Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Krikščionybė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Na tai ką gi mes galim pasakyti apie krikščionybę - argi tai nepanašu į psichopatų sektą?

Krikščionybė - vienintelė tikra religija, niekas negali paneigti to. Jei nebūtų tikėjimo, tai kaip mes gyventume? Juk ne veltui daugiausiai žmonių pasaulyje tiki į Jėzų Kristų, o jei taip nebūtų, tai juk viskas būtų seniai paneigta.

Galime tik užjausti tuos nesupratėlius ateistus ir kitokius nelaimingus žmones, kad jie taip nekenčia iš savo bejėgiškumo. Tačiau mūsų tikėjimas mūsų širdyse ir mes priimsim atsivertimą, kad taptumėte mūsų broliais ir seserimis.


Aptemusio proto kliedesiai, kurie kyla, kai nėra tikėjimo

Krikščionybė - menamai vyraujanti, bet akivaizdžiai klerikalkonservatorių valdančiosios daugumos palaikoma religija. Nemaža dalis sektos atšakų praktikuoja pedofiliją ir homoseksualius santykius, nors oficialiai tai stengiasi neigti [1]. Matyt todėl ji yra brukama net Lietuvos mokyklose!

Pipedija griežtai atsiriboja nuo bet kokios religinės ir antireliginės propagandos, bet pastebi, kad krikščionybė yra akivaizdi sekta, visgi atsiliekanti savo stebuklingumu nuo Palaimintojo Pranašo Simono Didžiojo Bažnyčios, nes pastarosios stebuklingumą įrodo netgi Palaimintojo Pranašo Simono Didžiojo abrozdėlis, katras stebuklingai tačiau akivaizdžiai mirguliuoja, skirtingai nuo krikščioniškų abrozdėlių! O išvis tai mes palaikom pagonybę - senąjį lietuvių tikėjimą, nes žinom, kad į Lietuvą krikščionybę atnešė nusikaltėlis, psichopatas Brunonas, katras už žmogžudystes bei šventyklų išniekinimus buvo nukirsdintas su savo sėbrais.

O kaip kažkokiuose internetuose atradom, tai labai paprastas aprašymas viso krikščioniško tikėjimo yra toks: Krikščionybė - tai tikėjimas, kad anoks kosminis žydų zombis po mirties jus prikels iš numirėlių, jei simboliškai valgysite jo kūną ir telepatiškai jam sakysite, kad pripažįstate jį savo mokytoju, kad jis galėtų iš jūsų sielos pašalinti blogio jėgą, kuri yra visuose žmonėse, nes šnekanti gyvatė įtikino iš šonkaulio padarytą moterį suvalgyti obuolį nuo stebuklingo medžio. Tai juk visiškai logiška, tiesa?

Tai vat ir mes taip galvojam - ale gi rimtai, tas Jėzus Kristus gi buvo zombis! Iš numirusių prisikėlęs, kaip siaubo filme kokiam! Ir štai tokias šlykštynes dėsto vaikams! Taigi reikia uždrausti tai tuo pagrindu, kad nepilnamečių apsauga nuo informacijos turi veikt!

Krikščionybė turi vieną neesminį trūkumą, daugelis jos kunigų išpažįsta ne vien krikščionybę, bet ir meilę vaikams[2]. Kadangi tai nėra legalu tai prisidirbę kunigai slepiasi tam įkurtoje valstybėje - Vatikane.


Kažkokios keistos teorijos apie krikščionybę

Dar, be visokių krikščionybės rūšių, yra esminė - katalikybė, nuo kurios atseit prasidėjo visa Viduramžių tamsa. Bet vienok gi keistai gaunasi, kad protestantai, kurie kaltino katalikus ir popiežių kažkokiu atsilikimu, iki šiol netiki Darvino teorija, o tuo tarpu Katalikų bažnyčia ir patsai Vatikanas jau senų seniausiai paskelbė, kad remiasi mokslu, mokslo atradimais ir kad Darvino teorija yra tikra teisybė, o mokslas yra Dievo dovana.

Tai dabar čia galim taip suprasti, kad pagal Vatikaną gaunasi, kad jei kažkas prieš mokslą burnoja, tai kažkaip išduoda katalikų bažnyčios principus ir yra galimai netgi erezijos skleidėjas. O tuo tarpu, jeigu remiasi mokslu, tai reiškia, kad kažkaip yra dievobaimingas žmogus.

Tai čia iki galo šito mes dabar paaiškinti negalim, bet galvojam, kad kažkaip gal čia kažkas labai jau keistai, nes visi gi žino, kad katalikai tiki velniais ir galvoja, kad kompiuteriai yra išrasti Šėtono, ir mokslas turi būti uždraustas. Tai kaip čia dabar taip yra?

Negi tiktai kažkokie protestantai ir kiti baptistai neigia dinozaurus, ir tai daro tik todėl, kad nepaklūsta Vatikanui?


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.