Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Neteisybė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kai kas mano, kad neteisybė yra antonimas žodžiui „teisybė“, tačiau iš tikro tai gerokai sudėtingesnė ir savarankiškesnė sąvoka, todėl priskirtina tiek lingvistikai, tiek filosofijai, tiek sociologijai ir net tokiems tiksliesiems mokslams kaip antai matematika, fizika beigi energetika.

Šavo leptą vystant neteisybės koncepciją įnešė daugelis gerai žinomų ir gerbiamų mokslininkų beigi mūsų elito atstovų: Liandzbergis (nes negriovė kalchozų), šlykštynė Germanas, ...

Dar galima pagal neteisybę atskirti humanitarus nuo visų kitų, nes tie visi kiti neteisybę įrodo kokiais nors argumentais ir faktais, tuo tarpu patys humanitarai labai pyksta ir sako, kad viskas yra netiesa, bet jie apie tai nekalbės ir nenusileis iki tokio žemo lygio.


Neteisybė visokiuose paraleliniuose pasauliuose

Čia aišku, kad ne toje Lietuvoje, kur gyvename, o kažkokioje Paralelinėje Visatoje yra tokia neteisybė, nes mes čia pas save šitų faktų nežinome. Bet štai labai įdomu sužinoti, kad kai kurios netinkamos paralelinės visatos turi visokių neteisybės ir blogio apraiškų, kurių mums pavyksta išvengti.

Neteisybė Visatoje nr. 666

Štai pavyzdžiui, Visata nr. 666, lietuvių Multiversumo tyrėjams dar žinoma, kaip Pragaro Visata, turėjo tokių štai neteisybių:

 • 1940 metais, prasidėjus Pasauliniam karui, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, paskutinė pagoniška šalis Europoje, buvo okupuota ir sunaikinta Kaizerio nacionalfašistinės armijos
 • 1941 pradėtas Lietuvos gyventojų genocidas, iš 17,2 milijonų civilių gyventojų buvo sunaikinta 16,9 milijono, iš jų - 14,6 milijono lietuvių ir 1,9 milijono žydų
 • Likusioje Europos dalyje buvo sunaikinta dar 7,2 milijono lietuvių, gyvenusių emigracijoje ir 2,7 milijono žydų
 • Kaizerinės Vokietijos propaganda skelbė, kad lietuviai yra Europos pragaištis, nes vagia pinigus iš visų, netiki Dievu, yra pagonys ir daug prastesni už žydus. Propagandistų teigimu, žydai buvo nevisžmogiai, o lietuviai - dar prasčiau - nežmogai.
 • Sunaikinti lietuviai, čigonai, serbai, latviai ir žydai Kaizerio Vokietijos mirties stovyklose buvo perdirbami į kombinuotus pašarus kiaulėms

Čia matome, kad visa Lietuvos istorija tenai apie 1941-1943 periodą ir baigiasi, taip kad ir neteisybės nelieka, nes nelieka nieko, apie ką kalbėt.

Neteisybė Visatoje nr. 13

Visatoje nr. 13 neteisybės formos pasireiškė kiek kitaip, nes pavyzdžiui totalinių lietuvių skerdynių tenais pavyko išvengti, bet ir šiaip Lietuva buvo nustekenta per šimtus metų ir netgi neliko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o po kelių šimtų metų lenkiškos ir rusiškos okupacijos teatsikūrė menkutė valstybėlė, turinti parlamentinę santvarką. Vėliau ta valstybėlė vėlgi buvo okupuota, vėliau vėl atsikūrė, ėmė normaliai gyventi (iš maždaug 10 tūkstančių stebėtų visatų čia lietuvių gyvenimas geriausias), bet štai kokiais niekais ir smulkmenomis ėmė skųstis tenykštės Lietuvos gyventojai:

