Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Hitleris

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
O tai kiti dar gandai ir gandeliai kalba, esą išties Hitleris nenusižudė, o tai tebuvęs jo gudrus pabėgimo planas, tuo tarpu pats jisai povandeniniu laivu nuplaukė į slaptą vokiečių bazę Antarktidoje, kur besą ligšiolei ir gyvena...

Adolfas Hitleris - ogi toks fašistų dievukas, panašiai, kaip pas komunistus Josefas Stalinas. Tai čia jau vargu, ar verta pasakoti apie tai, ko jis pridirbo, nes iki šiol visi spjaudosi, kai prisimena III Reichą. Nors kiti gal ir nesispjaudo, o priešingai, kalba kažką apie 88...

O tai dar sako, kad Hitleris vienok sugalvojęs įkurt Izraelį Madagaskare, tai visa tai išvirto į Holokaustą, nes paaiškėjo, kad tasai Madagaskaras - tai kamino vamzdis...

Vienintelis žmogus žemėje, kuris gerai žiūrėjosi/žiūrisi keturviečiame kabriolete.

Ale tfu tu, kaip britku apie šitą gyvatę net ir humorą kokį rašyt...

Labiausiai šiais laikais Hitleris jaunimui žinomas kaip Hitler Reacts mėmės autorius. Dar kiti sako, kad Hitleris - tai būtų sinonimas tokiam nelabai gražiam žodžiui kaip "šūdas", nes irgi su ruda spalvos spalva ir panašiai, bet kad šikti tokiu šūdu nekas - čia panašiai, kaip šikti skutimosi peiliukais, tai gal ačiū, ne!


Adolfas Hitleris vis dar gyvas

Kaip gandai sako, visos istorijos apie tai, kad Adolfas Hitleris esą negalėjo taip imti vat ir nusižudyti, nes jokios istorijos detalės čia nesueina niekaip: štai pasakojama, kad jis nusižudė savo bunkeryje, bet kažkodėl jo lavonas buvo surastas kažkokioje visai kitoje vietoje, kažkokioje bombos išraustoje duobėje. Negana to, neatlikus jokių tyrimų, tas lavonas buvo išvežtas kažkur į SSRS, kur stebuklingai pradingo.

Tuo tarpu faktai sako, kad dauguma nacių vadų labai sėkmingai pabėgo iš puolamo Berlyno, o kai kurie jų dar po keliasdešimt metų buvo netikėtai atrandami kažkur Argentinoje ar kitose Lotynų Amerikos šalyse. Kai kurie kiti pabėgo į Artimuosius Rytus, kur puikiai susidėjo su islamistais. Taip spėjama kad ir Hitleris neabejotinai turėjo pabėgti, nes jokie jo mirties įrodymai neegzistuoja. Tiktai žinoma, kad dar likus bent savaitei iki menamos jo mirties, Hitleris kažkur dingo.

Spėjamos Hitlerio pabėgimo vietos gali būti įvairios, labiausiai įtikėtina - kad jis kartu su savo žmona Eva Braun pabėgo arba į Lotynų Ameriką, arba į Artimuosius Rytus, nors kai kurios teorijos sako, kad galimai povandeniniu laivu jis nuplaukė kažkur į Antarktidą. Pastaroji versija visgi labiau fantastinė, negu kad įtikinama.

Pilkasis Vilkas Argentinoje

Pagal kai kuriuos tyrimus, kuriuos ne taip jau seniai atliko tokie Simon Dunstan ir Gerrard Williams, paaiškėjo kad Adolfas Hitleris ir jo žmona Eva Braun laimingai nugyveno gyvenimą ir 1962 numirė kažkur Pietų Amerikoje, būdamas 73 metų amžiaus. Tuo metu jis jau buvo išauginęs dvi dukras ir laimingai sau atostogavo nuosavoje viloje, pavadintoje Hacienda San Ramon ir esančioje vos už 300 kilometrų nuo Buenos Airių, vysai gražioje ir apgyvendintoje Argentinos vietoje.

Tai tie autoriai, pasiremdami įvairių šalių archyvais bei tyrimais, viską ir aprašė knygoje, pavadintoje "Pilkasis Vilkas: Adolfo Hitlerio pabėgimas" ("Grey Wolf: The Escape of Adolf Hitler").

Visa istorija gi labai paprasta: kaip žinia, Adolfo Hitlerio kūnas nebuvo atrastas jo menamos savižudybės vietoje Balandžio 30. Tas kūnas, kuris buvo atrastas, buvo surastas visai kažkur kitur ir tik po kelių dienų - Gegužės 2. Ir atrastas jis buvo kokiame tai šiukšlyne ir visiškai niekuo neprimenantis paties Adolfo Hitlerio, nes lavonas buvo sužalotas taip, kad niekas neįstengtų atpažinti - ir veidas, ir pirštai buvo sudirbti taip, kad jokios identifikacijos nieks neįvykdytų.

