Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Banditai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Banditai arba banditizmas - tai pagal seną įprotį būdavo vadinami visokie galvažudžiai, bet kad išties tai žodis buvo įkištas iš rusų kalbos ir išplatintas, kalbant apie nusikalstamas gaujas, bet vienok su mintimi, kad tą žodį užkabinti ant partizanų. Tai taip ir kabindavo - kol galų gale jau žmonėms ėmė darytis neaišku, kur išties koksai nusikaltėlis, o kur kovotojas prieš SSRS.

Tai būdavo tokie įvairūs sovietiniai apsakymai, filmai, "žurnalistiniai" straipsniai ir taip toliau, kur vis būdavo visokie nusikaltėliai rodomi ir vadinami banditais. Visokia propaganda tuo tikslu dirbo labai intensyviai.

Taip ir gavosi, kad ilgainiui dauguma žmonių ėmė neskirti, kur žodis "banditas" yra taikomas, kalbant apie tikrus nusikaltėlius, o kur - atvirkšiai, kalbant apie tuos, kas prieš tikrus sovietinius nusikaltėlius kovojo. Tai ir dabar viskas dar neaišku.

Bet aiškiau viskas pasidaro, kai panagrinėji tą žodį "banditizmas", atsivertęs kokį nors baudžiamąjį kodeksą.

Taigi Rusijos ir analogiški sąjunginių respublikų baudžiamieji kodeksai turėdavo vieną ir tą patį straipsnį įvairiomis kalbomis:

Статья 77. Бандитизм. Организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учреждения , организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.

Lietuviškai tai reiškė maždaug taip:

75 straipsnis. Banditizmas. Ginkluotų gaujų organizavimas, turint tikslą užpulti valstybines, visuomenines įstaigas ar įmones arba atskirus asmenis, taip pat dalyvavimas tokiose gaujose ir jų daromuose užpuolimuose – baudžiami laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų su turto konfiskavimu ir su nutrėmimu nuo dvejų iki penkerių metų ar be nutrėmimo arba mirties bausme su turto konfiskavimu.

Tai visiems šitas straipsnis atrodė kaip straipsnis apie reketą, ir visokius nusikaltėlius, kurie terorizavo visokius verslininkus, bet kai atėjo vėlesni laikai, tai paaiškėjo, kad už reketą tasai sraipsnis netaikomas, nes netaikomas už nieką, kur yra privačios nuosavybės plėšimas ar pasikėsinimas į privačius asmenis, jei jie nėra kompartijos, KGB ar komsomolo veikėjai.

Taigi, kai vėliau atsirado tokia nusikalstama veikla, kaip reketas, tai ir paaiškėjo, kad visas straipsnis apie banditizmą, nors ir atrodantis kaip kriminalinis, išties buvo 100% grynumo politinis straipsnis, nukreiptas prieš bet kokius partizanus ar sukilėlius. O prieš jokius reketininkus jis taikomas nebūdavo netgi tais atvejais, kai tie reketininkai išties būdavo ginkluoti ir užpuldinėdavo belenką.

Taigi, nors čia Pipedijoje mes gal kartais ir painiojamės, bet jūs tai nesusipainiokite.