Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pietų Afrikos respublika

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Pietų Afrika)
Jump to navigation Jump to search

Pietų Afrikos respublika - gi kažkur Pietų Afrikoje, jei jau apie tai kalba, nes pavadinimas čia viską nusako savaime. Kadaise buvusi galingiausia Afrikos valstybė, dabar jau kelintą dešimtmetį Pietų Afrika po truputį, tačiau kryptingai degraduoja. Kartu su degradavimu sklinda ir visokios istorijos apie tai, kokios tenai nesąmonės vyksta.

Gal čia daug nepapasakosime, bet paskleisime jums pabirų, nelabai susietų faktų apie Pietų Afrikos respubliką.


Pietų Afrikos respublika faktais ir keistenybėmis

Štai tokių yra gerų įdomių dalykų apie Pietų Afriką:

  • Ta valstybė yra apgyvendinta įvairių zulusų genčių, o pastarieji buvo tiesiog juodaodžiai, pasižymėję kraštutinai dideliu karingumu. Dėl savo karingumo jie ilgai ir sėkmingai sumušdavo Britų Imperijos pajėgas ir buvo nugalėti tik tada, kai britai išrado kulkosvaidžius. Tik šitaip jie įstengė susidoroti su savižudiškai puolančiomis, ietimis ginkluotų laukinių miniomis, kurios iki tol britus sumušdavo, visiškai nepaisydamo savo žūčių.
  • Labai ilgai Pietų Afrika buvo pasaulinio rasizmo šalimi, nes dar prieš kelis dešimtmečius tenai tebegaliojo segregacija beigi ribotos juodaodžių teisės. Vienok tai senokai pasibaigė ir viską ten valdo dabar ne baltaodžiai, taip kad senos taisyklės nebegalioja.
  • Vietiniai turi nuosavą kalbą, kuri yra neaiškus mišinys iš anglų kalbos, olandų kalbos ir zulusų kalbos. Tiksliau, netgi tris kalbas: viena yra panaši į nesuprantamą anglų kalbą, kur trečdalis žodžių yra olandiški ir trečdalis zulusiški. Antra yra panaši į olandų kalbą, kur trečdalis žodžių angliški ir trečdalis zulusiški. O trečia į zulusų kalbą, kur trečdalis žodžių yra angliški ir trečdalis olandiški. Visos trys kalbos skiriasi sintakse ir tarimu, tačiau žodynai yra persimaišę taip, kad visi vieni kitus kažkaip iš bėdos sugeba suprasti. Užtat užsieniečiai jų nelabai supranta.
  • Kai baigėsi visi rasizmai ir panašiai, į valdžią atėjo visiški laukiniai, kurie realiai ėmė griauti viską, ką tik turėjo. Kažkas iš tų laukinių netgi sugalvojo, kad visokios ligos yra baltųjų išsigalvojimas, ir kad netgi AIDS galima gydyti agurkais. Kadangi šitie paprasti žmonės greitai išdaužė ir ekonomiką, ir švietimą, ir mediciną, ir išvis viską, tai greitai jie valdžią prarado, bet problemas visgi paliko. Pietų Afrika dabar daug silpnesnė valstybė, nei buvo kadaise.
  • Savo rasistiniais laikais Pietų Afrika išties buvo be išlygų galingiausia Afrikos šalis, turinti nemažą įtaką ir kituose žemynuose. Tais laikais PAR sugebėjo gaminti toliausiai pasaulyje šaudančius pabūklus (kuriais labai sėkmingai išdaužė sovietų bloko pajėgas Angoloje), išrado pirmus pasaulyje minų sprogimą atlaikančius šarvuočius, buvo pasigaminusi netgi nuosavą atominę bombą. Paskui, ar gaila, ar negaila, bet tas technologijas kažkaip prarado.
  • Pietų Afrikos respublikoje kažkodėl visi vietiniai šviesoforus vadina robotais. Nu tiesiog robotai ir viskas. Ir jie prie to taip įpratę, kad užsieniečiai realiai būna biškį apšalę ir nesupranta, KPŠ, kokie čia dar robotai visur, apie ką čia žmonės kalba?