Gerokai vėliau buvusio Hitlerio dantisto dėka tas kūnas buvo atseit atpažintas pagal išlikusį apatinį žandikaulį, tačiau 2009 metais tas pats žandikaulis buvo ištirtas, norint pagal DNR nustatyti, ar tai tikrai buvo Hitleris. Ir paaiškėjo, kad tas žandikaulis ne tai kad ne Hitlerio, bet išvis kažkokios vidutinio amžiaus moters.

Akivaizdu, kad visa tai tebuvo priedanga, skirta apmulkinti sąjungininkams, o ir patys sąjungininkai, nesugebėję Adolfo Hitlerio pagauti, labai noriai tai priedangos istorijai pasidavė, nes kažką juk reikėjo paskelbti ir pasiteisinti, kodėl nepavyko sučiupti diktatoriaus, prieš kurį taip smarkiai kovota. Puikiai žinomas faktas iš realybės: menami Adolfo Hitlerio palaikai buvo išgabenti į Maskvą, o tenai paskui kaip sakoma, sudeginti ir išpilti į kanalizaciją, niekam jokių tyrimų neatlikus ir asmenybės tikrumo nepatvirtinus.

Realybė, atsekama iš įvairių dokumentų ir žmonių liudijimų - labai paprasta, primenanti kitas nacių išsigelbėjimo istorijas: dar Balandžio pabaigoje, kai karo baigtis jau buvo visiškai aiški, Adolfas Hitleris slaptu tuneliu perėjo į gerokai toliau nuo bunkerio esančią Hohen-Zollerdamm gatvę ir įsėdo į Junkers-52 lėktuvą, pilotuojamą piloto Peter Baumgart. Lėktuvas nuskrido į Šiaurę ir sėkmingai nusileido Danijos mieste Tonder. Iš ten, pasipildęs degalų, perskrido į Travemunde miestą Vokietijoje, o iš tenai - jau į Reus, esantį Ispanijoje.

Kadangi Ispanijai vadovavo senas Adolfo Hitlerio draugas generalisimusas Franko, šis Hitleriui irgi padėjo pasprukti - suteikė kitą lėktuvą, kuriuo pastarasis buvo nugabentas į Kanarų salas. Iš tenai jau povandeninis laivas Adolfą Hitlerį nugabeno į Nekokėją, uostą, esantį per 300 kilometrų nuo Argentinos sostinės Buenos Airių.

Kurį laiką Adolfas Hitleris gyveno pas garsaus Argentinos diktatoriaus, Evitos vyro Juano Perono draugą Jorge Antonio. Gyveno paslėptas ir nuo paties Juano Perono priešų, kurių pastarasis turėjo užtektinai, tad perkeltas buvo gana toli - Patagonijoje, Inkalko rančoje. Vėliau jau persikėlė į savo nuosavą hasiendą, kurioje ir numirė, sulaukęs 73 metų amžiaus, 1962 metų Vasario 13 dieną.

Gerai žinomas faktas, kad kai Potsdamo konferencijoje patsai JAV prezidentas Trumenas paklausė Stalino, ar tikrai Hitleris numirė, Stalinas atsakė vienareikšmiškai - "ne".

Taip pat žinoma, kad JAV karinė cenzūra jau 1945 metų Liepą perėmė laišką, kuriame buvo minima, jog Hitleris gyvena kažkokioje vokiškoje hasiendoje, esančioje per 450 kilometrų nuo Buenos Airių. Kai JAV vyriausybė pasiuntė į savo pasiuntinybę Argentinoje šifruotą telegramą, nurodančią ištirti šitą reikalą, atsakymas, kurį gavo, buvo vienareikšmis - nurodytas vieta, kurioje Adolfas Hitleris slepiasi ir taip pat gana smulkios detalės - kad šis pasislėpęs rūsyje, o praėjimas yra pridengtas sienos, o signalizuojama jog atėjo savas, per langelį pašviečiant žibintuvėliu tam tikrą kiekį kartų. Tačiau atvažiavus tyrėjams, rūsys, kuriame slėpėsi Hitleris, jau buvo apleistas.

Neabejotina, kad tokia istorija daug labiau įtikinama už pasakas apie Hitlerio mirtį, nes netgi didelės įtakos neturėję ir negalėję kaip nors geriau organizuotis pabėgimo, tačiau kraštutinai paieškomi nacių nusikaltėliai į Lotynų Ameriką pabėgo - štai kad ir Josef Mengele ar Otto Eichmann.


