Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pacukai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Ganėtinai išvystytas atvejis, pacukas vyresnio amžiaus ir aiškiai užsėdęs ant kažkokių narkotikų, tad kaip sakant, visame gražume, ar kaip čia geriau pasakyt, o veidas tai toks, entelektas tik šviečia...

Pacukai arba malonybiškai pacukėliai - gi gatviniai chuliganai, kaip įprasta, užsiimantys smulkiais plėšimais, vagystėmis, muštynėmis ir panašiai, nebrendylos, dažniausiai nuo keliolikos iki kokių 20-25 metų, ilgainiui besiburiantys į įvairias nusikalstamas gaujas ir tampantys banditais ar netgi bandiūgomis.


Bendri bruožai

Dažniausiai pacukavimas prasideda dar labai ankstyvame amžiuje, sulaukus vos 10-12 metų: mažamečiai užsiima vagystėmis, atimdinėja pinigus bei mobilius telefonus iš bendraamžių ar jaunesnių bendramokslių, po kiek laiko ima prekiauti narkotikais. Ilgainiui tai perauga į kioskelių plėšimus, kartais - vagystes iš butų, bet dar dažniau - vėlyvų praeivių apiplėšinėjimus miestų užkampiuose: šituo jau užsiima kokių 18-20 metų amžiaus pacukai.

Smarkiai vyresnių pacukų nelabai ir būna, mat dalis pacukų neišgyvena daugiau 25 metų, tiesiog žūdami avarijose bei nelaiminguose atsitikimuose, kiti susižaloja per visokias muštynes ar panašiai, gi dar keliasdešimt procentų tiesiog prasigeria, tapdami eiliniais bomžais, dalis laiku susipranta mest šitą užsiėmimą po pirmų susidūrimų su teisėsauga, dar kiti gi lieka sėdėt kalėjime. Ir tik mažiau, nei 1 procentas atsargiausiųjų, gudriausiųjų, labiausiai vengiančių viešumos ir visokių muštynių sugeba išlikti, ilgainiui prasimušdami į tų pačių pacukų vadukus, taip tapdami rimtais nusikaltstamo pasaulio veikėjais.


Pacukų psichologija

Pacukų psichologija yra labai paprasta, su jais susidūrus, svarbu neužmiršti kelių esminių faktų:

  • Pacukas yra atsargus, jis žino, kad auka gali būti pavojinga, todėl susidūrimo pradžioje visada tikrinasi, ar verta prasidėti
  • Pacukas yra labai patyręs muštynėse, net jei lankote karate pamokas, esate tik mėgėjas, tuo tarpu pacukas - dažniau profesionalus praktikas.
  • Pacuko intelektas yra juntamai žemesnis nei vidutinis, būtent todėl pacukas ir yra pacukas
  • Pacukai yra giliai įtakojami instinktų, būdingų ir bezdžionėms, o šie sako, kad auka turi atiduoti viską, nes yra silpnesnė
  • Pacukų gaujose yra labai ryški hierarchija, stipresni yra vadai, silpnesni jų bijo
  • Pacukai visada turi vadeivą, kuris, tiesa, laikosi atokiau - nes yra gudresnis už kitus

Kaip matome, viskas labai paprasta. Praktika rodo elementarų dalyką: jei pacukai puola jus, pasipriešinimas gali būti jums pavojingas. Tačiau jei jūs puolate pacukus pirmas, šieji jumyse instinktyviai pripažįsta pavojingesnį asmenį, esantį hierarchiškai aukščiau, kitaip tariant, vadą, kurio reikia bijoti ir nuo jo bėgti. Svarbu ir tai, kad bet koks jūsų geranoriškumas ar gailestis bus suprastas tiktai kaip jūsų silpnumas. Ir tiktai kraštutinai žiaurus ir visiškai negailestingas elgesys parodys, kad esate už juos stipresnis.