Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


NK-95

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Naujoji Kairė-95)
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear action button cancel.png  Šis straipsnis yra puolamas vandalų, buvo mažiausiai vienas bandymas trinti jo turinį!
Manome, kad čia užlipome kažkam ant nuospaudos! Teisybė akis bado! Vagie, kepurė dega! Įleisk kiaulę į trobą tai ir ant stalo užlips!
NK-95 žemesniosios grandies suvažiavimas

Naujoji kairė-95 dar žinomas kaip NK-95 buvo kadaise toksai neomarksistinis judėjimas, bandęs atstovauti Lietuvoje leftizmą pagal Herbert Marcuse idėjas ar tai kažkaip panašiai. Kadangi idėjos buvo matyt prastos, or ir skirtingos, ilgai tas judėjimas neišsilaikė, nors ir spėjo pritriukšmauti.

Kaip ten sako - jei jau ir nustojote egzistuoti, tai nelinkime jums egzistuoti vėl.

Judėjimas pasivadino Naująja kaire - 95 dėl nelabai aiškių numerologinių paskatų, kažką savo deklaracijoje vapėjęs apie 45 Martyno Liuterio tezes, ir sak3s, kad NK-95 turės tokių tezių netgi 95, bet visvien turėjo tik 45. Spėjame, kad judėjimo nariai tuo metu buvo kažkokiame sąmonės aptemime, nes tokiose būsenose būna daug visokio simbolizmo.

NK-95 nariai

Kokie buvo NK-95 nariai, jau kartais ir sunku atsekti, bet patį Naujosios Kairės manifestą pasirašiusiųjų sąrašas ir laikytinas klasikiniu. Tai kai kurie ilgainiui lyg ir buvo užmiršti, bet kitų gi Lietuva neužmiršo. Visi labai protingi žmonės[1]:


Mes jau ČIA, už laisvę, už lygias teises, už toleranciją, už ntelektualų požūrį!!!

Naujoji Kairė - 95 arba NK-95 - pseudointelektą turintis judėjimas. Nesusijęs su Nida. Atvirai marksistinis, propagandistinis, komunistinis, neosocialistinis, raudonasis, homofiliškas, kairysis, kraštutinis, antireliginis, antitradicinis, kosmopolitinis, antikapitalistinis, antidarbinis, antifinansinis, antivalstybinis, anarchistinis, prosovietinis, degeneracinis, tolerastinis. Savo paplėkusias pažiūras bando skleisti visokiuose internetuose[2].

Naujoji Kairė - 95 galų gale, per kokius 10 egzistavimo metų subyrėjo ir sužlugo, o jos nariai išsibarstė. Vieni tapo profesoriais, kiti - kokiais nors atskalūnais. Dauguma tur būt dabar vieni kitų jau nekeičia, nes leftizmas, kaip žinia, galų gale baigiasi tarpusavio pjautynėmis.


Akcijos - atrakcijos:

  • Pažadai ir atgailos
    • Naujoji kairė 95 nutarė atsiprašyti valdančiosios koalicijos ir Kubiliaus, tai kažkokį mazochistinį nuodėmių ir saviplakos elementų sąrašą pateikė. Ten nuolankai jie sako: "Sutinkame viską nusirėžti, nusipjauti ir užsiveržti diržais", bet spėkime - kokio ilgio Nidos tas ar tie, kur nusirėžti niekaip neina (o ir kam tie Nidos visoki reikalingi...).
    • Nu dar Naujoji kairė 95 žada labai optimistinį priesaiką: "Prisižadame, kad dalis mūsų planingai pasitrauks iš šalies, o kita dalis - iš gyvenimo, taip palengvindami valdžiai užlopyti biudžeto skyles" Tai čia jau aišku apie kokias ir kieno skyles (tiksliau - skylutes) kalbama, o viskas atrodo į kažkokio paranojinio maniako atsisveikinimo laišką - tai ir "Staltiese jiems kelią!"
    • Naujosios kaires archyvas http://www.nk95.org aname rasite daug paverkimų ir šiknaskaudžio, o taip pat Pipedijos intelektualams nesuvokiamų tekstų apie alternatyvią realybę, kitaip sakant - totalūs spangalai, už Pipediją geresni, jei pipedija kam atrodo nesanti pakankamai spangalai!

Taigi pažadų rezultatai

  • Tai čia turim pasakyti, kad nieko jie vis dar nenusipjovė, nenusirėžė ir neužsiveržė, nors ir žadėjo, tai čia negražu pažado nevykdyt.
  • Tai dar pridėt turim, kad nei ten jie iš šalies pasitraukė, nei iš gyvenimo, nei padėjo biudžeto skyles užlopyt.

Taip kad nevykdo anie savo pažadų, bet tuo tarpu atsirado Feministinis Frontas, kur dabar jau prieš valdžią kovoja, o kaip žinia, pavyzdžiui, kažkokios ten Ukrainoje vietinės feministės kasdien beveik rengia demonstracijas, kur visa minia jų apsinuogina visaip protesto vardan, tai susirenka daugybė žmonių į jas pažiūrėt, tai vat čia tai jau suprantame, čia tai renginys, o ne kažkokios tuščios kalbos!

O dar anksčiau buvo tik paprastas Frontas, tai anasai matomai žlugo, nes jau nieko apie jį nebegirdėt, tai gal dėl to tas Feministinis Frontas ir susikūrė...

Šlykštūs, degeneratyvūs, nykūs, kvaili, silpnaprotiški, nemalonūs neigėjai

Pastebime, kad ne kartą minėtas degeneratų dešiniųjų fašistų-klerikalų organizuotas sąmokslas teršia bet kokias vertybes, laisvės potroškį, tai noras sutrypti visus, nepanašius į save, organizuota ujinimo kampanija, nukreipta prieš Naujosios Kairės - 95 dvasinį pranašumą, kurio paskutiniu metu įrodinėti nereikia: visi drįsę save pavadinti žodžiu "oponentas" (specialiai šiems "oponentams" paaiškiname: prieštaraujantis), neranda nei vieno argumento, tiktai bando naudotis purvinomis Adhominų priemonėmis.

Kaip galėtume pavadinti tokį apgailėtiną bandymą perteikti imperialistinius simuliakrus visuomenės masėms atvirai pipediškame (suprask - veidmainiškai pasišlykštėtinai degeneratyviai silpnaprotiškai vertame paniekos) diskurse? Vienu žodžiu: jūs esate internetų šiknaskylė, bandanti nuneigti akivaizdų kairiųjų judėjimų pranašumą prieš šitokias moralinės ir etinės pelkės atmatas!


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.