi, pirminio skirstymo prasmės nebeliko.

Dabar toksai skirstymas į kelis pasaulius reiškia daugiau ekonominį, kultūrinį, medicininį ir pan. pasiskirstymą. Kitą vertus, dabar jau kai kurie linkę išskirstyti pasaulį net ne į tris, o į keturis pasaulio šalių lygius - labai jau stipriai skiriasi ekonomikos, mokslo ir politikos bei socialinio gerbūvio realijos skirtingose šalyse. Tiesa, vietoje Ketvirtojo pasaulio pavadinimo neretai vartojami tokie terminai, kaip "atstumtosios valstybės", "blogio valstybės", "chaoso šalys" ar panašiai, o mes tokias neretai įvardiname dar paprasčiau - tai šūdų valstybės.


Trijų pasaulių skirstymo atsiradimas

Pirmas tokį pasaulio skirstymą į tris pasaulio numerius 1952 pasiūlė toksai prancūzų sociologas Alfred Sauvy, lygindamas pasaulį su trimis ikirevoliucinės Prancūzijos gyventojų klasėmis. Šios buvo trys: kilmingieji (bajorai), kunigai (šventikai) ir visi kiti. Tie bajorai ir šventikai gaudavo viską, tuo tarpu visai kitai liaudžiai nebuvo lengva - jie dirbdavo, vieni daugiau, kiti mažiau, bet galių neturėjo jokių.

Pagal Alfred Sauvy tasai išskirstymas didele dalimi atsirado dėl Šaltojo karo, nes kilmingieji susirinko visas savo galias Vakarų pasaulyje, o visokie proto krušėjai susirinko savo galias Rytų pasaulyje. O visa kita tapo trečiąja pasaulio klase, neturinčia nei teisių, nei turtų, nei galimybių, o tiktai dūchinama pirmųjų dviejų pasaulių.

Toksai skristymas buvo smarkiai per paprastas, tačiau visgi leido įsivertinti pasaulio valstybių galimybes, tad per kitus 10-15 metų įsitvirtino beveik nepajudinamai. Tačiau pokytis, parodęs, kad toksai skirstymas nėra pakankamas, įvyko apie 1973 metus, kai įvyko pirmoji naftos krizė, o paskui, jau 1979 - dar ir antroji naftos krizė. Tos krizės parodė, kad bent jau naftą eksportuojančios arabų šalys sudaro paskirą jėgą, kuri gali pašokdinti ir Pirmojo bei Antrojo pasaulio šalis.

Klasikiniame skirstyme pasaulis buvo dalinamas į tris dalis:


Vėlesni pasaulio numerių pokyčiai

Dar prieš SSRS subyrėjimą pasaulis jau buvo išsirūšiavęs gerokai labiau, nei tiktai trys pasaulio šalys, o po SSRS subyrėjimo praėjus porai dešimtmečių, pasimatė, kad tų pasaulio numerių yra gal ir dar daugiau.

Itin stiprų disonansą visiems sukėlė tai, kad Kinija savo ekonominiu, moksliniu ir kariniu pajėgumu ryškiai aplenkė Rusiją, tapdama realiu antruoju pasauliu, bet Rusija savo vietos neužleido. Taigi, gavosi du tokie antrieji pasauliai - senas (Rusija) ir naujas (Kinija).

Čia toksai skirstymas, kuris dabar labiau pasiteisintų:

Kai kurios šalys ar netgi jų grupės taip ir lieka pakibusios ar pereinamojoje stadijoje: pvz., Saudo Arabija pagal turtingumą būtų visiška Pirmojo pasaulio šalis, tačiau pagal savo santvarką - neaišku, ar trečiame, ar išvis ketvirtame pasaulyje.

Akivaizdu, kad Lietuva čia būtų jau visgi pirmame pasaulyje, į jį galų gale jau realiai pakliuvusi po kelių dešimtmečių reformų.