Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pietų Amerika

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Pasižiūrėjus į daugiau kaip 100 metų žemėlapį, galima atrasti, kad tos pačios valstybės ir viskas kaip buvo, taip ir liko, ir per visokius pasaulinius karus niekas tenai nesikeitė ir nepasikeitė

Pietų Amerika - tai toksai žemynas, dar ir didesnio Amerikos žemyno dalis, nemaža savo dalimi sutampantis su Lotynų Amerika, nes tai beveik viena ir tas pat. Nuo Šiaurės Amerikos visą Pietų Ameriką skiria gana nedidelė valstybė Panama, kuri gal kaip tik šities ir jungia tuos du žemynus.

Pietų Amerika yra politiškai konservatyviausias žemynas - per paskutinį šimtą metų tenai yra buvę daug karų, tačiau valstybės liko tos pačios ir jų sienos beveik nepasikeitė. Kito tokio mažai politiškai besikeitusio žemyno, ko gero nėra, gal tiktai Šiaurės Amerika, bet ten ir keistis nėra kam, nes vos pora valstybių tenai yra.

Pietų Amerika yra vienas iš ne pačių didžiausių žemynų, savo didumu lenkiantis tiktai Australiją. Kaip ir pastaroji, Pietų Amerika yra Pietų Pusrutulyje, taigi, metų laikai tenai yra išvirkšti - kai pas mus žiema, tai tenai vasara, ar tai atvirkščiai, vasara irgi kai vasra, bet šalta, o žiema šilta ir taip toliau.


Pietų Amerikos politika ir kultūra

Skirtingai nuo kitų žemynų, didžiausiais kolonizavimo laikais Pietų Ameriką visiškai sukolonizavo Ispanija, gal tik su viena išimtimi - Brazilija, kurią sukolonizavo Portugalija. Tai todėl su likusiu Vakarų pasauliu Pietų Amerikos šalys bendrauja gana menkai, nes tas likęs vakarų pasaulis kalba jiems nesuprantama anglų kalba.

Kultūriškai visa Pietų Amerika yra valdoma Katalikų bažnyčios gal netgi labiau, nei kokių nors politikų, bet krikščionybė tenai savaip keistokai nukrypusi, kiek persimaišiusi su kažkokiais keistais vietinių indėnų tikėjimais ir vudu priemaišomis. Tai neretas atvejis, kai dieną žmonės meldžiasi bažnyčioje, prašydami apsaugoti nuo piktųjų dvasių, o vakare - pas kokią nors užkalbėtoją susirinkę, daro spiritizmo seansą, kuriame tas pačias dvasias iškvietinėja ir bando ant ko nors užsiundyti.

Bendrai tai visos Pietų Amerikos valstybės yra labai skurdžios, ganėtinai atsilikusios ir nedemokratiškos, valdomos įvairių diktatūrų, pilnos neaiškių sukilėlių, milžiniškų nusikaltėlių gaujų ir kitų negerovių.


Pietų Amerikos valstybės

Pietų Amerikoje yra šios valstybės, kurios aprašytos dar ir atskiruose straipsniuose: