Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Daugybinė Visata

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Multiversumas)
Jump to navigation Jump to search

Daugybinė Visata arba Hipervisata - tai menamoji paralelinių visatų grupė, turinti bendrą metavisatą, iš kurios sugeneruotos/kilusios visos duotosios hipervisatos alternatyviosios visatos.

Remiantis šiuolaikine kosmologija, visatos gali susisiekti, vykstant tarpvisatiniam kvantaviniam triukšmui, kurio lygis apibrėžiamas per kosmologinę konstantą, kitaip tariant - per energijos lygmenį, kuris nustato galimą energetinės fluktuacijos lygmenį vakuume, t.y., vakuumo energiją.

Energetinio lygmens neapibrėžtumas tiesiogiai priklauso nuo informacinės sistemos narių skaičiaus, padauginto iš sąryšių skaičiaus, todėl aukšto sudėtingumo informacinėse sistemose atsiranda savaiminiai kvantiniai-informaciniai perėjimai į alternatyvias visatas. Pagal šiuolaikinę kvantinės fizikos teoriją, šitokiam perėjimui galioja tiktai informaciniai dėsniai, kitaip tariant, perduodama gali būti tiktai lauko fazė, bet ne pats laukas, kitaip tariant, masės ar energijos mainai tarp visatų nevyksta. Savo ruožtu, kalbant žmonių kalba, tai reiškia, kad kai kuriais atvejais įmanoma bendrauti su alternatyvios visatos atstovais, tačiau neįmanoma nei keistis energija, nei daiktais, nei į tokią alternatyvią visatą pakliūti.


Dar žr.


Kiti pareiškimai

Kaip rašo mums čionais vienas egzpertas, negalimumas pereiti išum vienos visatos į kitą yra abejotinas: Teorija paprasta. Jeigu yra galimybė bendrauti - tai ir pakliūti įmanoma.