Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kognityvinis disonansas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kognityvinis disonansas - psichologinis reiškinys ir specializuota sritis, tirianti suvokimo pasikeitimą dėl tikros ar tariamos vidinės prieštaros, kitaip tariant - ambivalencijos. Kai ta ambivalencija pasidaro stabili, ir tarpusavy prieštaraujančios nesąmonės stabiliai laikosi sąmonėje nepaisant tarpusavio prieštaravimų, tai išsivysto ir stabilus kognityvinis disonansas, dar kai kur žinomas, kaip šizofrenija.

Grubiai galim tarti, kad kognityvinis disonansas - tai būsena, kurioje žmogus savęs turėtų paklausti: "po galais, ką aš čia veikiu, panašu, kad aš kvankštelėjau, čia kažkoks sapnas, o visa tai, ką aš galvojau - tai kliedesiai, tokie, kaip vykstantys čia ir dabar".


Kognityvinio disonanso mechanizmas

Kaip žinia, jei žmogaus smegenys gauna informaciją, kuri prieštarauja esamai informacijai, kyla šių dviejų informacijų neatitikimas tarpusavyje. Tai ir vadinama kognityviniu disonansu. Teoriškai, smegenyse esantis informacinis konfliktas turėtų normalizuotis - arba atmetant gautą informaciją, arba modifikuojant esamą, šitaip kognityvinis disonansas dingtų. Tačiau praktiškai tai visiškai nepasireiškia - gerai žinoma, kad daugumos žmonių galvose puikiai gyvuoja visiškai nesuderinamos sąvokos bei įsitikinimai. Tokie įsitikinimai vadinami disonansiniais. Kitaip tariant, moksliškai įrodyta, kad kognityvinis disonansas būna stabilus.


Kognityvinis barjeras

Stabilaus kognityvinio disonanso susidarymui būtinas kognityvinis barjeras - tam tikras filtras, leidžiantis atmesti prieštaravimus. Toksai barjeras gali būti realus ir menamas.

Realus barjeras veikia, tiesiog atmesdamas faktus. Pvz., žmogus, netikintis politikais, eina į rinkimus, tai paaiškindamas teiginiu "reikia balsuoti, nors ir blogi jie, nes kitaip dar blogesnius išrinks". Faktai apie tai, kad ir tie, ir tie yra blogi bei prieštaraujantis faktas, kad balsavimas tiems blogiems politikams suteikia formalią teisę toliau užsiimti blogais darbais - atmetami. Tai tipinis stabilaus kognityvinio disonanso apsireiškimas.

Sudėtingesnis atvejis - menamas barjeras, pvz., LLRI taria, kad "daugiau dirbantys sukuria daugiau vertės, todėl daugiau ir uždirba, todėl mokesčius reikia keisti taip, kad daugiau dirbantys būtų mažiau apmokestinami". Nors faktai rodo, kad daugiausiai uždirba tie, kas gerai sukasi, naudojasi korupcija ir pan., tuo tarpu realiai daug dirbantys priklauso vargingesniems sluoksniams. Šiuo atveju realaus kognityvinio barjero nėra, nors galime pastebėti atkaklų realybės neigimą. Išties viskas susiveda į tai, kad atitinkamus teiginius skelbiantis žmogus puikiai žino apie prieštaravimus, tačiau remiasi visiškai kita - savo interesų (aukšto uždarbio) idėja. Pastaroji ir sukuria menamą barjerą.

Skirtingai nuo realaus barjero atvejo, menamo barjero atveju kognityvinio disonanso tarpusavy prieštaraujantys teiginiai nesukelia, nes išties prieštaravimo nėra: visas aiškinimas prieštaringu atrodo tiktai tiems, kas nesuvokia paslėpto tikslo.

Priklausomai nuo barjero stiprumo, priklauso ir reikalinga kognityvinio disonanso galia, kurios pakaktų, norint pramušti barjerą. Pramušus barjerą, pasiekiama būsena, medicinoje įvardijama, kaip frustracija. Pastaroji pasibaigia įvairiai: momentine iškrova (juokas arba pasipiktinimas), sumaištim, bandant išanalizuoti situaciją, sunkesniais atvejais - isterišku pasipriešinimu ar netgi paranoja.


Efekto sustiprinimas

Plačiai žinoma, kad kognityvinis disonansas būna tuo stipresnis, kuo stipresnes emocijas sukelia disonansą keliantys reiškiniai. Todėl kognityvinio disonanso sustiprinimui efektingai naudojamas kognityvinis rezonansas, kurio dėka pacientas privedamas iki stipriai emocinės būsenos, o jau tada paveikiamas disonansu. Dėl pirminio rezonanso, kognityvinis disonansas sukelia padidinto intensyvumo efektus.


Kognityvinis disonansas mene ir trolinime

Stipraus, staigaus ir intensyvaus kognityvinio disonanso sukėlimas - pagrindinis meno kūrinių bei trolinimo metodas bei, neretai - ir tikslas. Mene kognityvinį disonansą itin efektingai pademonstravo Fluxus atstovai, tikslingai siekę kardinalaus kognityvinio disonanso paprastomis priemonėmis. Trolinime kognityvinis disonansas yra vienas iš pagrindinių tikslų, kurių siekia eksperimentuojantis trolis. Liaudiškai šnekant - intelektualus trolis paprasčiausiai siekia jums išsprogdinti smegenis.

Vienas iš ryškiausių ir įspūdingiausių post-fluxus renginių pavyzdžių - tai Ktulo paminklas, kuris vieną žiemą buvo pastatytas Vilniuje, Lukiškių aikštėje - visą tą reikalą surengė kažkoksai Lituanikonas, juoko dėlei. Tačiau po to kilęs davatkų pasipiktinimas ir kauksmai apie satanizmą netilo ilgą laiką, netgi su reikalavimais uždrausti fantastiką ir pasodinti jos rašytojus ir skaitytojus į kalėjimą už kažko (taip ir nesupratome, už ko) išniekinimą.

Akivaizdu bene kiekvienam - Pipedija irgi yra kognityviniam disonansui sukelti skirtas puslapis.


Pavyzdžiai - paplitę disonansiniai įsitikinimai

Žinomas atvejis, kai kognityvinis disonansas tapo masiniu reiškiniu, kaip pasekmė - Kaune meru buvo išrinktas Šustauskas.


Dar žr.