Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Naujoji Kairė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Naujoji Kairė - tai visokie pasauliniai leftizmo judėjimai, kurie neretai pavadinami neomarksizmu. Lietuvoje tą Naująją Kairę bandė kurti toksai būrelis, pasiadinęs Naujoji Kairė-95, kur buvo nemažai visokių ir keistuolių, ir šiaip gal laikinai užkibusių. Vėliau judėjimas kažkaip aptilo, o paskui ir visai nustojo egzistuoti, subyrėjęs. Kita vertus, kad ir nežymiai, bet tos Naujosios kairės idėjos Lietuvoje yra žinomos.

Vakaruose gi ta Naująja Kaire vadinamas tas neomarksizmas, kuris formavosi jau juntamai po XXa. vidurio, nors savo šaknimis ir siekiantis ankstesnius neomarksistus bei ypačiai tokį Herbert Marcuse su taip vadinama Frankfurto socialistų mokykla. Tiesiog po Vengrijos 1956 revolicijos ir Chruščiovo atšilimo netgi daugumai labiausiai nudebilėjusių marksistų pasimatė, kad SSRS yra šūdų ir blogio imperija, o komunizmas - tai ne geriau už nacizmą.

Štai tada daug visokių hipių su savo naiviu supratimu ėmė iš naujo, lygioje vietoje kurti savo hipišką meilės teoriją. O ta teorija ėmė maišytis su senais komunistiniais pezalais, iš ko galų gale išaugo tai, kas bendrai dabar dažnai pavadinama leftizmu.

Taigi, šita neomarksizmo pakraipa yra sudaryta iš dviejų dalių:

  • Frankfurto socialistų mokyklos bendrai ir Herbert Marcuse konkrečiai idėjos, kad įprastai susidoroti su kapitalizmu nesigauna, todėl reikia visur kovoti už mažumas, jų visur ieškant ir pagal galimybę sukuriant, ir pačioms toms mažumoms neduodant galimybės išspręsti problemų. Čia tam, kad revoliucinė kova nesustotų.
  • Hipariškų ir vėlesnių dvasingų pasakymų apie toleranciją, visokį dvasingumą, lygybę, meilę, rūpestį pažeidžiamais socialiniais sluoksniais, laisvę, gerovę ir panašiai, kartu papildytą specialiais naujakalbės elementais apie pozityvią diskriminaciją, antifašizmą, homofobiją, patriarchatą ir panašiai.

Kartu šitie du elementai leidžia ir bloginti padėtį visuomenėje, aštrinti konfliktą ir tuo pačiu spausti valdžią, ir kartu leidžia vaizduoti tyras nekaltas aukas, netgi kai patys tie marksistai yra atviri agresoriai.

Išvystytose formose Naujosios kairės ideologija yra dar gerokai paturbinama, į ją įkišant visai neblogą ir gudrią Jean Baudrillard teorija apie simuliakrus ir simuliaciją - per šią teoriją visokie neomarksistai išmoksta kraštutinai efektyvių demagogijos metodų. Tuos metodus naudodami, netgi atviriausią agresiją, neramumus, riaušes, vagystes, plėšimus ir kitą blogį jie sugeba pateikti, kaip, pvz., gynybą nuo kokių nors valdžios opresijų ir panašiai.


1200px-Red stylized fist.svg.png
Tai tolerantiškas puslapis, nes Naujoji Kairė - tai marksistinė leftizmo būtinybė kovoje prieš nusikalstamą imperializmą!

MarksizmasKlasių kovaImperializmasKultūrinė apropriacijaRadikalusis feminizmasRaudonosios lervosNaujoji KairėHerbert Marcuse1984LiumpenproletariatasRevoliucinė kovaPermanentinė revoliucijaACABAntifaAntiantiantifaAntiantiantiantiantifaSocialistaiGentrifikacijaEkspropriatorių ekspropriacijaApropriatorių apropriacijaAkseleracionizmasNeomarksizmas

Siaures koreja.png