Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vokiečiai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Senais laikais buvo visai kitaip, o štai dabar gi viską lemia tolerancija ir Vokietija yra tokia tolerantiška, nes viskas visai pasikeitė, visiškai atvirkščiai irgi neatpažįstamai

Vokiečiai paradoksaliu rusams ir patiems vokiečiams būdu yra beveik tokie pat lietuvių nemylimi, kaip ir kokie lenkai ir tie patys rusai ar gal netgi beveik ir labiau. Nors kartu lietuviai puikiai žavisi vokiškomis mašinomis irgi autobanais, taipgi ir tuom, kad tenais kadais buvo markė, ale tos neliko, o liko euras...

Puikūs vokiški išradimai

Taigi vokiečiai pasauliui davė tokias puikias mašinas, kaipgi Volksvagen, Audinė, Mersas ir BMW, o dar daugiau - tai nuostabius žavingus kino ir video filmus, kur kulminacijoje aktorės stilingai šaukia: "O, ja, ja, das ist vunderbach!!!"

Taipgi vokiečiai dar mums davė ir šūdiniausių rūšių gamyklinį alų, išrado atliekinį limonadą Fanta, Hitlerį, Gebelsą ir Mažvydo katekizmą.

Dargi buvo Vokietijos dvi - Vakarų ir Rytų, pastaroji Stalino atsiriekta - socialistinio lagerio pasididžiavimas, kuriame kaip bebūtų keista komunizmo šviesiu rytojumi nuoširdžiai tikėjo visi, ne taip kaip kokioje Lietuvoje, kur anekdotus gi vieni kitiems apie Brežnevus porindavo patyliukais.

Marginalinis lietuvių požiūris į vokiečius

Galgi keistas požiūris susijęs su tuo, kad ir vokiečiai, ir rusai vis kariaudavo su lietuviais senovėje...

Gi dar keisčiau patiems lietuviams, jau kai tikras kognityvinis disonansas, kad rusai, su tais pačiais vokiečiais kariavę, dabar gi puikiai bičiuliaujasi ir pardavinėja jiems dujas pigiau. Arba dargi rengiasi per Baltiją kažkokį ten Nord Stream dujotiekį kartu tiest, jį kariniais laivais patruliuot ir kartu išjudint visą senobėje rusų paskandintą vokišką cheminį ginklą, kurio ten guli šimtai tūkstančių tonų - pakankamai, norint išnuodyt viską, kas gyva 100 kilometrų nuotoliu nuo jūros.

Štai taip akivaizdu, kad ir vėl kentės lietuviai, o seni buvę kaimynai vokiečiai, katrie jau cielus 56 metus jau pasidarė kaip nekaimynai, vėlgi džiaugtis galės, kad seniems jų chemijos pramonės produktams atsirado puikus panaudojimas.

Ogi kiti dar sako, kad lietuviai durniai, o vokiečiai tvarkingi...

Dargi lietuviai vokiečius vadindavo tiesiog fricais....

Dargi sakoma kad vokiečiui jei vokiečiui valdžia parašys kad sniegas yra juodas tai tuomi jis ir tikės...

Vokietija ir tolerastija

Vokietija 20 amžiuje sukėlė du pasaulinius karus, bet ir prieš tai kariavo kada papuolė ir su kuo ten papuolė. Po Antrojo pasaulinio karo, mėsa pavertusio milijonus žmonių, Vokietija buvo parklupdyta ir prifarširuota babajų, negrų ir visokių kitokių emigrantų. Vokietija gi skelbėsi kad busianti supertolerantiška daugianacionalinė valstybė. Kadangi vokiečiui gi pasakė - ir jis te tik jawol! Neduokdie vokiečiui pajuokauk ką nors apie ten Hitlerį - pridės kelnės ir ims daužyti galvą į žemę kad tik neprimintum jam anų laikų. Betgi dabar, praėjus tiekai metų gi ponia Merkel pareiškia, kad tolerastija Vokietijoje žlugo[1]. Darosi įdomu, po šimts pypkių, labai įdomu...

Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.