Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Rolandas Paksas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Nežinia, kieno daryta nuotrauka, kurioje Rolandas Paksas susikombinavęs su savo partijos logotipu, pasidaro panašus į kažkokį sparnuotagalvį su besisukančiomis žvaigždėmis virš pakaušio.

Rolandas Paksas buvo paprastas lakūnas, ДОСААФ karinikas, politikas, Nušalintasis - vienintelis Lietuvoje, kurį išmetė iš aukščiausio valstybės posto Pakso skandalo ir dėl to įvykusios apkaltos metu. Dar sakoma, kad Rolandas Paksas su tokiu lėktuvėliu, neva, apskrido aplink Pasaulį, bet kažkaip patikimų žinių iš ten nėra...

Nors ir buvo atstatydintas, ir prezidentu todėl daugiau nebelaikomas, visgi Rolandas Paksas, kad ir laikinai, bet gi pabuvo penktuoju prezidentu Lietuvoje. Tai vieni šitaip pavadina, kad atstatydintas prezidentas, o kiti - kad širdžių prezidentas, bet visi supranta, kad prezidentas - tai netikras.


Rolandas Paksas naujaisiais laikais

Vienok nors ir seniai daugumos žmonių užmirštas, nes tiek metų po visų skandalų jau praėjo, Rolandas Paksas vis pažada atgyti ir vėl dalyvauti kokiuose nors prezidento rinkimuose, bet vis jam kažkaip nesigauna. Šia proga Rolandas Paksas vieną kartą netgi nuvyko į Rusiją, susitiko su Vladimiru Putinu ir gavo kokios tai paramos, mainais pasižadėdamas, kad Lietuvą paliksiąs be kariuomenės, nes tik šitaip galima kažkokias ten investicijas pritraukt[1].

Užtat 2020 pavasarį, kai visur buvo koronavirusas, Rolandas Paksas gal užgėrė, o gal kaip tik sunkiai blaivėsi, tai ne ta girtumas, ne tai balti arkliai atlėkė, užtat teko kviesti jam policiją beigi medikus, o paskui išvežti į ligoninę, nes prieš kažką smurtavo[2]. Sunkus tas bedalių užmirštų politikų gyvenimas. O gal ten ir visai ne Paksas buvo, o kas nors pro šalį ėjo, pasipainiojo... Nežinom gi nieko. Viskas netiesa. Juoba kitą dieną kiti gandai sakė, kad čia viskas buvo atvirkščiai ir išties ne Paksas smurtavo prieš savo žmoną, o žmona jį sumušė taip, kad teko vežti į ligoninę.

Galim tik pareikšti, kad pusė tų gandų yra neteisybė ir dėl to mes nuo tos netiesos atsiribojame!


Nuosekli trupa Rolando Pakso istorija ir biografija

Rolandas Paksas buvo iš Telšių, gimęs 1956 metais, mokėsi VISI (taip anais laikais vadinosi VGTU), bet paskui buvo pilotas, nes buvo didis akrobatas. Politikoje Rolandas Paksas buvo vienas iš didžiausių perbėgėlių, nes pradžioje buvo LKP, paskui LDDP, paskui TS-LKD, paskui su Liberalų sąjunga, o galų gale su partija Tvarka ir Teisingumas.

Kaip tai ankstyvais laikais Rolandas Paksas buvo susivėlęs ir su Sąjūdžiu, tai anuo metu žadėjo kaip tai gal kariaut, o gal į užsienį bėgt su savo akrobatiniu skraidymo lėktuvu - kokiu tai Jak-50 gal. Žadėjo, kad bėgs ne vienas, o išskraidins ir kitus žmones, matyt pasikišęs po vienviečio lėktuvo sėdyne.

1997 metais Rolandas Paksas perbėgo į TS-LKD - tada ir tapo pirmą sykį Vilniaus meras, greitai padarė karjerą partijos viduje, o jau 1999 pasidarė ministras pirmininkas. O paskui kilo keista istorija, kai Mažeikių Nafta buvo privatizuojama, o kažko Paksui nepatiko Williams International, tai jis paskelbė per TV, kad nepritaria ir atsistatydina. Tai buvo pirmas sykis, kai kažkas taip Lietuvoje atsistatydino, tai žmonės dėl to nutarė, kad Paksas yra labai doras, nes kiti neatsistatydina, o tik išsisukinėja.

