Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Gebelsas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Nuotrauka, daryta apie 1936. Viskas iškart matosi, kas jam galvoje.

Jozefas Gebelsas (Joseph Goebbels) - faktinis nacistinės Vokietijos ideologinis vadas. Savo idėjine įtaka gerokai pralenkė netgi Hitlerį: pastarasis dažnai laikomas tiesiog smarkiai ir giliai įtakotu Gebelso. Po Hitlerio savižudybės, trumpą laiką ėjo Vokietijos reichskanslerio (kitaip tariant - fiurerio) pareigas.

Jozefas Gebelsas pagarsėjo dar ir tuo, kad baigiantis karui, tapęs reichskansleriu, kartu su savo kvankštelėjusia žmona nužudė 6 savo vaikus. Tai vienas iš nedaugelio žmonijos istorijoje atvejų, kai vaikžudys yra buvęs valstybės vadovu.

Ideologiniai ir propagandiniai sugebėjimai

Gebelso propagandinė įtaka ir sugebėjimas plauti smegenis buvo tokie neįtikėtini, kad jo pavardė ilgainiui tapo bendriniu žodžiu, reiškiančiu šlykščiai, bet kraštutinai klastingai meluojantį bei aplinkinius įtakojantį žmogų. Iš to paties kilo ir pasakymas "gebelsiškas melas" - toks, kuris yra įtikinantis, tiesiog užburiantis daugelį žmonių, tačiau visvien melas.

Nenuostabu, kad turėdamas tokius veik antgamtinius sugebėjimus, Gebelsas pasiekė to, jog netgi nacių partija, kurioje iki pat 1930 buvo nemažai ketvirtžydžių, pusžydžių ir net žydų (prisiminkime kad ir plačiai žinomas Hitlerio žydiškas šaknis, ar vieną iš nacių vadų, organizavusių Holokaustą Reinhardą Heindrichą (Reinhard Heydrich)), tapo nesveikai, patologiškai aršiais antisemitais - žinomi netgi atvejai, kai vėlesniais laikais kai kurie naciai į koncentracijos stovyklas išsiųsdavo savo šeimas - žmonas ir vaikus, mat tie turėję žydiško kraujo.

Nesuvokiamai gilią Gebelso įtaką tyrė netgi pokario psichiatrai, dalis kurių padarė vargu ar korektišką išvadą apie tai, kad nacių vadovai buvo tiesiog psichopatai, lengvai pasidavę Gebelso įtakai. Taip ar anaip, Gebelsas tapo bene labiausiai įtakojusiu tai, kad Vokietijoje buvo pradėti naikinti žydai - būtent ta tauta, kuri sukūrė ir Vokietijos pramonę, ir bankininkystę bei padėjo Vokietijai atsitiesti po Versalio sutarties. Iš esmės, tai buvo labai artima komunistinei ekspropriatorių ekspropriacijai - pastaroji Rusijoje sunaikino visą inteligentiją bei verslą.

Vėlesnė įtaka

Net neabejotina, kad Gebelsas, savo propagandiniais triukais pasauliui parodęs tai, ko pasaulis dar nebuvo matęs, padarė didžiulę įtaką vėlesniems politikams. Galima sakyti, kad kiekvienas meluojantis politikas, kiekviena propaganda - įtakoti Gebelso. Plačiai žinoma, kad netgi kompartijos propagandos meistrai dar prieš Antrąjį pasaulinį karą ėmė studijuoti Gebelso kalbas ir visokius raštus.

O ir dabar, kai pasiklausai propagandos Lietuvoje, kartais ryškiai pasijunta gebelsiški absurdai. Kad ir tokie:

  • Lietuvoje mokesčiai mažiausi Europoje (ir kartojama nuolat, esant kiekvienai progai)
  • Lietuvoje yra progresiniai mokesčiai (irgi kartojama nuolat, esant menkiausiai progai)

ir t.t., ir t.t.


Žinomiausios Gebelso citatos

Gebelsas yra sukūręs ar išgarsinęs visą krūvą citatų, susijusių su smegenų plovimo metodais, šiosios iki šiol mums primena šį veikėją:

  • Netgi didžiausias melas, pakankamai kartų pakartojus, pavirsta į tiesą
  • Pats geriausias melas - tai tiesa su nutylėjimais
  • Jei norite, kad jūsų melu kažkas patikėtų, atmėškite jį kuo didesniu kiekiu tiesos
  • Tie, kurie nepasiduoda propagandai, privalo būti sunaikinti


Dar žr.

Kiti žmonės, kurių pavardės tapo bendriniais žodžiais: