Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Zimbabvė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Dar prieš 50-60 metų statyti modernūs stikliniai pastatai Zimbabvės sostinėje Hararėje daugeliui sukelia įspūdį, kad ekonomika ten gyva ir kažkas vyksta. Deja, tiems pastatams jau pusė šimtmečio ar netgi daugiau. Kiek iki komunistų atėjimo pastatė, tiek ir liko.
Labiausiai pasaulyje Zimbabvė pagarsėjo dėl tokios infliacijos, kuri bandė sumušti visų laikų pasaulio rekordus
Zimbabvėje aišku, yra ir pacukai, tik tenykščiai kiek kitokie gi, o dar ir ne šunys pas juos, o hienos ir bezdžionės, taip kad atrodo rimtai ir nejaukiai...

Zimbabvė - šalis Afrikoje, kuri dabarties skaitosi nuskurdusi labiausiai pasaulyje, matgi tenykštė valdžia ne tiktais nuvertė baltųjų kolonizatorių režimą, bet dar ir komunistinė jau keliasdešimt metų. Tai vat taip ir gyvena visi 15 milijonų Zimbabvės gyventojų, prie komunizmo, visam pasauliui demonstruodami, koks tas komunizmas yra pažangus.

Tai gaunasi juokingai, kai kiniečiai, garsėjantys pas mumes, kaip esą bene pigiausia pasaulyje darbo jėga, investuoja dabar į Zimbabvę, mat šioje galima gaminti prekes, katros kiniečiams atrodo tokios pigios, kaip mums atrodo kinietiškos prekės.

Zimbabvės prezidentu kadaise buvo toksai Robertas Mugabė, tai kartą paskui Rokiškis Rabinovičius rašė, kad jis yra beždžionė[1], tai paskui visokie leftistai piktinosi, bet nieko negalėjo padaryti.

Zimbabvės ekonomika

Faktas, kad Zimbabvės vidutinis gyventojas per mėnesį uždirba mažiau, kaip pusę dolerio pajamų ekvivalentą mūsų valiuta, jau seniai neturėtų nieko stebinti, ypačiai dar turint omeny, kad savo darbo jėgos pigumui palaikyti tenykštis prezidentas Mugabe nuolat palaiko šuoliuojančią infliaciją - Zimbabvės dolerio vertė per savaitę nukrenta bene porą kartų. Taip kad maišais, katruose sukišta milijardai ir net trilijonai Zimbabvės dolerių, švaistosi netgi vaikai.

Tiesiog Zimbabvėje infliacija pavirto į tikrą hiperinfliaciją, kuri pinigus nuvertino tiek smarkiai, kad netgi į makulatūrą juos pridavus, vertės būtų daugiau, nei iš tų pinigų nominalo.

Kaip ir įprasta visokioms komunistinėms šalims, Zimbabvės pagrindinis ekonomikos variklis yra kyšiai beigi korupcija, nes pinigai nueina kyšininkams ir korupcionieriams, o tie šiuos pinigus prasuka, ir taip gaunasi ginirojanti ikanomika ar kažkas panašaus. Tai aišku, kad su tokia ekonomika Zimbabvė per visą Afriką lyderiauja. Tiktai atvirkščiai, nuo galo skaičiuojant.

Kitas svarbus ekonomikos segmentas - tai visokie žmonių apiplėšimai, kurie įprasti ir kaimuose, ir sostinėje, ir tiesiog vidury baltos dienos. Tai irgi ekonomika, ko jūs norit.


Zimbabvės kultūra

O dargi, kai tik paieškai internete informacijų apie tai, kaip gyvena ši biedniausia pasaulio šalis, irgi atrandi, kad gi kelia socialinę kultūrą, mat ten įprastas paprotys kaimuose ar miesto pakraščiuose prievartaut visas iš eilės pro šalį keliaujančias (svetimas) moteris - įprastas, lyg pas mus, sakykim, įprastas paprotys kokį nors prašalaitį nulydėti smalsiu žvilgsniu. Taip kad nestebina ir tai, kad lesbietės ten gydomos paprastai - masiniais prievartavimais, trunkančiais kartais savaitę ar dar ilgiau, pakolei tokia nesusipras, kad geriau tvatintis su kokiu nors vienu vyru, nei su visu būriu kasdien, o AIDS paplitimas jau seniai perkopė 40 procentų ribą - tiek visų gyventojų serga šia liga, kiti gi matomai net ir nelabai tebuvo tirti.

Negrai matomai jau senai susitaikė su savo likimu ir į viską žiūri filosofiškai - mirsi ar nemirsi, tai visvien Mugabės režimas nušaus, o jei tas nenušaus, tai nudės kokie partizanai, o jei tie nenudės, tai užmuš koks nors plėšikas vakare.

Kaip sako gandai, per visą Zimbabvę tėra viena ligoninė, o ir ta skirta tiktai kažkokios tenai Zimbabvės kompartijos aukščiausiems nariams. Tai jei dėl kultūros kas nors jus sumuš, tai irgi nesitikėkite, kad paskui gausite kokią nors medicininę pagalbą. Nes gal tenai gydytojų ir yra, bet jie ne jums.

O dar Zimbabvėje yra toksai Viktorijos krioklys - vienas iš didžiausių krioklių pasaulyje, panašiai, kaip ir Niagaros krioklys. Bet iš krioklio nei kultūros, nei ekonomikos šita šalis sau pasidaryti negali, tai lieka tik džiaugtis tokiu pasiekimu, kad šitą krioklį jie tenai turi.

Zimbabvės istorija

Gi kažkadaise senovėje buvęs gražiausias Afrikos miestas Hararė - Zimbabvės sostinė, nemenka dalim apgriuvęs ir jokio grožio senai nebeprimena, tuo tarpu šalyje jau randasi nedidelės negrų grupelės, reikalaujančios įvesti aparteidą, koksai buvo maždaug iki 1970, mat kai valdė baltieji, tai buvo mat geriau...

Anais laikais Zimbabvės ekonomika tikrai labai sparčiai augo, tai dar apie 1970 metus sostinėje Hararėje buvo pristatyta nemažai modernių stiklinių dangoraižiukų (dabar tokius stato Vilniuje). Tai iš tų laikų išlikę pastatai dar ir šiais laikais daugelį apgauna, nes žmonėms atrodo, kad ten visgi vyksta kažkoks ekonominis judesys. Realybė gi tokia, kad jau pusę šimtmečio kaip nevyksta, nes baigėsi kartu su Mugabės atėjimu į valdžią.

Tai čia aišku dar netiesa, nes baltieji skriaudė negrus ir sakė, kad šalis vadinasi Pietų Rodezija. Tai negrai gal ir nebuvo dėl to pikti, bet kai SSRS ir Kinija ėmė kišt lėšas visokių gaujų apginklavimui, tai prasidėjo revoliucija, katra tuom ir baigėsi. Čia dar turim paminėti, kad laimėjo tą revoliuciją Kinijos remiamas Mugabė, kuris ėmė ir išskerdė paskui visus tuos kitus komunistus, kuriuos rėmė SSRS.

Tai dabar Zimbabvė yra labiausiai Kinijos veikiama Afrikos valstybė.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.