Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Paralelinė Visata

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Daugybinė Visata arba multiversumas turi fraktalinę struktūrą, bent jau taip rodo fizikų apskaičiavimai

Paralelinės Visatos arba alternatyvios visatos egzistuoja neabejotinai, ir mes netgi įrodymų turim. Štai kad ir Betisadas - ten net lietuvių kalba kitokia! Arba Pedivikija - šieji vaizduojasi, esą jų Visata vienintelė teisinga, nors puikiai žinom, kad yra kitaip! Nes jau seniai fizikai įrodė, kad Daugybinė Visata - tai ne pramanas, o tikrovė!

Fizikai vienareikšmiškai patvirtina, kad vienpusiai vartai į bet kurią paralelinę visatą veikia, kaip juodoji skylė. Taigi - jei pakliūsite į kokią skylę, tai gal tenai tiesiog alternatyvi realybė.

Kvantinė paralelizmo esmė

Remiantis Šriodingerio teorema, alternatyvi visata susidaro bet kokio kvantavimosi metu, t.y., bet kada, kai suveikia Šriodingerio neapibrėžtumo principas. Kitaip tariant, bet kuri Visata gali būti nagrinėjama tiktai kaip konkreti hipervisatos būsena duotuoju laiko momentu, tuo tarpu kiekviena iš alternatyvių visatų kiekvienų tęstiniu laiko momentu, ilgesniu už minimalų kvantavimo periodą, veikia, kaip metavisata, generuojanti kitas visatas. Stebėtojo taškas Visatoje vadinamas menamąja realybe, kur stebėtojas mato tam tikrus veiksmus, tačiau negali pamatyti paralelinių visatų susidarymo.

Kitaip tariant, kiekvieną kartą, kai bet kuri elementarioji dalelė patiria Šriodingerio neapibrėžtumą, Visata skyla į Visatą, kurioje yra menamoji realybė su stebėtoju ir alternatyvią visatą, turinčią alternatyvią realybę su alternatyviu stebėtoju. Visos sumoje šios visatos sudaro hipervisatą.


Paralelinių visatų sąsajos su menamąja realybe

O štai kitur būna, kad atrasti per internetus net ir į visiškai keistenybes galima, štai kartą per LJ kažkas atrado, kad ten yra žmonių, kurie iš kitos Visatos prasiskverbia ir rašinėja labai keistus dalykus: pvz., kad pas juos Kinija gyvena taip pat gerai, kaip ir Švedija, o Lietuvoje skurdas ir badas, o šioji išsilaiko tik dėl humanitarinės pagalbos, katrą gauna iš Rusijos. Tai čia labai įdomu tokių dalykų paskaityt, ypač, kai tokie dar ir lenteles su ekonominiais skaičiais pateikia, ir netgi nuotraukas.

Mokslininkai, nagrinėjantys šį reiškinį, teigia, kad viskas susiję su sinchroniškumais, kurių dėka informaciniai srautai kai kuriais momentais ima rezonuoti, todėl ir internete galima atrasti per sinchroniškumo palaikomas informacines tarpkanalines jungtis susisiekiančių taškų. Informacijos teorija gi teigia, kad tokios tarpkanalinės jungtys neabejotinai atsiranda, kai informacijos pertekliaus faktorius F=N*b/NN+1 viršija 1, kur N - tai tarpusavy nepriklausomų informacinėmis jungtimis sujungtų informacinių mazgų skaičius, o b - informacijos apimtys bitais. Kas internete jau viršyta dar 1995 metais. O augant internetams, F didėja, todėl didėja ir tarpkanalinių jungčių skaičius, atatinkamai didėja ir tikimybė susisiekti su paraleline Visata.

Todėl moksliškai kalbant apie paralelinių arba alternatyvių visatų sąvoką, norom nenorom tenka įvesti ir kitą sąvoką: menamoji realybė, kuriai atstovauja tas, kas saveikauja su paraleline visata.

Pipedijai žinomos paralelinės visatos ir jų atstovai internetuose

Tai čia dar norim pastebėti, kad kažkam gal ir Pipedija gali būti iš paralelinės Visatos, tai tokie, atėję čionais, labai piktinasi, esą čia kažkokie faktai esą neteisingi...