Atsistatydinęs Rolandas Paksas, drauge su Artūru Zuoku įsitrynė į Liberalų Sąjungą, o ten greitai tapo visos partijos pirmininku. Tuo sykiu Paksas vėl greitai pasidarė ir Vilniaus meras, ir seimūnas. O dar paskui susidėjo su Artūru Paulausku ir padarė kokius tai bendrus rinkimus, kur Naujoji Sąjunga ėjo su Liberalų Sąjunga, o patsai Paksas čia buvo viso junginio pirmininkas - taip 2001 jis vėl tapo ministru pirmininku, nes rinkimus vėl laimėjo.

Ko tai čia Rolandui Paksui ėmė nebesisekt, tai jisai tuo sykiu kaip tai iškrito ir iš tos Liberalų sąjungos, ir su Artūru Paulausku susipyko, ir taip susikūrė savo partiją - Liberalai demokratai jie vadinosi, o paskui - tiesiog Tvarka ir teisingumas.

Kiek nukrypstant norim pasakyti, kad kai su Artūru Paulausku kažkaip Rolandas Paksas apsipyko, tai Artūras Paulauskas paskui dalyvavo metant Paksą iš prezidentų, o dar paskui prisijungė su savo partija prie Darbo partijos. Bet tai jau buvo visai kitais laikais. O Liberalų sąjunga irgi tuomet kažkaip pradėjo irt - tai iš jos susidarė Liberalų ir centro sąjunga, kuri dabar žinoma kaip Artūro Zuoko Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), ir nuo paksuolių apsivalyt sumanęs Liberalų Sąjūdis, kuris kažkaip apsivalyt visgi nesugebėjo...

Taigi, štai taip galų gale ir atsirado ta partija Tvarka ir teisingumas. O Rolandas Paksas tada nutarė eiti į prezidentus. Sako, kad anuomet ir Aurelijus Katkevičius dar tikėjo, kad iš Pakso kažkas gausis, tai jam padėt nutarė, ale rinkimų pabaigoje nusispjovė ir metė, nes nusprendė, kad niekam tas Paksas netikęs...

Nors visi politologai tikėjosi, kad prezidentu taps Valdas Adamkus, žmonės išrinko Rolandą Paksą. Gi priežastis buvo paprasta: šis ne vaizdavo didelį savim patenkintą bosą, o važinėjo po kaimus ir kultūrnamiuose darė susitikimus - po kelis per dieną, ir taip arė ištisus metus. Tai aišku, žmonės ir balsavo už tą, kuris su jais susitkt atvažiuodavo.

Labai greitai po to, kai Rolandas Paksas tapo prezidentu, prasidėjo visoks triukšmas: pvz., kažkoks iš jo patarėjų pareiškė, kad policija turi eit per mokyklas ir moksleivius tikrinti su šunimis, ar tie kokių narkotikų nevartoja. Kitas kažkoks pareiškė, kad Lietuvą reika valgdyti dekretais, kurie būtų aukščiau įstatymų, nes turi būti dekretų viršenybė virš įstatymų. Tai aišku, nuo tokių prezidentinių fantazijų visi lengvai apšalo, ar kaip čia geriau išsireikšti.

O paskui prasidėjo Borisovo skandalas - čia po to, kai VSD prisipažino, kad Rolandas Paksas susijęs su kokiu tai Jurijumi Borisovu, o tasai reikalauja, kad Paksas už rinkimus jam atsiskaitytų dabar. Negana to, tam Borisovui paksas dar ir pilietybę suteikė, ir patarėju pasiskyrė, ir negana to, dar pasakė Borisovui, kad VSD jo pokalbių pasiklauso, ir taip toliau. Ir negana to, paaiškėjo dar, kad kažkokia rusų PR agentūra čia susijusi, kokia tai Almax, iš Maskvos padedanti.

Aišku, Rolandas Paksas ir visa jo aplinka čia pareiškė, kad viskas yra neteisybė, ir kad tiktai aplinka kalta. Bet tuo tarpu ėmė aiškėti vis daugiau, išlindo dar tokia Renata Smailytė ir Kava Renata, o dar ir Lena Lolišvili, ir tualetinis popierius, ir galų gale paaiškėjo apie kažkokį tai "šikau ir tapšnojau", ir taip toliau.

Ir galų gale Rolandas Paksas buvo pasmerktas, nes Konstitucinis Teismas nusprendė, kad šis pažeidė priesaiką, o tada Seimas nubalsavo už Nušalinimą, o tada Seimo pirmininkas Rolandas Paulauskas pats kuriam laikui pasidarė prezidentas vietoje Rolando Pakso.

Tokiu būdu visoe Europoje Rolandas Paksas tapo pirmu rekordininku, nes tapo pirmu prezidentu, kuris buvo nušalintas per Apkaltą.

