Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lefta

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Lefta tėra kairieji leftizmo skleidėjai, bet kaip sakoma, kraštutinieji arba radikalai, nes kiti, kur paprasti kairieji - tai visokios partijos, turinčios vietų Seime, o ir šiaip nevadinamos keiksmažodžiais, tuo tarpu gi lefta - tai politiniai marginalai, o ir šiaip tiesiog paprasti marginalai, apsijungiantys bendrai kovai prieš socialinę neteisybę, skurdą ir nelygybę. Ir taip toliau.

Pipedija čia žino kelias skirtingas leftos grupes, kurios labai jau nevienalytės ir skiriasi tarpusavy, tegul ir daug kur kontaktuodamos, o daug kur ir besipešdamos, o dar ir kartais iki kraujo, kitais gi sykiais ima ir netikėtai susitaiko tarpusavy, surasdamos bendrą kalbą, visgi dažnai būna, kad vienos apie kitas kartais netgi nieko ir nežino bei neįtaria:

  • Frontas - šitas yra pajėgus judėjimas, kurį įkūrė Paleckis
  • Antifa - o čia jau yra tokie kaip ir skinai, bet kaip ir atvirkščiai
  • LKP - čia gi paties dar Mykolo Burokevičiaus vadovauta šutvė, katra kadaise remiama KGB ir Gorbačiovo, bandė nuversti Lietuvoje valdžią
  • NK-95 - o gi čia jau akademinis jaunimas, bei gi ir dėstytojai visokie, intelektualai ir visaip kaip dvasingumas, net kažkaip nepritampa jie čia šalia kitų minimų, bet gi kad jau patys pavadinime įsirašė žodį kairė
  • Nacbolai - tokių ant visos Lietuvos tėra vos gal kokia dešimtis-kita, o ir artimi jie LKP veikėjams, tačiau paradoksas: ir bolševikai, ir kažkokie nacistai tuo pat metu
  • NSDAP - ir paradoksas, betgi tradicinė fašių partija išties gi vadinasi kaip "Nacionalsocialistai", tobiš ne kas kitas, o gi tie patys nacbolai būtų pagal pavadinimą, tiktai per kažkokį kitą galą atsiradę, bet jei jau socialistai, tai juk irgi lefta?

Tai dar Lietuvoje pakolei kas gal ir nepastebėti, bet užsieny seniai žinomi visokie marksistai, trockistai ir panašūs - taip pat tradicinės ir neginčijamos leftos grupuotės, o dar ir anarchistai irgi prie leftos neretai mielai prisišlieja.

Tai čia dar turim pastebėti, kad nacizmas komunizmui neprieštarauja, o puikiai susiderina, kaip tame parade, kur NKVD ir SS drauge marširavo po to, kai SSRS ir III Reichas, kartu sumušę Lenkiją, surengė Bresto gyventojams šventę, taip kad kur čia kairieji, o kur čia dešinieji - tai nesuprasi...

Dar kažkuris filosofas kartą yra pasakęs, kad dešinieji tėra individualistai, tuo tarpu kairieji - todėl ir socialistai, kad kolektyvistai. Taip kad kur tik sociumas statomas aukščiau individo - ten ir lefta visame gražume, net jei jie kartais taip ir nemano.


1200px-Red stylized fist.svg.png
Tai tolerantiškas puslapis, nes Lefta - tai marksistinė leftizmo būtinybė kovoje prieš nusikalstamą imperializmą!

MarksizmasKlasių kovaImperializmasKultūrinė apropriacijaRadikalusis feminizmasRaudonosios lervosNaujoji KairėHerbert Marcuse1984LiumpenproletariatasRevoliucinė kovaPermanentinė revoliucijaACABAntifaAntiantiantifaAntiantiantiantiantifaSocialistaiGentrifikacijaEkspropriatorių ekspropriacijaApropriatorių apropriacijaAkseleracionizmasNeomarksizmas

Siaures koreja.png