Adolfas Hitleris - dievo išrinktasis fiureris

Adolfo Hitlerio atėjimas į valdžią buvo labai įdomus: I Pasaulinio karo metais jis tebuvo kažkoksai kapralas, kuris negaudavo jokio paaukštinimo, nes buvo visiškas nevykėlis, kuriuo niekas nepasitikėdavo. Lyderiu jis negalėjo būti iš principo, nes buvo iš bohemos ir negebėjo aplinkinių vesti paskui save - tą 1948 metais per Niurembergo procesą įvardino buvęs to dalinio vadas Fritz Wiedemann, kuris jau vėliau, Hitleriui atėjus į valdžią, tapo asmeniniu pastarojo adjutantu.

Tačiau istorija nebuvo tokia paprasta, tad baigėsi irgi keistai: Adolfas Hitleris karo metu buvo papuolęs į dujų ataką, negana to, paskui dar buvo ir kontūzytas. Ir kai atsipeikėjo, tai pasijuto apakęs. Įdomu buvo tai, kad daktarai paskui nustatė, jog išties tai Adolfas Hitleris netapo aklu, bet tiesiog negalėjo matyti, nes smegenys kažkaip buvo pažeistos, tad nors jo akys ir matė, jis nieko ką matė, tiesiog nesuvokdavo, taip kad gavosi, kad nematė - trumpai tariant, gili hipostezija tokia.

Taigi, 1918 metais Adolfas Hitleris pakliuvo pas tokį daktarą Edmund Forster, kuris buvo psichiatras. Tai tas psichiatras paprastai sugebėdavo visokius simuliantus į frontą nuvaryt, o paskui ir šiaip psichoterapija užsiimdavo. Taigi, jam ir pakliuvo į nagus Adolfas Hitleris.

Praėjus maždaug savaitei stebėjimų, Edmund Forster nusprendė, kad pas Adolfą Hitlerį išties yra ne simuliavimai ir ne kokie nors smegenų pažeidimai, o elementari neurozė, pasiekusi pakankamai sunkią stadiją - tokią, kad jau mąstymas sutrikęs iki to, kad regėjimas neveikia. Tai tasai Edmund Forster ir pasakė Hitleriui maždaug tokią frazę:

- Žinote, jūs tikrai esate apakęs, sergate ir pagyti jums nepavyks, nes regėjimas pažeistas negrįžtamai. Tačiau retkarčiais būna išimtinių atvejų, medicina žino stebuklų, kai tikri Dievo išrinktieji nuo tokio sunkumo ligų pasveikdavo. Tačiau tokių atvejų - vienas per šimtmetį, nebent tikras šventasis ar tautos gelbėtojas galėtų taip pasveikt.

Žodžiu, Hitleris įtikėjo tuo ir nusprendė, kad jau viskas. O tada tasai Edmund Forster ėmė ir pradėjo jį psichoterapint maždaug taip, kad vis aiškindavo, kad Hitleris yra išrinktasis, o kad šis tuo įsitikintų ir impulsyviai sureaguotų į šviesą, tai vis nuvesdavo jį į tamsų kambarį, o paskui prie akių staiga prikišdavo uždegtas žvakes, kad tasai imtų šviesą jausti ir sureaguotų impulsyviai, bijodamas apsidegint.

Trumpai tariant, per kelias savaites Edmund Forster išgydė Hitlerį. Bet kaip pašalinė pasekmė, kilo Adolfo Hitlerio tikėjimas, kad jis yra šventasis vokiečių nacijos gelbėtojas ir fiureris. O tada jau visa tai virto tuo, ką visi ir taip žino.

Tam, kad istorija pernelyg neplistų, 1933 metais Edmund Forster buvo apkaltintas vogimu iš iždo, medicinos seselių išprievartavimais, Hitlerio šmeižtu ir dar ten kažkuo, o paskui nusišovė į galvą, o paskui dar paslėpė nusišovimo įkalčius.

Nepaisant to, paaiškėjo, kad Hitlerio medicininės istorijos kopijos buvo padaugintos ir padalintos kai kur, tad istorija išliko.

Randominiai faktai ir pabiros apie Adolfą Hitlerį

  • Andai primokytas savo asmeninio gydytojo Theodor Morell, Hitleris kasdien po kelis kartus vartodavo specialų gyvybės eliksyrą, kurį jam leisdavo subinėn. Eliksyras buvo sudarytas iš dviejų stebuklingų komponentų: oxycodone ir pervitin. Tai, matyt, didino antgamtines Hitlerio galias. Tarp kitko, apie tuos vaistukus - tai čia rimta info, patikrinta.