Paskui gi teisė į prezidentus Rolandui Paksui buvo atimta iki gyvenimo galo, bet per kokį tai Europos Žmogaus Teisųi Teismą paksas išsikovojo, kad ne iki gyvenimo galo ta teisė būtų atimta - tai paskui sakė, vėlei eisiąs į prezidento rinkimus.

Dar reikia pasakyti, kad visą laiką po to Rolandas Paksas buvo MEP, tai visai neblogai gyveno, ale jo partija per daug metų kaip tai subyrėjo... Užtat parama iš Maskvos pasidarė atviresnė, nes nebeliko jau ką slėpt.


Rolandas Paksas ankstesniais laikais

Rolandas Paksas sėdi savo sukonstruotame ir savo vardu pavadintame skraidymo aparate ir mojuoja negausiai susirinkusiesiems

Paksas buvo nepakartojamas partijos Tvarka ir teisingumas pirminykas, kuri ana anksčiau vadinosi Liberaldemokratų partija, paties Pakso įkurta, nors dar anksčiau Paksas buvo konservas. Būnant konservu, beje, Paksas patapo iš pradžių visų gana mylimu Vilniaus meru, nuo ko prasidėjo Vilniuas grąžinimas ir jo milžiniškos skolos (darbą sėkmingai pratęsė dar tuometinis Pakso bendrapartietis Zuokas).

Dar Paksas buvo ir ministru pirmininku ir nepasirašė Mažeikių naftos dovanojimo Viljamsui sutarties - bala kas čia žino - ar Paksą koks Lukoilas užpirko, o gal suprasdamas kas čia per reikalas iš tiesų Landsbergis Paksą paskyrė "šeštojo" rolei. Taigi tada Paksas ne iš šio ne iš to patapo tuo metu nelabai gausių ir žymių liberolų vadu ir atvedė juos į valdžios olimpą su Dzeusu Zuoku. Kadangi bažnyčioje dviejų dievų negali būti, it įžeistai bitei-motinėlei Paksui teko palikti liberolus ir įkurti sau pavaldžių liberolų partiją - liberaldemokratus.

Dabar Rolandas Paksas - mepas! Jis ten vadovauja peticijų komitetui, kur skundus visi rašo, nes prastai moka užsienio kalbas (tik rusiškai). Tai tam peticijų komitete tiedu su Imbrasu jau ėmėsi visokias ksyvas ant Lietuvos rašinėti - Gėda pelėda!


Asmeninis gyvenimas

Andai kadais nufotografuota nuotrauka, kur Tvarka ir Teisingumas matosi gražiausiai

Nelabai težinom, ką ten asmeniškai gyvena Rolandas Paksas - gal gyvenimą? Žinia, kad Rolandas Paksas turi žmoną, vardu Laima Paksienė.

Kitas gi gandas kadaise skelbė, kad kokia tai Paksaitė susidėjo su kokiom tai Henriko Daktaru atžalom[3], o jos bachūras - koksai tai Aivaras Stumbras, kuris kur tai su Rusija būktai kaip tai susijęs[4].


Politinis lavonas - Rolandas Paksas

Anądien toks Jurijus Borisovas pagrasino, kad iš Pakso padarys politinį lavoną, o ir pats Paksas, jau įsibėgėjus Apkaltai, cypė, kad su juo kažkas nori susidorot politiškai. Tai vietoj to, kad sakyt, kad čia Borisovas šūdą mala, tai jis ant Lietuvos lot pradėjo - Runkeliais išvadino! Tai taip paskui ir kilo Borisovo skandalas.

Ir kiek žinia reanimacija sekasi gana puikiai. Paksas atsigavo, atmito, o dabar gi visokius planelius kardinalius kurpia bandydamas ne tik savo pasekėjus toliau valdžion vesti, bet ir įeiti į pasaulinę istoriją kaip didis moderniosios-kompiuterizuotosios-autopilotinės demokratijos kūrėjas[5]

Tai dabar matome, kaip Politinis lavonas Rolandas Paksas Briusely reanimuojasi. Kaip žinia, reanimavus lavoną, gaunasi zombis... Tačiau kiekvienam zombiui ir turboreanimatorius egzistuoja, tad žinia greitai džiugi paksuoliams apskriejo, kad Paksą Strazbūras užtarė nabagą[6].


Žinomiausios citatos

  • "Šikau ir tapšnojau"
  • "Aš nekaltas. Aplinka kalta." Vaikus padarė aplinka(aut. pastaba)
  • "Musyse... Mume... Muse..."


Žinomiausi cituojami veiksmai


Dar žiūrėti

Čia šiaip tokių dar personažų atradome, kažkuo panašių ar gal susijusių:


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.