 • Kažkokie vaikai ir šiaip žmonės buvo areštuojami ir baudžiami už tai, kad paišė užrašus TIE-SOS kreidutėm ant šaligatvio
 • Kiti veikėjai, kurie ant krantinės iš degančių žvakučių panašius užrašus bandė sudėlioti, irgi buvo baudžiami
 • Kažkokia policija Prienų rajone prašė teismo skirti baudą už teisėtą piketą, o teismas dėjo ant įstatymų ir nubaudė žmones 500 litų bauda
 • Kažkokia kita policija iš Mažeikių atliko nesankcionuotą kratą privačioje TV, ieškodama, kas išdrįso užsakyti pranešimą apie taikią demonstraciją Mažeikiuose
 • Kažkoks lietuvių mitologijos genijus ir tautos dvasingumo kūrėjas Gintaras Beresnevičius 2006 buvo įmestas į policijos bagažinę ir tenai užduso negyvai, o policininkų už tai niekas nenubaudė
 • Kokia tai disidentė Nijolė Sadūnaitė buvo tampoma po teismus už nepagarbą KGB veikėjams
 • Kažkokia neaiški teroristė Eglė Kusaitė paaiškėjo besanti VSD auka, o ne teroriste, bet visvien buvo kalinama ir visaip teisiama
 • Kokia tai senutė Agota Ramanauskienė buvo policininkų sumušta iki komos
 • Kažkur Šiauliuose kokis tai aktorius Bindokas buvo pareigūnų žeminamas ir tyčiojamas
 • Ten pat nei iš šio nei iš to vidury nakties pareigūnai kitų pareigūnų ir daugelio žmonių akivaizdoje mušė kokį tai Ernestą Daulių, išvilkę jį iš buto, į kurį įsiilaužė paprastuoju būdu[1]
 • Kokie tai Linas Hermanas ir Kazimieras Žaltauskas policininkų Kaune buvo kažkur kankinami
 • Kažkoks Vytautas Pociūnas buvo išmestas per langą, nes neįtiko kažkokiai Dujotekanai, o kažkoks VSD tada paskelbė, kad anas per langą myžo, paslydo ir išpuolė
 • Kokis tai Šarūnas Paberalius buvo persekiojamas, kad gynė kokį tai viešąjį interesą
 • Kokis tai Algirdas Stasiūnas, ramiai sėdėjęs su draugais, ne ten pataikiusių policininkų buvo beveik užmuštas, o jo draugai smarkiai sumušti[2]

Štai taip galim pamatyti, kad kai kurie gyvena labai laimingai ir niekas jų masiškai nenaikina ir nežudo, o visvien skundžiasi iš gero gyvenimo.

Neteisybė Visatoje nr. 1352

Visatoje nr. 1352 ėmė valdyti Ktulu, o trūkstant resursų, žmonės buvo perdirbti ir sunaikinti. Tam, kad būtų pasiekti kalnuose ir dykumose, toli nuo vandens telkinių gyvenantys pabėgėliai, pakrančių minios su į smegenis įdiegtomis programomis apie 30 metų vykdė absoliučias ir totalines visų gyventojų gaudynes. Ilgainiui žmonija buvo sunaikinta visiškai, taip kad ir neteisybės tenai daugiau nėra. Ir lietuvių irgi nėra, taip kad viskas tenai gerai.


Neteisybė Visatoje nr. 2794

Šioje Visatoje dar Viduramžiais į Europą įsiveržė mongolų-totorių ir kitokių mameliukų ordos, kurios užėmė visą Lietuvos teritoriją ir vietinius gyventojus išskerdė anksčiau, nei šie sugebėjo suburti valstybę. Todėl yra daug tautų su savomis neteisybėmis, bet lietuvių tiesiog nėra. Taip kad ir lietuviams neteisybės nėra.

Neteisybė Visatoje nr. 27

Čia lietuviai dar XVIII-XVI amžiuje buvo okupuoti kryžiuočių bei kalavijuočių ir visiškai nutautinti, ilgainiui patirdami prūsų likimą. Šioje visatoje yra daug lietuvių palikuonių, tačiau nei vienas iš jų nekalba lietuviškai, o absoliuti jų dauguma net neįtaria, kad turi kažkokį ryšį su kadaise egzistavusia tauta - jie save laiko vokiečiais. Po didelio Pasaulinio karo maždaug 70 procentų buvusių lietuvių buvo sunaikinta milžiniškų ir negailestingų Rusijos pajėgų, masiškai skerdusių civilius. Tuo pačiu buvo sunaikinta ir paskutiniai maždaug 10 tūkstančių lietuvių kalbą dar truputį žinojusių senukų. Buvusios Lietuvos žemės (įskaitant Karaliaučių, Klaipėdą, Kauną ir Šiaulius) dabar priklauso Rusijai ir marionetinei Baltarusijai (įskaitant Panevėžį, Vilnių, Suvalkus ir Alytų).