Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Imperializmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Imperializmas - tai tokia bendrinė ideologija, pagal kurią imperija užgrobinėja kitas valstybes per prievartą jas pajungdama ir taip didindama savo galią, augdamos į supervalstybę.

Grobiant kitas valstybes, ilgainiui susidaro supergalingas valstybinis darinys, kuriam būna būdingas išsiskirstymas į dvi zonas: centrinę imperijos zoną su privilegijuota žmonių grupe ir periferines zonas, kurios yra diskriminuojamos, persekiojant atsiskirti norinčias žmonių grupes ir panašiai. Dėl to bet kuri imperija savaime užsiima tų periferinių zonų gyventojų diskriminacija, todėl ir yra blogis.

Imperializmas ir leftizmas

Imperializmas - tai įvairių didžiųjų valstybių ekspansija į aplinkui, vienaip ar kitaip užsigrobiant kitas valstybes. Užsigrobimas gali būti ir tiesiogiai karine jėga (kaip senovėje), ir visokiais politiniais ir ekonominiais metodais, per įtakos mechanizmus.

Griežtai ir rimtai žvelgiant - imperializmo esmė - tai kitų valstybių užgrobimas, kuriant imperiją - supervalstybinį darinį, kuris yra didesnis, nei šiaip kokiais nors natūraliais būdais atsirandanti valstybė. Būtent tasai nenatūralumas reiškia, kad kuriant imperiją atsiranda ir priespauda, ir smurtas prieš mažesnes, prie imperijos prijungiamas valstybes. Iš tų valstybių ir jų gyventojų atimamos dalis ar visos teisės, pvz., atstovavimo teisė ar ekonominė laisvė. Taigi, centrinės, imperijos pagrindą sudarančios valstybės galia yra auginama, išnaudojant ir apiplešiant, apvagiant tas valstybes, kurios prie imperijos buvo prijungtos.

Pagal leftizmą, imperialistinės yra tiktai tos šalys, kurios nėra komunistinės ar su komunizmu susijusios. O komunistinės ar susijusios šalys negali būti imperialistinės, nes jos atseit atneša visoms laisvę ir išvaduoja nuo imperializmo. Tai reiškia, kad visas komunizmas esąs antiimperialistinis. Todėl jei kažkas priešinasi komunistiniam išvadavimui (pvz., Kinijos ar SSRS/Rusijos ekspansijai) - tai reiškia, kad iš imperialistinių paskatų. Vadinasi, visos besipriešinančios šalys yra užgrobtos imperialistų.

Taigi, todėl Kinija ir Rusija, o taip pat anksčiau dar ir SSRS bei Jugoslavija nebuvo imperialistinės. O štai JAV, Vakarų Europa ir panašiai - tai viskas buvo imperialistinės šalys, netgi jei neturėjo kolonijų ir kitų valstybių neužgrobinėjo. Labiausiai imperialistinis yra NATO, nes NATO priešinasi komunistiniam išvadavimui.


Pipedijai žinomos imperijos

Yra buvę, o ir iki šiolei egzistuoja nemažai valstybių, kurios yra tipiškos imperijos, tik tiek, kad šiais laikais dažniausiai kiek užsimaskavusios ir imperijomis nesiskelbiančios. Nemažai imperijų yra buvę ir praeityje. Štai čia kažkiek tipiškų imperijų pavardiname:


1200px-Red stylized fist.svg.png
Tai tolerantiškas puslapis, nes Imperializmas - tai marksistinė leftizmo būtinybė kovoje prieš nusikalstamą imperializmą!

MarksizmasKlasių kovaImperializmasKultūrinė apropriacijaRadikalusis feminizmasRaudonosios lervosNaujoji KairėHerbert Marcuse1984LiumpenproletariatasRevoliucinė kovaPermanentinė revoliucijaACABAntifaAntiantiantifaAntiantiantiantiantifaSocialistaiGentrifikacijaEkspropriatorių ekspropriacijaApropriatorių apropriacijaAkseleracionizmasNeomarksizmas

Siaures koreja.png